เสวนาภาษาหมอจีน : ระวังภัยโรคหมอนรองกระดูกทับเส้น

เสวนาภาษาหมอจีน : ระวังภัยโรคหมอนรองกระดูกทับเส้น

คลินิกหัวเฉียวแพทย์แผนจีน ขอเชิญชวนผู้รักสุขภาพ
ร่วมกิจกรรม "เสวนาภาษาหมอจีน"
รับฟังข้อมูลความรู้อันจะเป็นประโยชน์ในการดูแลสุขภาพ
ป้องกันไว้ก่อนเป็นโรค หรือ เมื่อป่วยแล้วควรบำรุงและดูแลร่างกายอย่างไร


สำหรับหัวข้อเสวนาประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
หมอจีนมีประเด็นเสวนาในหัวข้อเรื่อง
"ระวังภัยโรคหมอนรองกระดูกทับเส้น"


วิทยากรโดย อาจารย์แพทย์จีน หลี่ ฮั่น เฉิง
แพทย์จีนประจำคลินิกกระดูกและทุยหนา
- ดูข้อมูลวิทยากร


พบกันในวันเสาร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์  2562
เวลา 10.00-12.00 น.
ห้องประชุมใหญ่ชั้น 8 หัวเฉียวแพทย์แผนจีน (กรุงเทพฯ)


** ไม่มีค่าจ่ายในการร่วมกิจกรรม