เสวนาภาษาจีน หน้าเบี้ยวอันตรายใกล้ตัว

เสวนาภาษาจีน หน้าเบี้ยวอันตรายใกล้ตัว

อัมพาตใบหน้า Facial Paralysis หรือ  อัมพาตของเส้นประสาทใบหน้า (Facial nerve  paralysis) เรียกอีกอย่างว่า Bell’s palsy เกิดจากการอักเสบของเส้นประสาทใบหน้าที่อยู่ภายในบริเวณ stylomastoid  foramen จนทำให้เกิดอัมพาตของเส้นประสาทใบหน้าจากพยาธิสภาพของระบบประสาทส่วนปลายขึ้น

อาการหน้าเบี้ยว เป็นโรคในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้มีอัตราการเกิดโรคที่สูงมากขึ้นและนอกจากนี้อายุของผู้ที่ป่วยเป็นโรคมีแนวโน้มเกิดในวัยหนุ่มสาวมากขึ้นเป็นอาการเจ็บป่วย ซึ่งเป็นภัยคุกคามต่อชีวิตและคุณภาพชีวิตของมนุษยชาติอย่างรุนแรง 


.
หัวเฉียวแพทย์แผนจีน ขอเชิญชวนทุกท่านที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมเสวนาภาษาหมอจีน เพื่อรับฟังข้อมูลความรู้ที่มีประโยชน์ในหัวข้อเรื่อง "หน้าเบี้ยวอันตรายใกล้ตัว"

วิทยากรโดย แพทย์จีน นิษฐา ใจเย็น (หมอจีน จาง เยว่ ฟาง)
แผนกฝังเข็ม
.
วันเสาร์ ที่ 27 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00-12.00 น.
ห้องประชุมใหญ่ชั้น 8 หัวเฉียวแพทย์แผนจีน (กรุงเทพฯ)

** ไม่มีค่าจ่ายในการร่วมกิจกรรม

 

 

ปรึกษาปัญหาสุขภาพกับ "แพทย์จีน" หรือสอบถาม
ถึงข้อมูลและแนวทางการรักษาในเบื้องต้นก่อนได้ที่

================================
เบอร์โทรศัพท์  : 02-223-1111
HOTLINE     : 095-884-3518
Facebook     : huachiewtcm
LINE@          : @huachiewtcm