เสวนาภาษาหมอจีน : นอนไม่หลับ น่ากลัวกว่าที่คิด

เสวนาภาษาหมอจีน : นอนไม่หลับ น่ากลัวกว่าที่คิด

คลินิกหัวเฉียวแพทย์แผนจีน ขอเชิญชวนผู้รักสุขภาพ
ร่วมกิจกรรม "เสวนาภาษาหมอจีน"
รับฟังข้อมูลความรู้อันจะเป็นประโยชน์ในการดูแลสุขภาพ
ป้องกันไว้ก่อนเป็นโรค หรือ เมื่อป่วยแล้วควรบำรุงและดูแลร่างกายอย่างไรสำหรับหัวข้อเสวนาประจำเดือนพฤศจิกายน
หมอจีนมีประเด็นเสวนาในหัวข้อเรื่อง
"นอนไม่หลับ น่ากลัวกว่าที่คิด"


วิทยากรโดย อาจารย์แพทย์จีน ปิยะมาศ เมืองใชย
ปริญญาโท สาขาฝังเข็มและทุยหนา
มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน
ดูข้อมูลวิทยากร


พบกันในวันเสาร์ ที่ 23 พฤศจิกายน 2562
เวลา 10.00-12.00 น.
ห้องประชุมใหญ่ชั้น 8 หัวเฉียวแพทย์แผนจีน (กรุงเทพฯ)


** ไม่มีค่าจ่ายในการร่วมกิจกรรม