เสวนาภาษาหมอจีน : รักษาอัมพาตใบหน้าครึ่งซีกด้วยการฝังเข็มและยาจีน

เสวนาภาษาหมอจีน : รักษาอัมพาตใบหน้าครึ่งซีกด้วยการฝังเข็มและยาจีน

คลินิกหัวเฉียวแพทย์แผนจีน ขอเชิญชวนผู้รักสุขภาพ
ร่วมกิจกรรม "เสวนาภาษาหมอจีน"
รับฟังข้อมูลความรู้อันจะเป็นประโยชน์ในการดูแลสุขภาพ
ป้องกันไว้ก่อนเป็นโรค หรือ เมื่อป่วยแล้วควรบำรุงและดูแลร่างกายอย่างไร


สำหรับหัวข้อเสวนาประจำเดือนตุลาคมนี้
หมอจีนมีประเด็นเสวนาในหัวข้อเรื่อง

"รักษาอัมพาตใบหน้าครึ่งซีกด้วยการฝังเข็มและยาจีน"


วิทยากรโดย อาจารย์แพทย์จีน ซู เล่อ ซาน
แพทย์จีนสืบทอดจากบรรพบุรุษรุ่นที่ 5
และศึกษาเพิ่มเติมในมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนกวางโจว
สาธารณรัฐประชาชนจีนพบกันในวันเสาร์ ที่ 26 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00-12.00 น.
ห้องประชุมใหญ่ชั้น 8 หัวเฉียวแพทย์แผนจีน (กรุงเทพฯ)

** ไม่มีค่าจ่ายในการร่วมกิจกรรม