เสวนาภาษาหมอจีน บำรุงสุขภาพด้วยอาหารตามธาตุ

เสวนาภาษาหมอจีน บำรุงสุขภาพด้วยอาหารตามธาตุ

อาหารมีสรรพคุณในการบำบัดรักษาร่างกายเฉกเช่นเดียวกับยา นอกจากจะเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรงและเพิ่มพลังต่อสู้โรคภัยไข้เจ็บตามธรรมชาติแล้ว ยังมีความสำคัญในด้านที่เป็นยาอีกด้วย 
.
ขอเชิญชวนผู้รักสุขภาพ มาร่วมฟังบรรยายเสวนาสร้างเสริมความรู้ ในหัวข้อ
"บำรุงสุขภาพด้วยอาหารตามธาตุ" 

วิทยากรโดย แพทย์จีน สุชานุช พันธุ์เจริญศิลป์
หัวหน้าแผนกประกันคุณภาพ ฝ่ายเภสัชกรรม
.
วันเสาร์ ที่ 29 กันยายน 2561 เวลา 10.00-12.00 น.
ห้องประชุมใหญ่ชั้น 8 หัวเฉียวแพทย์แผนจีน (กรุงเทพฯ)
สอบถามรายละเอียด โทร.02 223 1111 # 102