หัวเฉียวศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรจีนแบบครบวงจร
Huachiew Comprehensive Chinese Herbal Medicine Learning Center
华侨中药材综合学习中心
ห้องนิทรรศการสมุนไพรจีน
 
 
 
          สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นประเทศที่มีทรัพยากรธรรมชาติมากเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก จึงมีสมุนไพรอยู่มากมายและหลากหลายชนิด โดยสมุนไพรจีนมีความสำคัญในตลาดโลกและมีมูลค่าทางเศรษฐกิจ ซึ่งการจะใช้สมุนไพรจีนให้เกิดประสิทธิผลทางการรักษาสูงสุด นอกจากจะต้องเรียนรู้ชนิดที่ถูกต้องของสมุนไพรแล้ว ยังจำเป็นจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับแหล่งผลิตที่ดีของสมุนไพรแต่ละชนิด (道地 - เต้าตี้) กระบวนการแปรรูปวัตถุดิบสมุนไพรให้เป็นตัวยาพร้อมใช้ (炮制 - เผาจื้อ) สมุนไพรที่จำกัดการใช้ตามประกาศของกฎหมาย และข้อมูลทางเภสัชวัตถุอื่น ๆ ด้วย

 

ห้องนิทรรศการสมุนไพรจีน ประกอบด้วย 5 โซน ดังนี้

โซน 1 : เต้าตี้เย่าไฉ (道地药材)


          โซน เต้าตี้เย่าไฉ (道地药材) เป็นโซนที่แสดงข้อมูลของแหล่งผลิตสมุนไพรจีนที่มีคุณภาพในสาธารณรัฐประชาชนจีน ทั้งหมด 10 เขต โดยแต่ละเขตจะมีสมุนไพรที่ขึ้นชื่อเรียกว่า เต้าตี้เย่าไฉ ซึ่งเป็นสมุนไพรที่มีคุณภาพและมีสรรพคุณเป็นที่ยอมรับกันในสากลว่า ดีกว่าสมุนไพรชนิดเดียวกันจากแหล่งผลิตอื่น

 

โซน 2 : จงเย่าเผาจื้อ (中药炮制)

          โซน จงเย่าเผาจื้อ (中药炮制) โดย เผาจื้อ หมายถึง กระบวนการแปรรูปวัตถุดิบสมุนไพร หรือที่เรียกว่า เย่าไฉ (药材) ให้เป็นตัวยาพร้อมใช้ หรือที่เรียกว่า อิ่นเพี่ยน (饮片) ครอบคลุมตั้งแต่วิธีเบื้องต้นจนถึงวิธีเฉพาะ ถือเป็นศาสตร์เอกลักษณ์ของการแพทย์แผนจีน โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ตัวยามีคุณสมบัติตรงตามที่ต้องการ โดยการเผาจื้อจะมีหลายวิธี ต้องเลือกใช้ให้ถูกต้องและเหมาะสม

 

โซน 3 : สมุนไพรไทย - จีน (泰中药)

         ประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน มีการติดต่อค้าขายกันมายาวนานมากแล้ว โดยภาคตะวันตกเฉียงใต้และภาคใต้ของจีนและไทยมีสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศคล้ายคลึงกัน  จึงมีการใช้สมุนไพรบางชนิดที่เหมือนกัน  ซึ่งอาจจะมีสรรพคุณเหมือนหรือต่างกันตามศาสตร์การแพทย์ของแต่ละประเทศ แพทย์แผนไทยใช้สมุนไพรจีนหลายชนิดเป็นเครื่องยาในตำรับยาไทย เช่น ชะเอมเทศ (甘草)(กันเฉ่า) โกฐเขมา (苍术)(ชังจู๋) โกฐหัวบัว (川芎)(ชวนซยง) โกฐเชียง (当归尾)(ตังกุยเหว่ย) คำฝอย (红花)(หงฮวา) เป็นต้น

 

โซน 4 สมุนไพรที่จำกัดการใช้ในยาแผนโบราณ (传统医学中有特殊规定的药品)

          สมุนไพรที่ใช้ในการแพทย์แผนจีนบางชนิด เป็นชนิดที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ไม่อนุญาตให้ใช้ หรือจำกัดปริมาณการใช้ในตำรับยาแผนโบราณ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการแพทย์แผนจีนจำเป็นต้องทราบ

 

โซน 5 : สัตว์วัตถุ ธาตุวัตถุ และอื่นๆ (动物、矿物等药)

          ประกอบด้วย สัตว์วัตถุ ธาตุวัตถุ พืชวัตถุอื่น ๆ และสิ่งสกัดจากพืช ซึ่งผู้ใช้สมุนไพรควรรู้จักว่าสมุนไพรแต่ละชนิดได้จากส่วนใดของพืชหรือสัตว์ เป็นแร่ธาตุที่ได้จากธรรมชาติหรือจากการสังเคราะห์  ต้องรู้จักลักษณะรูปร่าง สี กลิ่น และรส เพื่อให้สามารถใช้สมุนไพรได้ถูกชนิด

คลังยาหัวเฉียวแพทย์แผนจีน
เป็นสถานที่จัดเก็บสมุนไพรที่ได้มาตรฐาน มีการจัดการที่เหมาะสมกับลักษณะของสมุนไพร เพื่อรักษาคุณภาพที่ดีและคงความสดใหม่ของสมุนไพรอยู่เสมอ โดยมีห้องนิทรรศการสมุนไพรจีน ในชั้นที่ 1 เปิดบริการให้ผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสมุนไพรจีน
อาคารแปรรูปสมุนไพรจีน
เป็นสถานที่แปรรูปสมุนไพรจีน (เผาจื้อ) ที่ใช้ในคลินิกหัวเฉียวแพทย์แผนจีน รวมถึงเป็นสถานที่จัดสาธิตการแปรรูปสมุนไพรจีนเบื้องต้นที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ทางคลินิกได้
อาคาร 6 ชั้น (โครงการอยู่ในระหว่างดำเนินการ)
อาคาร 6 ชั้น จะประกอบไปด้วย ห้องประชุมและฝึกอบรม หอประวัตศาสตร์มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พิพิธภัณฑ์การแพทย์แผนจีน คลินิกการแพทย์แผนจีน เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรจีนและการแพทย์แผนจีน
สนใจเยี่ยมชม  กรุณาติดต่อ โทร.02-223-1111 ต่อ 616image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  ,  Cookies Policy