เสวนาภาษาหมอจีน รู้จักสะเก็ดเงินกับแพทย์แผนจีน

เสวนาภาษาหมอจีน รู้จักสะเก็ดเงินกับแพทย์แผนจีน

หัวเฉียวแพทย์แผนจีน ขอเชิญชวนผู้รักสุขภาพ ร่วมกิจกรรม "เสวนาภาษาหมอจีน"
รับฟังข้อมูลความรู้อันจะเป็นประโยชน์ในการดูแลสุขภาพ ป้องกันไว้ก่อนเป็นโรค
หรือ เมื่อป่วยแล้วควรบำรุงและดูแลร่างกายอย่างไร

สำหรับหัวข้อเสวนาประจำเดือนกุมภาพันธ์นี้ หมอจีนมีประเด็นเสวนา
ในหัวข้อเรื่อง "รู้จักสะเก็ดเงินกับแพทย์แผนจีน"

ประเด็นหลักๆในการเสวนา
- โรคสะเก็ดเงินเกิดจากสาเหตุใด ?
- มุมมองและสาเหตุการเกิดโรคในแบบแผนจีน
- แนวทางการรักษาโรคสะเก็ดเงินด้วยวิธีหมอจีน
- การดูแลสุขภาพและการป้องกันการเกิดโรค


วิทยากรโดย แพทย์จีน ณัฐฐิมา เตชะพิพัฒน์ชัย (เจิง ฉ่าย อิง)
แผนกอายุรกรรมผิวหนัง


พบกันในวันเสาร์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00-12.00 น.
ห้องประชุมใหญ่ชั้น 8 หัวเฉียวแพทย์แผนจีน (กรุงเทพฯ)** ไม่มีค่าจ่ายในการร่วมกิจกรรม