เสวนาภาษาหมอจีน ผิวสวยหน้าใส ห่างไกลฝ้า

เสวนาภาษาหมอจีน ผิวสวยหน้าใส ห่างไกลฝ้า

หัวเฉียวแพทย์แผนจีน ขอเชิญชวนผู้รักสุขภาพ ร่วมกิจกรรม "เสวนาภาษาหมอจีน"
รับฟังข้อมูลความรู้อันจะเป็นประโยชน์ในการดูแลสุขภาพ ป้องกันไว้ก่อนเป็นโรค
หรือ เมื่อป่วยแล้วควรบำรุงและดูแลร่างกายอย่างไร

ในหัวข้อเรื่อง "ผิวสวยหน้าใส ... ห่างไกลฝ้า"

วิทยากรโดย แพทย์จีน คณิฏฐ์ษา จิรัฐิติกาล (เซี่ย กุ้ย อิง)
แผนกอายุรกรรมผิวหนัง


พบกันในวันเสาร์ ที่ 22 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00-12.00 น.
ห้องประชุมใหญ่ชั้น 8 หัวเฉียวแพทย์แผนจีน (กรุงเทพฯ)** ไม่มีค่าจ่ายในการร่วมกิจกรรม