ต้อนรับคณะจากมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเฉิงตู

Last updated: 22 Jul 2022  |  2735 Views  | 

ต้อนรับคณะจากมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเฉิงตู

ต้อนรับคณะจากมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน เดินทางมาเยือนประเทศไทย เนื่องในงานประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานร่วมฝ่ายไทยและจีน ในการจัดทำแนวทางการปฏิบัติการแปรรูปที่เหมาะสมของเครื่องยาไทย-จีน ระหว่างวันที่ 21 – 25 กรกฎาคม 2562 

โดยคณะฯได้เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรจีนแบบครบวงจร อาคารคลังยาหัวเฉียวแพทย์แผนจีน โดยกิจกรรมที่ศึกษาดูงาน ได้แก่ โรงตากยาพลังงานแสงอาทิตย์ , การจัดการด้านคลังยา , ห้องนิทรรศการสมุนไพรจีน และอาคารแปรรูปสมุนไพร (เผาจื้อ)


This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  ,  Cookies Policy