image

ข้อมูลความรู้การดูแลสุขภาพในสไตล์แพทย์แผนจีน

ป้องกันไว้ก่อนเป็นโรค หรือ เมื่อป่วยแล้วควรบำรุงและดูแลร่างกายอย่างไร

 Live :  ในหัวข้อ"ดูแลถูกจุดหยุดโรคผิวหนัง"

โดย แพทย์จีน สมเกียรติ พัดอินท (หวงจื่อเวย)  คลินิกอายุรกรรมผิวหนัง

 โรคผิวหนังมีอะไรบ้าง ?

 โรคผิวหนังกับแพทย์จีน?

 สาเหตุการเกิด ปัจจัยจากภายใน และ ปัจจัยภายนอก?

 ข้อควรระวัง และข้อแนะนำการดูแลตัวเอง?


ภาวะอาการความผิดปกติในร่างกาย โรคเฉพาะทางด้านผิวหนัง และการรักษาด้วยวิธีแพทย์แผนจีน

ทำความเข้าใจการรักษาด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีนสำหรับสาขาอายุรกรรมภายนอก

โรคอายุรกรรมภายนอก ได้แก่โรคที่เกิดขึ้นหรืออยู่ภายนอกของร่างกายที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตา มีรูปร่างยืนยันได้และมีความจำเป็นต้องมีรักษาด้วยยาใช้ภายนอก เช่น ฝี หนอง โรคผิวหนัง โรคทางทวารหนัก โรคบริเวณอวัยวะสืบพันธุ์ชาย โรคทรวงอก โรคหลอดเลือดระดับตื้น ติ่งเนื้อ ก้อนเนื้อ โรคตา หู จมูก ปาก ลำคอ แผลไฟไหม้น้ำร้อนลวก โรคจากแมลงมีพิษกัดต่อยต่างๆ

เฟ่ยจื่อ หรือ ผดร้อน เป็นโรคผิวหนังที่พบได้บ่อยในฤดูร้อน ที่มีอากาศร้อนจัดหรือร้อนอบอ้าว อาการเด่นคือมีผื่นหรือตุ่มน้ำเล็กๆขึ้นบนผิวหนัง ร่วมกับมีเหงื่อออกมาก มักพบบ่อยในเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ บุคคลที่มีรูปร่างเจ้าเนื้อ หรือบุคคลที่ใส่เสื้อผ้ารัดรูป ค่อนข้างคับแน่น หรือผ้าเนื้อหนา

ผื่นแดง คัน เกิดได้ทุกส่วนของร่างกาย มักจะกำเริบได้ง่าย ระยะเวลาที่เป็นรวมถึงความรุนแรงของโรคแตกต่างกันไปในรายบุคคล  ผู้ที่ในครอบครัวมีประวัติกลุ่มโรคภูมิแพ้ ผื่นแพ้อักเสบ หอบหืด ลมพิษ ภูมิแพ้จมูกอักเสบ ภูมิแพ้อากาศ เป็นต้น จะมีโอกาสเป็นโรคผื่นแพ้อักเสบสูงกว่าปกติ