เสวนาภาษาหมอจีน "มะเร็งปอดกับการรักษาแบบผสมผสาน"

เสวนาภาษาหมอจีน "มะเร็งปอดกับการรักษาแบบผสมผสาน"

"มะเร็งปอด" พบมากเป็นอันดับ 2 ของมะเร็งในผู้ชายและอันดับ ที่ 4 ของมะเร็งผู้หญิง พบมากในช่วงอายุ 50-75 ปี หลายๆท่านอาจเป็นมะเร็งปอดโดยไม่มีประวัติการสูบบุหรี่ หรือการสัมผัสสารก่อมะเร็งมาก่อนก็ได้


ในแนวทางการรักษาโรคควบคู่กับแผนปัจจุบันของการแพทย์แผนจีนนั้น สามารถรักษาร่วมกันแบบผสมผสาน เพื่อเสริมสร้างพลังงานชีวิตแก่ผู้ป่วย


จึงขอเชิญชวนผู้รักสุขภาพ มาร่วมฟังบรรยายเสวนาสร้างเสริมความรู้
ในหัวข้อ "มะเร็งปอดกับการรักษาแบบผสมผสาน"  


วิทยากรโดย แพทย์จีน วรพงศ์ ชัยสิงหาญ (เฉิน จู เซิง) 
แผนกอายุรกรรมโรคมะเร็ง

*** หัวข้อในการเสวนา ***

- สาเหตุของมะเร็งปอด
- อาการแสดงออกของมะเร็งปอด
- ชนิดของมะเร็งปอดและอวัยวะที่มักจะกระจายไป
- การรักษามะเร็งปอดในทางการแพทย์แผนปัจจุบัน
- บทบาทของแพทย์แผนจีนในการรักษามะเร็งปอด
- โภชนบำบัดในผู้ป่วยมะเร็งปอดลักษณะต่างๆ
- โภชนบำบัดในผู้ที่ต้องเข้ารักษาด้วยการผ่าตัด คีโม หรือฉายแสง
- การฝึกหายใจเพื่อบำรุงปอดวันเสาร์ ที่ 28 เมษายน 2561 เวลา 10.00-12.00 น.
ห้องประชุมใหญ่ชั้น 8 หัวเฉียวแพทย์แผนจีน (กรุงเทพฯ)
สอบถามรายละเอียด โทร.02 223 1111 # 102 
.
LINE@ : @huachiewtcm