หน้าหลัก ประวัติ คณะแพทย์ ความรู้สุขภาพ ติดต่อเรา กระดานถามตอบ
ไทย 中文 English
                                                         บริการปวงชนด้วยความซื่อสัตย์จากใจ
คลินิกหัวเฉียวไทย-จีน แพทย์แผนไทย ก่อตั้งตั้งแต่วันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๓๘ ภายใต้ความอนุเคราะห์จากกระทรวงสาธารณสุขและการนำพาของ ดร. อุเทน เตชะไพบูลย์ และ ดร. สมาน โอภาสวงศ์ มูลนิธิฮั่วเคี้ยวป่อเต็กเซี่ยงตึ้ง และด้วยความร่วมมือวิทยาการทางการแพทย์จากโรงพยาบาลหลงหัวแห่งมหาวิทยาลัยแพทย์จีนเซียงไฮ้ โรงพยาบาลที่หนึ่งแห่งมหาวิทยาลัยแพทย์จีนเทียนสิน โรงพยาบาลกว่านอัน หมินแห่งนครปักกิ่ง มหาวิทยาลัยแพทย์จีนเฉินตู อีกทั้งคณะกรรมการบริหาร แพทย์ และพนักงานทุกท่านที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจอย่างเต็มความสามารถ จึงประสบผลสำเร็จในทุกวันนี้
 

อาคารแพทย์จีน หลังใหม่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดอาคารเมื่อวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๔๘ เป็นการสร้างมิตรภาพไทย จีนและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมที่จารึกอีกบทหนึ่งในประวัติศาสตร์ อาคารหลังใหม่เป็นอาคารเอนกประสงค์ มีห้องตรวจวินิจฉัยโรคและห้องรักษาโรค ห้องยา กระทรวงสาธารณสุขได้จัดตั้งสถาบันการแพทย์แผนไทย-จีนเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ห้องฝึกอบรมทางการฝังเข็มและทุยน่า และมีห้องประชุม เพื่อการสัมนาทางวิชาการสามารถจุคนได้ถึง ๓ ร้อยคน การจัดการใช้ระบบสารสนเทศ ตั้งแต่การบันทึกประวัติผู้ป่วย จนถึงการชำระเงินจึงสะดวกและรวดเร็ว นอกจากนี้ยังมีบริการต้มยาและจัดส่งยาถึงบ้านเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง
 

นับแต่ศตวรรษที่ ๒๑โรคมะเร็งยังคงเป็นโรคร้ายที่คร่าชีวิตและทรัพย์ของมนุษย์อยู่จำนวนมาก ดังนันคลินิกหัวเฉียวไทย~จีนฯ จึงร่วมมือกับโรงพยาบาลหลงหัวแห่งมหาวิทยาลัยแพทย์จีนเซียงไฮ้ ก่อตั้งศูนย์รักษามะเร็ขึ้น ด้วยเทคนิคทางการแพทย์ชั้นนำจากจีน ให้การรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง บรรเทาผลข้างเคียงภายหลังการผ่าตัด ฉายแสง การให้เคมีบำบัด เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้น
| หน้าหลัก | ประวัติ | คณะแพทย์ | ความรู้สุขภาพ | ติดต่อเรา | กระดานถามตอบ |
@ Copyright 2007 HUA CHIEW (TCM) HOSPITAL
1332 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100 โทรศัพท์ 02-223-1111, โทรสาร 02-223-1251