อัตราค่าบริการด้านการแพทย์แผนจีน  
Service Fee of Huachiew TCM Clinic
华侨中医院服务价格一览表

ค่าตรวจ
แพทย์จีน
Doctor Fee
诊费

ราคา
/ครั้ง
(Bht.)
หมายเหตุ
อายุรกรรม
Internal
Medicine
内科

  200. -  260.- 
ฝังเข็ม
Acupuncture
针灸科

300 - 800.- 
กระดูก
Orthopedics
骨伤推拿科

ทุยหนา
TuiNa

1,000 - 2,000.-500 - 550.-
* รวมค่านวด
ทุยหนาแล้ว
* Included
Tuina
Massage
Fee
   
ค่า
หัตถการ
Other
Fees
其它费用
  
พอกหน้า
Facial
Mask
中药面膜
(不包含诊费)

400.-* เฉพาะ
ค่าพอกหน้า
ไม่รวม
ค่าแพทย์
เข็ม
Needle/Piece
针费/支

5.-* นับตาม
จำนวนเข็ม
ที่ใช้ต่อครั้ง
อบร้อน
Spectrum
频谱

40.- 
กระตุ้นเข็ม
ด้วยไฟฟ้า
Electro 
Acupuncture
电针

50.- 
ครอบแก้ว
Cupping 
拔火罐

50.- 
รมยา
เข็มอุ่น
Moxibustion 
Warmed
Needles
艾灸/温针

50 - 100.- 
อบยา
Steaming
熏蒸

50.- 
พอกยา
External
application
of Chinese
medicine
上药

60.- 
ผ้าพันแผล
Tape
up
包扎

40.- 
ค่าบริการ
พื้นฐาน
Basical service
(One time /day)
基本服务费
(次/天)

150.-

(เริ่มปรับตั้งแต่ 1 มิ.ย. 63 เป็นต้นไป)

* คิด
ครั้งเดียว
/วัน

หมายเหตุ : กรณีมารับบริการมาสก์หน้า ทำทรีทเม้นท์ รมยา หรือครอบแก้ว จะต้องพบแพทย์ก่อน
Condition : You must see a doctor first everytime you needed Facial mask/Moxibustion Fire Cupping service.
注释 : 需要中医面膜、艾灸或拔火罐单项服务的,必须先挂号。

อัตราค่าบริการเภสัชกรรม ยาสมุนไพรจีน
(Chinese Herbs Services)

อัตราค่ายาสมุนไพรจีนจะขึ้นอยู่กับประเภทยา ชนิดยา จำนวนปริมาณยาที่ใช้ในคนไข้แต่ละคน  ราคาค่ายาในแต่ละครั้ง จะประมาณ 800-1,200+ บาท  ยารับประทานได้ 1-2 อาทิตย์  แล้วแต่แพทย์จีนผู้ทำการรักษาจะระบุจำนวนการใช้ยา

อัตราค่ายาสมุนไพรจีน ราคาจะเปลี่ยนแปลงในแต่ละครั้งตามจำนวนการใช้ยา ชนิดยา จำนวนตัวยาที่นำมาทำเป็นตำรับ ปริมาณการใช้ยา น้ำหนักตัวของคนไข้  ช่วงเวลา ฤดูกาล ล้วนมีผลต่ออัตราค่ายา  ซึ่งในการจ่ายยา คนไข้สามารถปรึกษาแพทย์จีนที่ทำการรักษาได้ประเภทยาสมุนไพรจีนของคลินิกหัวเฉียวแพทย์แผนจีน
1. ยาจัด  แบบที่นำกลับไปต้มเองที่บ้าน (Self Boiled)


เมื่อแพทย์จีนตรวจรักษาแล้ว หากมีกรณีแพทย์จีนสั่งยาจีนให้คนไข้  แพทย์จะส่งข้อมูลจัดยาผ่านระบบคอมพิวเตอร์ส่งตรงไปที่ฝ่ายเภสัชกรรม ซึ่งจะจัดยาตามใบสั่งยาตามมาตรฐานการปฏิบัติการของฝ่ายเภสัชกรรม ผ่านการตรวจยา ก่อนส่งถึงมือคนไข้ทุกห่อ กรณีคนไข้ต้องการบริการเสริมซีลสุญญากาศถุงยา เพื่อรักษายาให้คงความสดและป้องกันแมลงต่างๆ ก็แจ้งที่ฝ่ายเภสัชกรรมเพื่อขอใช้บริการซีลสุญญากาศถุงยาได้


อัตราค่าบริการซีลสุญญากาศ  : ค่าบริการ 20 บาท/ถุง (ขนาด 37*27 ซม.)


2. ยาต้มบรรจุเสร็จ (Boiling Service)

อัตราค่าบริการต้มยาบรรจุถุงสำเร็จ  : ค่าบริการ 10 บาท/ถุง (เป็นถุงพลาสติกชนิดทนความร้อนสูง)

คลินิกฯมีบริการต้มยาบรรจุเสร็จ สะดวกในการจัดเก็บและสะดวกรับประทาน ขั้นตอนและระยะเวลา
ขึ้นอยู่กับชนิดของยา รวมถึงจำนวนคิวในวันนั้นๆ (ตั้งแต่ 2 ชั่วโมง – 4 ชั่วโมง)  


ในการต้มยาจะใช้หม้อต้มอัดความดันที่มีมาตรฐาน และมีเครื่องแพ็คสุญญากาศ  มั่นใจได้ว่า ยาสะอาดและปลอดภัย ยาต้มแบบถุงบรรจุเสร็จ สามารถเก็บในตู้เย็นได้นานกว่า 1 เดือน (ขึ้นอยู่กับชนิดของยา)
*ในกรณีที่ใบสั่งยาส่งมาที่ห้องยาหลังเวลา 14.30 น. จะได้รับยาในวันถัดไปตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

วิธีการเก็บรักษายาต้มบรรจุเสร็จ : เก็บในตู้เย็น ระยะเวลาไม่ควรเกิน 1 เดือน  ยาอาจเกิดตะกอนได้บ้าง ควรอุ่นทุกครั้งก่อนรับประทาน  ทั้งนี้ กลิ่น สีและรสชาติไม่ควรเปลี่ยนจากเดิมมากนัก3. ยาผงสมุนไพรจีน พร้อมปรุง (ยาเคอลี่) (Chinese Herbs Extract)

ยาผงสมุนไพรจีนพร้อมปรุง เป็นยาชงพร้อมดื่ม มีส่วนผสม ฤทธิ์ยาและสรรพคุณในการรักษาโรค  สรรพคุณเทียบเท่ากับยาสมุนไพรอิ่นเพี่ยน เป็นยาสมุนไพรจีนที่ผ่านกระบวนการสกัดสารสำคัญและทำให้แห้ง มีลักษณะเป็นผงเล็กๆ (Granule) เพียงชงผสมกับน้ำร้อนก็สามารถดื่มได้ทันที มีข้อดีคือ ตัวยาออกฤทธิ์เร็ว ง่ายต่อการพกพาและเก็บรักษาได้สะดวก ขนาดใช้และวิธีรับประทานตามใบสั่งยาของแพทย์ โดยทางฝ่ายเภสัชกรรมจะใช้เวลาในการจัดยาผง (เคอลี่) ประมาณ 30 นาที