เสวนาภาษาหมอจีน ห่างไกลมะเร็งได้ ป้องกันอย่างไรให้รอด

เสวนาภาษาหมอจีน ห่างไกลมะเร็งได้ ป้องกันอย่างไรให้รอด

หัวเฉียวแพทย์แผนจีน ขอเชิญชวนผู้รักสุขภาพ ร่วมกิจกรรม "เสวนาภาษาหมอจีน"
รับฟังข้อมูลความรู้อันจะเป็นประโยชน์ในการดูแลสุขภาพ ป้องกันไว้ก่อนเป็นโรค
หรือ เมื่อป่วยแล้วควรบำรุงและดูแลร่างกายอย่างไร ? 

สำหรับหัวข้อเสวนาประจำเดือนมีนาคมนี้ หมอจีนมีประเด็นเสวนา
ในหัวข้อเรื่อง "ห่างไกลมะเร็งได้ ป้องกันอย่างไรให้รอด" 

ประเด็นหลักๆในการเสวนา
- สาเหตุของโรคมะเร็ง
- ปัจจัยพื้นฐานสุขภาพต่อการเกิดโรคมะเร็ง
- โรคมะเร็งเป็นเพราะกรรมพันธุ์หรือไม่ ?
- ป้องกันอย่างไรให้ห่างไกลโรคมะเร็ง
- แนวทางการป้องกัน การดูแลรักษาด้วยวิธีแพทย์แผนจีน
- บทบาทของแพทย์จีนกับการรักษาโรคมะเร็งในแต่ละช่วง


วิทยากรโดย แพทย์จีน ศศินิภา  กายเจริญ  (เฝิง เจี๋ย อวี่)
แผนกอายุรกรรมโรคมะเร็ง 
ข้อมูลและประวัติการทำงานพบกันในวันเสาร์ ที่ 30 มีนาคม 2562 เวลา 10.00-12.00 น.
ห้องประชุมใหญ่ชั้น 8 หัวเฉียวแพทย์แผนจีน (กรุงเทพฯ)
แผนที่การเดินทาง


** ไม่มีค่าจ่ายในการร่วมกิจกรรม

ปรึกษาปัญหาสุขภาพสอบถามข้อมูลการรักษา
Hotline : 095-884-3518
LINE@ : @huachiewtcm

คลินิกหัวเฉียวแพทย์แผนจีน 
เปิดให้บริการการรักษาแก่ประชาชน 3 สาขาทั้งในกรุงเทพฯ และภูมิภาค
1. กรุงเทพฯ   โทร. 02-223-1111 ต่อ 102 
2. โคราช      โทร. 044-258-555 , 085-325-1555 
3. ศรีราชา    โทร.038-199-000 , 098-163-9898