เสวนาภาษาหมอจีน : สัญญาณเตือนภัยโรคมะเร็ง

เสวนาภาษาหมอจีน : สัญญาณเตือนภัยโรคมะเร็ง

คลินิกหัวเฉียวแพทย์แผนจีน ขอเชิญชวนผู้รักสุขภาพ ร่วมกิจกรรม "เสวนาภาษาหมอจีน" รับฟังข้อมูลความรู้อันจะเป็นประโยชน์ในการดูแลสุขภาพ ป้องกันไว้ก่อนเป็นโรค หรือ เมื่อป่วยแล้วควรบำรุงและดูแลร่างกายอย่างไร

สำหรับหัวข้อเสวนาประจำเดือนกันยายนนี้ หมอจีนมีประเด็นเสวนาในหัวข้อเรื่อง
"สัญญาณเตือนภัยโรคมะเร็ง"


ประเด็นหลักๆในการเสวนา
- มุมมองหมอจีนกับโรคมะเร็ง
- มะเร็งเกิดขึ้นได้อย่างไร
- มะเร็งแต่ละชนิด
- ปัจจัยการก่อโรคมะเร็ง
- ป้องกันไว้ห่างไกลโรคมะเร็ง
- หลักการดูแลสุขภาพหย่างเซิงในรูปแบบของแพทย์แผนจีน

วิทยากรโดย แพทย์จีนอรกช มหาดิลกรัตน์ (ไช่เพ่ยหลิง)
ปริญญาโท สาขาอายุรกรรมโรคมะเร็ง
มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนกวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน


พบกันในวันเสาร์ ที่ 28 กันยายน 2562 เวลา 10.00-12.00 น.
ห้องประชุมใหญ่ชั้น 8 หัวเฉียวแพทย์แผนจีน (กรุงเทพฯ)

** ไม่มีค่าจ่ายในการร่วมกิจกรรม