เสวนาภาษาหมอจีน "อู่ฉินซี่" กายบริหารเพื่อสุขภาพแข็งแรง

เสวนาภาษาหมอจีน "อู่ฉินซี่" กายบริหารเพื่อสุขภาพแข็งแรง

หัวเฉียวแพทย์แผนจีน ขอเชิญชวนผู้รักสุขภาพ ร่วมกิจกรรม "เสวนาภาษาหมอจีน"
รับฟังข้อมูลความรู้อันจะเป็นประโยชน์ในการดูแลสุขภาพ ป้องกันไว้ก่อนเป็นโรค
หรือ เมื่อป่วยแล้วควรบำรุงและดูแลร่างกายอย่างไร 

สำหรับหัวข้อเสวนาประจำเดือนพฤษภาคมนี้ หมอจีนชวนลุกขึ้นมาขยับร่างกาย ด้วยวิธีการออกกำลังกายสไตล์แพทย์แผนจีน

"อู่ฉินซี่" กายบริหารเพื่อสุขภาพแข็งแรง

 
"อู่ ฉิน ซี่" เป็นหลักวิธีการออกกำลังกายเคลื่อนไหวเลียนแบบสัตว์
ช่วยบริหารข้อต่อ กล้ามเนื้อ เอ็นกระดูกและอวัยวะภายในให้แข็งแรง


วิทยากรโดย แพทย์จีน เซ็งจุ้น แซ่ลี
(หลี่ เฉิง จวิ้น)

แผนกอายุรกรรมต่อมไร้ท่อ


พบกันในวันเสาร์ ที่ 25 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00-12.00 น.
ห้องประชุมใหญ่ชั้น 8 หัวเฉียวแพทย์แผนจีน (กรุงเทพฯ)

* ไม่มีค่าจ่ายในการร่วมกิจกรรม
* แต่งกายด้วยชุดพร้อมออกกำลังกาย


แผนที่การเดินทาง