ประชุมกองบรรณาธิการจีน การจัดทำวารสารการแพทย์แผนจีนในประเทศไทย

Last updated: 22 Jul 2022  |  2011 Views  | 

ประชุมกองบรรณาธิการจีน การจัดทำวารสารการแพทย์แผนจีนในประเทศไทย

คลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว   มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำวารสารการแพทย์แผนจีนขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาวิชาการทางการแพทย์แผนจีน ให้แพทย์จีนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์เพิ่มพูนความรู้ เผยแพร่บทความวิชาการ เพื่อพัฒนายกระดับวารสารการแพทย์แผนจีนในประเทศไทยให้ได้มาตราฐานระดับสากล ได้รับความร่วมมือกับเครือข่ายทั้งหน่วยงานในประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อสนับสนุนให้เกิดการจัดทำวารสารการแพทย์แผนจีนในประเทศไทยนี้ขึ้น  เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2564 

กิจกรรมพิเศษ ชมรมวิชาการครอบครัวแพทย์แผนจีน วิชาการแพทย์แผนจีน ชมรมวิชาการ วารสารแพทย์แผนจีน ประชาสัมพันธ์ บทความวิชาการแพทย์แผนจีน วารสารวิชาการ =中医药杂志 =杂志 =泰国中医药杂志 =中医论文 =中医学术 =学术俱乐部 =中医学术论文 =中医家园医学会 journal publisher the journal of traditional chinese medicine the journal of traditional chinese medicine journal the journal of traditional chinese medicine in Thailand the article of traditional chinese medicine traditional chinese medicine Academic club the article of traditional chinese medicine traditional chinese medical club =中医药杂志 =杂志 =泰国中医药杂志 =中医论文 =中医学术 =学术俱乐部 =中医学术论文 =中医家园医学会 วารสารการแพทย์แผนจีนประเทศไทย วารสารการแพทย์แผนจีน วารสาร วารสารการแพทย์แผนจีนในประเทศไทย บทความแพทย์แผนจีน วิชาการแพทย์แผนจีน ชมรมวิชาการ บทความวิชาการแพทย์แผนจีน ชมรมวิชาการครอบครัวแพทย์แผนจีน the journal of traditional chinese medicine journal the journal of traditional chinese medicine in Thailand the article of traditional chinese medicine traditional chinese medicine Academic club the article of traditional chinese medicine traditional chinese medical club =中医药杂志 =杂志 =泰国中医药杂志 =中医论文 =中医学术
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  ,  Cookies Policy