เสวนาภาษาหมอจีน คันเรื้อรัง สัญญาณบอกโรค

เสวนาภาษาหมอจีน คันเรื้อรัง สัญญาณบอกโรค

หัวเฉียวแพทย์แผนจีน ขอเชิญชวนผู้รักสุขภาพ ร่วมกิจกรรม "เสวนาภาษาหมอจีน"
รับฟังข้อมูลความรู้อันจะเป็นประโยชน์ในการดูแลสุขภาพ ป้องกันไว้ก่อนเป็นโรค
หรือ เมื่อป่วยแล้วควรบำรุงและดูแลร่างกายอย่างไร 

สำหรับหัวข้อเสวนาประจำเดือนเมษายนนี้ หมอจีนมีประเด็นเสวนา
ในหัวข้อเรื่อง "อาการคัน สัญญาณบอกโรค" 

ประเด็นหลักๆในการเสวนา
- ทำไมจึงมีอาการคัน ?
- อาการคัน มีผลต่อสุขภาพอย่างไร ?
- ทำอย่างไร เมื่อมีอาการคันเรื้อรัง ?
- คันเรื้อรัง อาจมาจากสาเหตุที่คุณคาดไม่ถึง
- บทบาทของแพทย์จีนกับการรักษาอาการคัน

วิทยากรโดย แพทย์จีน มนัญญา อนุรักษ์ธนากร
(หวง เหม่ย ชิง)
แผนกอายุรกรรมผิวหนังพบกันในวันเสาร์ ที่ 27 เมษายน 2562 เวลา 10.00-12.00 น.
ห้องประชุมใหญ่ชั้น 8 หัวเฉียวแพทย์แผนจีน (กรุงเทพฯ)

** ไม่มีค่าจ่ายในการร่วมกิจกรรม

แผนที่การเดินทาง