การนวดทุยหนาเด็กเพื่อบำรุงร่างกาย

การนวดทุยหนาเด็กเพื่อบำรุงร่างกาย

การแพทย์แผนจีนนอกจากศาสตร์การฝังเข็มและยาจีนแล้ว ยังมีอีกศาสตร์หนึ่งคือ “การนวดทุยหนา”  การนวดทุยหนา คือ การนวดสำหรับรักษา ข้อ เอ็นกล้ามเนื้อ โรคกระดูกบางกรณี นอกจากนี้ยังสามารถรักษาโรคเด็ก ที่ไม่สามารถรักษาได้ด้วยยาสมุนไพรหรือการฝังเข็มได้อีกด้วย

การนวดทุยหนาเด็ก มีประวัติการรักษามาอย่างยาวนาน พร้อมๆ กับการนวดเพื่อรักษาอาการปวดโดยทั่วไป วิธีการนวดทุยหนาในเด็กจะอาศัยหลักการของแพทย์แผนจีนโบราณทั้งทฤษฎีการตรวจแยกแยะวิเคราะห์โรค เปี้ยนเจิ้งลุ่นจื้อ (辨证论治) และการรักษาแบบองค์รวม เจิ่งถี่กวานเนี่ยน(整体观念)นำมาเป็นพื้นฐานสำคัญในการตรวจรักษา ประกอบกับทฤษฎีอิน - หยาง ปัญจธาตุ อวัยวะทั้ง 5 เป็นต้น

เมื่อแพทย์จีนตรวจวินิจฉัยอย่างรอบคอบแล้ว ก็จะทำการใช้นิ้วมือนวดคลึงไปยังจุดต่างๆ บนตัวเด็ก การนวดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยทะลวงชี่ (Qi) กระตุ้นการไหลเวียนเลือดและชี่ ทำให้มีการปรับสมดุลของอวัยวะต่างๆ ให้ทำงานเป็นปกติ ถ้าทำติดต่อกันเป็นประจำยังช่วยให้เด็กสมบูรณ์แข็งแรงยิ่งขึ้นได้อีกด้วยในสมัยราชวงศ์ฮั่น เป็นยุคที่แพทย์แผนจีนกำลังแพร่หลายเป็นอย่างมาก ในขณะนั้นวิชากุมารเวชศาสตร์แพทย์แผนจีนได้กำเนิดขึ้นเป็นครั้งแรก การรักษาในตอนนั้นคือการรักษาโรคลมชักในเด็กโดยวิธีการทุยหนา จาก ตำราอู่ฉือเออร์ปิ้งฟาง 《五十二病方》 เป็นตำราที่พูดถึงการรักษาโรคลมชักในเด็ก โดยใช้ช้อนอาหารเป็นอุปกรณ์ในการทุยหนาเด็กเพื่อรักษาโรคลมชัก ซึ่งต่อมาได้พัฒนากลายเป็นวิธีการกัวซาในปัจจุบันเด็กมีพัฒนาการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว แต่หากไม่ได้เติบโตอย่างแข็งแรง  เนื่องจากวัยเด็กเป็นวัยที่อวัยวะกลวงและอวัยวะตันยังอ่อนแอ โดยเฉพาะปอด ม้ามและไต  ซึ่งอวัยวะทั้ง 3 นี้ ปอดจะเป็นอวัยวะอ่อนแอที่สุด ส่งผลให้เด็กป่วย ไม่สบายบ่อย เมื่อปอดอ่อนแอ ทำให้ม้ามและไตอ่อนแอตามไปด้วย   การนวดทุยหนาในเด็ก จะช่วยเพิ่มความแข็งแรงของอวัยวะกลวงและตัน  ช่วยบำรุงส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันการเกิดโรคในเด็กได้เป็นอย่างดี
*** ในการรักษาด้วยวิธีนวดทุยหนาสำหรับเด็ก ควรอยู่ในการดูแลของแพทย์จีนที่ได้มาตรฐาน มีใบประกอบโรคศิลปะตรวจสอบได้ เพื่อความปลอดภัยในการรักษา ***

สอบถามข้อมูลการรักษาเพิ่มเติม 
Hotline : 095-884-3518
LINE@ : @huachiewtcm

คลินิกหัวเฉียวแพทย์แผนจีน 
เปิดให้บริการการรักษาแก่ประชาชน 3 สาขาทั้งในกรุงเทพฯและภูมิภาค
1. กรุงเทพฯ   โทร. 02-223-1111 ต่อ 102 
2. โคราช       โทร. 044-258-555 , 085-325-1555 
3. ศรีราชา    โทร.038-199-000 , 098-163-9898 

ดูแผนที่การเดินทางของทุกสาขา