เสวนาภาษาหมอจีน : รู้เท่าทันโรคงูสวัด

 เสวนาภาษาหมอจีน : รู้เท่าทันโรคงูสวัด

คลินิกหัวเฉียวแพทย์แผนจีน ขอเชิญชวนผู้รักสุขภาพ
ร่วมกิจกรรม "เสวนาภาษาหมอจีน"
ข้อมูลความรู้อันจะเป็นประโยชน์ในการดูแลสุขภาพ
ป้องกันไว้ก่อนเป็นโรค หรือเมื่อป่วยแล้วควรบำรุงและดูแลร่างกายอย่างไร

สำหรับหัวข้อเสวนาประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
หมอจีนมีประเด็นเสวนาในหัวข้อเรื่อง
"รู้เท่าทันโรคงูสวัด"

วิทยากรโดย แพทย์จีน สมเกียรติ พัดอินท (หวง จื่อ เวย)
แพทย์จีนประจำคลินิกอายุรกรรมโรคผิวหนัง

พบกันในวันเสาร์ ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2562
เวลา 10.00-12.00 น.
ห้องประชุมใหญ่ชั้น 8 หัวเฉียวแพทย์แผนจีน (กรุงเทพฯ)


** ไม่มีค่าจ่ายในการร่วมกิจกรรม