คลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว หรือ คลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว เดิมใช้ชื่อว่า “คลินิกหัวเฉียวไทย-จีน แพทย์แผนไทย” จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2538 โดยความตั้งใจที่ดีของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ในความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนจีนมาใช้เพื่อการรักษา ป้องกัน ส่งเสริม และฟื้นฟูสภาพร่างกายของผู้ป่วย อันนำไปสู่ความร่วมมือในระดับประเทศกับสถาบันการศึกษาชั้นนำของสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่มาร่วมกันพัฒนาระบบการให้บริการรักษาโรคด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีนที่ได้มาตรฐานในระดับสากลให้แก่คลินิก และเป็นการแพทย์ทางเลือกที่มีประสิทธิภาพ เป็นที่รู้จักและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนชาวไทย

ความมุ่งมั่นสู่บริการที่ได้มาตรฐานระดับสากล สร้างมาตรฐานงานบริการแพทย์แผนจีนและยาสมุนไพรจีนที่มีเอกลักษณ์
จากอดีตจนถึงปัจจุบัน คลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว ได้วางรากฐานและพัฒนาคุณภาพการบริการทางการแพทย์แผนจีนอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการแพทย์ทางเลือกในการดูแลสุขภาพของคนไทย และเป็นต้นแบบของสถานพยาบาลที่ให้บริการการแพทย์แผนจีนอย่างครบวงจร โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาองค์กรท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่ ขับเคลื่อนให้เกิดการดำเนินงานขององค์กรอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยความมุ่งมั่นสู่บริการที่เป็นเลิศ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 

“หมอจีนที่ดี จำเป็นต้องมียาจีนที่ดีใช้”
การคำนึงถึงและเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ผู้มารับบริการที่คลินิกอยู่เสมอ โดยสมุนไพรจีนที่ดีจะต้องมาจากแหล่งผลิตที่มีสภาพภูมิอากาศและภูมิประเทศที่เหมาะสม มีการเพาะปลูกและการเก็บเกี่ยวตามมาตรฐาน GAP  มีการเตรียมตัวยาตามมาตรฐาน GMP และมีวิธีเก็บรักษาที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อให้ตัวยามีความคงสภาพ คลินิกฯ จึงได้นำเข้ายาสมุนไพรจากจีนโดยไม่ผ่านคนกลาง เพื่อลดต้นทุนยา ให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพด้วยการแพทย์แผนจีนมากขึ้น และมั่นใจได้ว่า ยาที่ผู้ป่วยได้รับจะเป็นยาที่ดีมีคุณภาพ ที่ถูกคัดสรรมาจากแหล่งผลิตและผู้ผลิตที่เข้าใจสมุนไพรจีนอย่างแท้จริง โดยจะคำนึงถึงหลักสำคัญทั้ง 4 ประการ คือ “ถูกต้อง สะดวก ปลอดภัย และได้ผล”  เพื่อให้ได้ยาสมุนไพรจีนที่มีคุณภาพและมีประสิทธิผลในการรักษาโรค

“ศูนย์กลางการแพทย์แผนจีนแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในประเทศไทย”
การพัฒนาแบบก้าวกระโดดของคลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว ด้านบริการรักษา และด้านวิชาการอย่างต่อเนื่อง ทำให้ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานการแพทย์แผนจีนแห่งชาติ  (国家中医药管理局 National  Administration  of  Traditional  Chinese  Medicine  of  the People’s  Republic of China) ให้เป็น “ศูนย์กลางการแพทย์แผนจีนแห่งสาธารณรัฐ ประชาชนจีนในประเทศไทย (China- Thailand  Traditional Chinese  Medicine  Center)”  โดยมีวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ของการจัดตั้งศูนย์กลางการแพทย์แผนจีนแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในประเทศไทย ซึ่งมีความสำคัญต่อการพัฒนาการแพทย์แผนจีนของทั้งสองประเทศ และเป็นการดำเนินงานภายใต้นโยบาย “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง (One Belt, One Road)” ในด้านการแพทย์แผนจีน ซึ่งมีประโยชน์ต่อการค้นหารูปแบบใหม่ในด้านความร่วมมือของโรงพยาบาลหลงหัว ซึ่งเป็นโรงพยาบาลแพทย์แผนจีนที่ดีเลิศของสาธารณรัฐประชาชนจีน และคลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว ซึ่งเป็นผู้นำด้านการแพทย์แผนจีนในประเทศไทย เพื่อช่วยยกระดับชื่อเสียงของการแพทย์แผนจีน ทำให้การพัฒนาศาสตร์การแพทย์แผนจีนมีเวทีที่กว้างขึ้น ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการใช้บริการและการวิจัยด้านการแพทย์แผนจีนในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และยังคงกิจกรรมอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

สร้างความเชื่อมั่นในการดูแลรักษาสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีนจากยุคโบราณ สู่สังคมโลกยุคใหม่
พัฒนาวิชาการ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมการแพทย์แผนจีนที่เหมาะสมอย่างยั่งยืน
ในขณะที่สถานการณ์ของโรคระบาดที่กำลังเป็นปัญหาไปทั่วโลก การแพทย์แผนจีนมีโอกาสได้แสดงบทบาทในการดูแลรักษาโรค ส่งเสริมพื้นฐานสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบัน โดยเฉพาะการนำหลักวิธีการหย่างเซิงสุขภาพทุกมิติ ทั้งทางร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ เพื่อส่งเสริมภาวะด้านสุขภาพของตนเองในการป้องกันโรค เสริมสร้างภูมิคุ้มกันร่างกาย และบทบาทในการเผยแพร่ สร้างความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพอย่างถูกวิธี ทั้งในภาคของบุคลากรสาธารณสุขและภาคประชาชน เพื่อบรรเทาปัญหาความเจ็บป่วยอันเป็นเป้าหมายสำคัญของการก่อตั้งสถานพยาบาลแห่งนี้ ในการสร้างองค์กรด้านมนุษยธรรมเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน นำความรู้และประสบการณ์ด้านการแพทย์แผนจีนมาช่วยแก้ปัญหาสุขภาพของประชาชนชาวไทย ตามปณิธานของการก่อตั้ง นั่นคือ บริการปวงชนด้วยความซื่อสัตย์จากใจ 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้