25 ปี แพทย์จีนต้นแบบ


ความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาต่างประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน  และ สถาบันการศึกษาภายในประเทศ

10ปีพัฒนาการก้าวกระโดดคลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว ฝ่ายวิชาการและฝึกอบรม

ปณิธาน บริการปวงชนด้วยความซื่อสัตย์จากใจ
(诚心诚意为了人民健康服务)
ฝ่ายการแพทย์

อีกหนึ่งความหวังจากบทสัมภาษณ์ฝ่ายการแพทย์


本网站使用cookie,优化网站并使得网站拥有良好的使用体验 本网站使用cookie,优化网站并使得网站拥有良好的使用体验