ทีมเภสัชฯสาธิตวิธีการแปรรูปสมุนไพรจีน (เผาจื้อ 炮制 ) 

Last updated: 2021-02-23  |  2813 Views  | 

ทีมเภสัชฯสาธิตวิธีการแปรรูปสมุนไพรจีน (เผาจื้อ 炮制 ) 

คณะผู้ตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 5 นำโดย นายแพทย์ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์ และคณะสำนักงานเขตสุขภาพที่ 5 ร่วมกิจกรรมการสาธิตวิธีการแปรรูปสมุนไพรจีน (เผาจื้อ 炮制 )  โดยทีมงานฝ่ายเภสัชกรรม คลินิกหัวเฉียวแพทย์แผนจีน  ณ หัวเฉียวศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรจีนแบบครบวงจร (คลังยาศรีสมาน) อ.ศรีสมาน จ.นนทบุรี  เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562

本网站使用cookie,优化网站并使得网站拥有良好的使用体验 本网站使用cookie,优化网站并使得网站拥有良好的使用体验