เงื่อนไข บริการปรึกษาแพทย์จีนออนไลน์ Teleconsultation

1. บริการปรึกษาแพทย์จีนออนไลน์ Teleconsultation เป็นเพียงการปรึกษาแพทย์ หากต้องการรักษาผู้ป่วยจะต้องเข้ามาพบแพทย์ด้วยตนเองที่คลินิกฯ
2. ผู้รับบริการที่ทำการชำระเงินเพื่อจองนัดหมายเวลาตรวจของแพทย์แล้ว สามารถเลื่อนนัดได้ไม่เกิน 1 ครั้ง (กรณีเลื่อนนัดมากกว่า 1 ครั้งทำการพิจารณาเป็นกรณีฉุกเฉินเท่านั้น)
3. ผู้รับบริการที่ทำการจองนัดหมายเวลาตรวจของแพทย์แล้ว ไม่สามารถขอเงินคืนได้
4. ผู้รับบริการไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแพทย์ผู้นัดปรึกษาได้ หลังลงบันทึกคิวนัดหมายภายในระบบเสร็จสมบูรณ์


サポートされているファイルタイプ ファイルのサイズは MB 以上とすることができません 。
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  ,  Cookies Policy