ข้อมูลสมุนไพรไทย-จีน

Phutsa-Chin(泰文名)、Dazao(汉语拼音名)、Chinese Date、Jujube Fructus