ต้อนรับคณะจากมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเฉิงตู

Last updated: 2021-02-23  |  2058 Views  | 

ต้อนรับคณะจากมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเฉิงตู

ต้อนรับคณะจากมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน เดินทางมาเยือนประเทศไทย เนื่องในงานประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานร่วมฝ่ายไทยและจีน ในการจัดทำแนวทางการปฏิบัติการแปรรูปที่เหมาะสมของเครื่องยาไทย-จีน ระหว่างวันที่ 21 – 25 กรกฎาคม 2562 

โดยคณะฯได้เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรจีนแบบครบวงจร อาคารคลังยาหัวเฉียวแพทย์แผนจีน โดยกิจกรรมที่ศึกษาดูงาน ได้แก่ โรงตากยาพลังงานแสงอาทิตย์ , การจัดการด้านคลังยา , ห้องนิทรรศการสมุนไพรจีน และอาคารแปรรูปสมุนไพร (เผาจื้อ)


本网站使用cookie,优化网站并使得网站拥有良好的使用体验 本网站使用cookie,优化网站并使得网站拥有良好的使用体验