เสวนาภาษาหมอจีน หัวใจดี ชีวีมีสุข

เสวนาภาษาหมอจีน หัวใจดี ชีวีมีสุข

คลินิกหัวเฉียวแพทย์แผนจีน ขอเชิญชวนผู้รักสุขภาพ ร่วมกิจกรรม "เสวนาภาษาหมอจีน"
รับฟังข้อมูลความรู้อันจะเป็นประโยชน์ในการดูแลสุขภาพ ป้องกันไว้ก่อนเป็นโรค
หรือ เมื่อป่วยแล้วควรบำรุงและดูแลร่างกายอย่างไร 

สำหรับหัวข้อเสวนาประจำเดือนกรกฎาคมนี้ หมอจีนมีประเด็นเสวนา
ในหัวข้อเรื่อง "หัวใจดี ชีวีมีสุข" 

ประเด็นหลักๆในการเสวนา
- ความสัมพันธ์ระหว่างอวัยวะกับการทำงานร่วมกันอย่างสอดคล้องในร่างกาย
- สัญญาณเตือนโรคหัวใจ ?
- ทำมุมมองแผนจีนกับโรคหัวใจ?
- ป้องกันโรคหัวใจอย่างไร ?
- บทบาทของแพทย์จีนกับการรักษาโรคหัวใจ

วิทยากรโดย แพทย์จีนชลิดา  สิทธิชัยวิจิตร (หมอจีนเฉิน เป่า เจิน)
ปริญญาตรีคณะการแพทย์แผนจีน
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
ปริญญาโทสาขาอายุรกรรมโรคหัวใจและหลอดเลือดมหาวิทยาลัยเเพทย์เเผนจีนหูเป่ย สาธารณรัฐประชาชนจีน


พบกันในวันเสาร์ ที่ 27 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00-12.00 น.
ห้องประชุมใหญ่ชั้น 8 หัวเฉียวแพทย์แผนจีน (กรุงเทพฯ)

** ไม่มีค่าจ่ายในการร่วมกิจกรรม

แผนที่การเดินทาง