งานพิธีอำลาการทำงานของผู้อำนวยการอร่าม เอี่ยมสุรีย์

Last updated: 22 Jul 2022  |  2300 Views  | 

งานพิธีอำลาการทำงานของผู้อำนวยการอร่าม เอี่ยมสุรีย์

ส่งต่ออุดมการณ์จาก ผู้อำนวยการอร่าม เอี่ยมสุรีย์ ในวาระที่จะอำลาการทำงานที่คลินิกหัวเฉียวแพทย์แผนจีนตลอดระยะเวลาการทำงาน 12 ปี ที่คลินิกฯได้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงมากมาย ถึงวาระสำคัญในการส่งมอบภารกิจงานต่อเนื่องให้กับผู้อำนวยการท่านใหม่ "คุณอรัญ เอี่ยมสุรีย์" เพื่อร่วมกันพัฒนางานด้านการแพทย์แผนจีนในประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้า สร้างสรรค์ประโยชน์แก่สาธารณชนด้านสาธารณสุขและการแพทย์ทางเลือกในประเทศไทยต่อไป  งานพิธีเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  ,  Cookies Policy