เสวนาภาษาหมอจีน เคล็ดลับการหย่างเซิงเพื่อสุขภาพที่ยั่งยืน

เสวนาภาษาหมอจีน เคล็ดลับการหย่างเซิงเพื่อสุขภาพที่ยั่งยืน

หัวเฉียวแพทย์แผนจีน ขอเชิญชวนผู้รักสุขภาพ ร่วมกิจกรรม "เสวนาภาษาหมอจีน"
รับฟังข้อมูลความรู้อันจะเป็นประโยชน์ในการดูแลสุขภาพ ป้องกันไว้ก่อนเป็นโรค
หรือ เมื่อป่วยแล้วควรบำรุงและดูแลร่างกายอย่างไร

ในหัวข้อเรื่อง "เคล็ดลับการหย่างเซิงเพื่อสุขภาพที่ยั่งยืน"

วิทยากรโดย แพทย์จีน อู่ ลี่ ฉวิน
แผนกอายุรกรรมหย่างเซิง


พบกันในวันเสาร์ ที่ 26 มกราคม 2562 เวลา 10.00-12.00 น.
ห้องประชุมใหญ่ชั้น 8 หัวเฉียวแพทย์แผนจีน (กรุงเทพฯ)** ไม่มีค่าจ่ายในการร่วมกิจกรรม