แผนกหย่างเซิง
 

          แผนกหย่างเซิง ให้บริการด้านการป้องกันโรค เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในการดูแลตนเอง และสร้างแนวคิดในการดูแลสุขภาพในปัจจุบันให้มีความสอดคล้องกับวิถีการดูแลสุขภาพ ซึ่งตามทรรศนะของการแพทย์แผนจีนในบันทึกการดูแลสุขภาพของ "คัมภีร์เน่ย์จิง" มีคำกล่าวที่ว่า “มนุษย์ต้องดำรงชีวิตให้สอดคล้องสัมพันธ์กับธรรมชาติ”"หย่างเซิง" หรือการดูแลสุขภาพ

          "หย่าง" หมายถึง "การบำรุง ปกป้อง ปรับสมดุล" โดยศาสตร์ของการแพทย์แผนจีนนั้น มิได้หมายถึงการรักษาโรค แต่หมายถึงขั้นตอนและวิธีการดูแลสุขภาพ ลดการเจ็บป่วย และเพิ่มความแข็งแรงของร่างกายเพื่อให้มีชีวิตที่ยืนยาว

          "เซิง" 生 หมายถึง "การมีชีวิต" ซึ่งเราควรจะทำอย่างไร เพื่อให้มีอายุที่ยืนยาว กล่าวคือ การมีคุณภาพชีวิตที่ดี และจิตใจที่ร่าเริงแจ่มใส นั่นก็คือการดำรงชีวิตทางด้านคุณภาพและปริมาณที่สมดุลกัน          ชีวิตคนเราช่างสั้นนัก แต่หากเปรียบกับสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย มนุษย์ คือ สิ่งมีชีวิตที่ฉลาดที่สุด ดังนั้น เราจึงควรใช้สติปัญญาของเราปกป้องรักษาชีวิตของเราให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีร่างกายที่แข็งแรง อย่างไรก็ตาม แม้ว่ามนุษย์เราจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงกฏเกณฑ์ของธรรมชาติได้ แต่เราก็สามารถศึกษา หาข้อมูล เรียนรู้ ทำความเข้าใจ และนำมาประยุกต์ใช้ให้ถูกต้อง ก็จะนำมาซึ่งการดูแลสุขภาพที่ดีได้เช่นกัน

 

          หัวเฉียวแพทย์แผนจีน เปิดให้บริการ "หย่างเซิง" หรือการดูแลสุขภาพ บำรุงร่างกาย ที่หลากหลายวิธี อาทิ เช่น การรมยา ซึ่งถือเป็นวิธีการป้องกันโรค และส่งเสริมสุขภาพ ที่ศาสตร์การแพทย์แผนจีนใช้เพื่อการดูแลสุขภาพ บำรุงร่างกายมายาวนานหลายศตวรรษ

image
image
image
image
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  ,  Cookies Policy