เสวนาภาษาหมอจีน ดูแลรักษาไทรอยด์

เสวนาภาษาหมอจีน ดูแลรักษาไทรอยด์

หัวเฉียวแพทย์แผนจีน ขอเชิญชวนผู้รักสุขภาพ ร่วมกิจกรรม "เสวนาภาษาหมอจีน"
รับฟังข้อมูลความรู้อันจะเป็นประโยชน์ในการดูแลสุขภาพ ป้องกันไว้ก่อนเป็นโรค
หรือ เมื่อป่วยแล้วควรบำรุงและดูแลร่างกายอย่างไร 

สำหรับหัวข้อเสวนาประจำเดือนเมษายนนี้ หมอจีนมีประเด็นเสวนา
ในหัวข้อเรื่อง "ดูแลรักษาไทรอยด์" 

ประเด็นหลักๆในการเสวนา
- โรคของต่อมไทรอยด์ ?
- สัญญาณเตือนโรคไทรอยด์ ?
- ทำมุมมองแผนจีนกับโรคไทรอยด์?
- ป้องกันอย่างไร ?
- บทบาทของแพทย์จีนกับการรักษาโรคไทรอยด์

วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์แพทย์จีน โหยว ซื่อ จิ่ง
ปริญญาเอก สาขาฝังเข็มและทุยหนา มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเซี่ยงไฮ้  
ปัจจุบันเป็นรองศาสตราจารย์ สาขาฝังเข็มและทุยหนา มหาวิทยาลัยแพทย์แผนจีนฟูเจี้ยน 
畢業於上海中醫藥大學針灸推拿學院 博士學位,福建中医药大学副教授
PHD from Shanghai University of Traditional Chinese Medicine, Acupuncture and Massage Collegeพบกันในวันเสาร์ ที่ 29 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00-12.00 น.
ห้องประชุมใหญ่ชั้น 8 หัวเฉียวแพทย์แผนจีน (กรุงเทพฯ)

** ไม่มีค่าจ่ายในการร่วมกิจกรรม

แผนที่การเดินทาง