25 ปี แพทย์จีนต้นแบบ


ความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาต่างประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน  และ สถาบันการศึกษาภายในประเทศ

10ปีพัฒนาการก้าวกระโดดคลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว ฝ่ายวิชาการและฝึกอบรม

ปณิธาน บริการปวงชนด้วยความซื่อสัตย์จากใจ
(诚心诚意为了人民健康服务)
ฝ่ายการแพทย์

อีกหนึ่งความหวังจากบทสัมภาษณ์ฝ่ายการแพทย์


This website uses cookies to optimize the performance and the experience of users. This website uses cookies to optimize the performance and the experience of users.