รองศาสตราจารย์ แพทย์จีน ซุน ซื่อ จิ้ง

รองศาสตราจารย์ แพทย์จีน ซุน ซื่อ จิ้ง

รองศาสตราจารย์ แพทย์จีน ซุน ซื่อ จิ้ง
孫士靜 副教授/主任中醫師 
TCM. Dr. Sun Shi Jing

เลขที่ใบประกอบโรคศิลปะ พจ.(ป) 21/2561


ประสบการณ์ในการรักษา
รองศาสตราจารย์ แพทย์จีน ซุน ซื่อ จิ้ง มีประสบการณ์มากว่า 40 ปี ในการรักษาโรคอายุรกรรมทั่วไป รวมถึงโรคสมองและหลอดเลือดหัวใจ โรคทางระบบประสาท โรคเบาหวาน โรคระบบทางเดินหายใจ โรคระบบทางเดินอาหาร โรคทางสูตินรีเวช มีบุตรยาก

從事臨床工作四十餘年 心腦血管疾病、神經內科疾病、糖尿病、呼吸系統疾病、消化系統疾病、婦科常見病、及普通內科。

Cardiovascular diseases, Nervous diseases, Diabetes disease, Respiratory diseases, Gastrointestinal diseases, Gynecologic diseases, Infertility and General internal medicine.

 

การศึกษา
ปริญญาตรี หลักสูตรการแพทย์แผนจีน
มวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเหลียวหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน 
畢業於遼寧中醫藥大學本科。
Bachelor's Degree of Traditional Chinese Medicine.
Liaoning University of Medicine

ภาษา
ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ

Language Spoken
Chinese language and English language

 

(ประจำสาขากรุงเทพฯ)

ตารางออกตรวจ

ห้องตรวจ409
วันที่ออกตรวจวันจันทร์ วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
เวลาออกตรวจ08.00 น. - 16.00 น.
วันหยุด

วันอังคาร

วันพฤหัสบดี

 - มกราคม : วันที่ 3,17,31 ม.ค.62

 - กุมภาพันธ์ : วันที่ 21,28 ก.พ. 62

 - มีนาคม : วันที่ 14,28 มี.ค. 62

 - เมษายน : วันที่ 11 เม.ย. 62

(BANGKOK BRANCH)

Room No.409
Work DayMonday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
Time8:00 am. - 4:00 pm.
Day off

Tuesday

Thursday

 - Jan : Date 3,17,31 Jan 19

 - Feb : Date 21,28 Feb 19

 - Mar : Date 14,28 Mar 19

 - Apr : Date 11 Apr 19

(曼谷分公司)

診室409
工作時間周一、  周三、周四、  周五、周六、  周日
時間08:00 - 16:00 時
休假日

周二

周四

  一月 : 1月3、17、31日

  二月 : 2月21、28日

  三月 : 3月14、28日

  四月 : 4月11日

 

 

(ประจำสาขาศรีราชา)

ตารางออกตรวจ

ห้องตรวจ-
วันที่ออกตรวจ

วันพฤหัสบดี

  • มกราคม : วันที่ 3,17,31 ม.ค.62
  • กุมภาพันธ์ : วันที่ 21,28 ก.พ. 62
  • มีนาคม : วันที่ 14,28 มี.ค. 62
  • เมษายน : วันที่ 11 เม.ย. 62
เวลาออกตรวจ08.00 น. - 16.00 น.
วันหยุดวันจันทร์,วันอังคาร,วันพุธ,วันศุกร์,วันเสาร์,วันอาทิตย์

(SRIRACHA BRANCH)

Room No.
Work Day

Thursday

  - Jan : Date 3,17,31 Jan 19

 - Feb : Date 21,28 Feb 19

 - Mar : Date 14,28 Mar 19

 - Apr : Date 11 Apr 19

Time8:00 am. - 4:00 pm.
Day offMonday Tuesday Wednesday  Friday Saturday Sunday


(华侨中医院 是拉差分院)

診室-
工作時間

周四

  一月 : 1月3、17、31日

  二月 : 2月21、28日

  三月 : 3月14、28日

  四月 : 4月11日

時間08:00 - 16:00 時
休假日周一 、周二、周三、 周五、周六、  周日

 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง