บทความทั้งหมด

คลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว ได้จัดอบรมพนักงานในหัวข้อ "Service Excellence: From Theory to Practice" เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและยกระดับคุณภาพการบริการให้กับผู้รับบริการทุกท่าน โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ด้านการต้อนรับบุคคลสำคัญและด้านพิธีการ คุณพันธจักร ว่องปรีชา ให้เกียรติมาแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ในระดับนานาชาติ

เมื่อวันเสาร์ที่ 7 และ 14 กรกฎาคม 2567 คลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว กรุงเทพฯ ได้จัดกิจกรรมพิเศษ บ๊ะจ่างสมุนไพร ในหม้อหุ้งข้าว ณ ห้องประชุมชั้น 7 ของคลินิก ระหว่างเวลา 13.30 - 15.30 น.

วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2567 คลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียวให้การต้อนรับ กองการแพทย์ทางเลือก กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข หลักสูตรแพทย์ฝังเข็ม รุ่นที่ 40 เข้าศึกษาดูงาน แผนกฝังเข็ม

กิจกรรมเสวนาภาษาหมอจีน (TCM's Talk) หัวข้อ รู้หน้า  รู้ภายใน โดย แพทย์จีน  ต้นสกุล สังข์ทอง  (หมอจีนซ่ง เซียน เนี่ยน) วันพุธที่ 17 กรกฎาคม 2567

คลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว จัดเสวนาภาษาหมอจีน หัวข้อ "ลิ้นบอกโรค" โดย แพทย์จีน เยาวเกียรติ เยาวพันธุ์กุล

คลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียวออกหน่วยให้คำปรึกษาทางการแพทย์แผนจีนงานThailand Healthcare 2024

เด็กอายุ 7-12 ปี เด็กวัยเรียนที่มีความต้องการสารอาหารสูงเนื่องจากร่างกายพัฒนาอย่างรวดเร็ว ดังนั้นควรส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็ก โดยเด็กควรได้รับโภชนาการทางอาหารที่ถูกต้อง และควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันและน้ำตาลสูง

สืบเนื่องจากความร่วมมือทางวิชาการและการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ระหว่างคลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว และโรงพยาบาลในเครือมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนส่านซี ได้มีการจัดการบรรยายออนไลน์ในโครงการพัฒนาศักยภาพทางการแพทย์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567 ในวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2567

ภาวะความรู้คิดบกพร่องจากหลอดเลือดสมอง เป็นภาวะเจอได้บ่อย สัดส่วนที่ใกล้เคียงกับโรคอัลไซเมอร์ โดยผู้ป่วยมีความบกพร่องด้านสมรรถภาพทางสมอง ทั้งในด้านความจำและการรู้คิด

คลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียวร่วมงาน Thailand Healthcare 2024 เกษียณสโมสร โดยมีนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิดงาน

คลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว ยินดีนำเสนอบริการตรวจสุขภาพทางการแพทย์แผนจีนด้วย AI "เสี่ยวคัง" ที่พัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญจากประเทศจีน ภายในงาน Thailand Healthcare 2024 เกษียณสโมสร 

ขอเชิญชวนลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมเสวนาภาษาหมอจีน (TCM's Talk) หัวข้อ "ลิ้นบอกโรค" โดย แพทย์จีน  เยาวเกียรติ  เยาวพันธุ์กุล 

โรคกระดูกพรุนเป็นภาวะที่มวลกระดูกลดลงและความเปราะบางของกระดูกเพิ่มขึ้น ทำให้มีแนวโน้มที่กระดูกจะแตกหักได้ง่าย ไม่มีอาการแสดงชัดเจน แต่เป็นภัยเงียบที่ร้ายแรงต่อกระดูก

ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วม Workshop " บ๊ะจ่างสมุนไพร ในหม้อหุงข้าว " ที่จะทำให้คุณได้เรียนรู้วิธีการทำบ๊ะจ่างสมุนไพรที่แสนอร่อยและดีต่อสุขภาพ พร้อมทั้งได้รับสูตรพิเศษกลับไป

โรคมะเร็งจัดเป็นโรคที่มีความรุนแรงและนับวันก็จะยิ่งมีอัตราการเสียชีวิตจากโรคนี้มากขึ้นเรื่อย ๆ และในประเทศไทยเองก็เช่นกัน

คลินิกฟื้นฟูอัมพฤกษ์อัมพาตและโรคทางระบบประสาท 中医脑病神经康复门诊科

บรรยายในหัวข้อ"การวินิจฉัยและรักษาโรคจ้ำเลือดด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน" ซึ่งเป็นโรคเส้นเลือดฝอยอักเสบที่พบบ่อยที่สุดในเด็ก อาจพบจ้ำเลือดได้ตามผิวหนัง

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างคลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียวและมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

คลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว จัดโครงการบรรยายความรู้ภาคประชาชน ประจำปี 2567 ในรูปแบบกิจกรรมเสวนาภาษาหมอจีน หัวข้อ นาฬิกาชีวิตกับเส้นลมปราณ

คลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียวให้การต้อนรับ คณะอาจารย์ นักศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน

4 ดี ที่ทำได้ง่าย ๆในแบบฉบับแพทย์จีน พักผ่อนดี อาหารดี อารมณ์ดี และออกกำลังกายดี

วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567  คลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงานมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ คณะการแพทย์แผนจีนรุ่นที่ 15 จำนวน 21 คน

ต้อนรับนักเรียน The Newton Sixth Form School และ Singapore International School ศึกษาเรียนรู้การรักษาทางด้านการแพทย์แผนจีนที่ทันสมัย

ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาคณะการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ชั้นปีที่ 4 เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาเรียนรู้ด้านศาสตร์การแพทย์แผนจีนเพื่อเปิดโลกทัศน์ให้กับนักศึกษาในการศึกษาเรียนรู้ด้วยรูปแบบที่ทันสมัย

คลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว จัดโครงการบรรยายความรู้ภาคประชาชน ประจำปี 2567 ในรูปแบบกิจกรรมเสวนาภาษาหมอจีน เพื่อเผยแพร่ความรู้เบื้องต้นที่ถูกต้องเกี่ยวกับศาสตร์การแพทย์แผนจีนสู่ภาคประชาชน นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2567 คลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียวให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

เป็นเทคนิคการเตรียมยาซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญของศาสตร์การแพทย์แผนจีน

กลุ่มคนวัยทำงาน เป็นกลุ่มหลักในขับเคลื่อนการทำงานการพัฒนางานในองค์กร มักมีพบปัญหาสุขภาพต่างๆ ทั้งอาการปวดเมื่อย office syndrome ความเครียด ความดันสูง โรคอ้วนรวมถึงโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ เป็นต้น

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้