ร่วมงานกับเรา

หัวเฉียวแพทย์แผนจีน กำลังเปิดรับสมัครบุคลากรที่มีความสามารถตามตำแหน่งงานว่าง ดังต่อไปนี้ 
อัพเดตตำแหน่งงานที่รับสมัคร 30 /10 /2561

สำนักงานใหญ่ กทม.

1. พยาบาลวิชาชีพ (1 อัตรา)
• เพศหญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการพยาบาล
• มีใบอนุญาตประกอบวชิาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ที่ยังอยู่ในระยะเวลาการรับรองของสภาการพยาบาล


2. เลขาผู้อำนวยการ ( 1 อัตรา )
• เพศหญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป สัญชาติจีน
• วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
• ประสบการณ์ 3 – 5 ปี
• มีความสามารถภาษาจีน ( พูด อ่าน เขียน )
• มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี


3. เจ้าหน้าที่ช่างซ่อมบำรุง ( 1 อัตรา )
• เพศชาย อายุ 23 – 35 ปี
• วุฒิปวช. – ปวส. สาขาการไฟฟ้า
• สามารถซ่อมบำรุงระบบสาธารณูปโภคทั่วไปได้ เช่น น้ำ ไฟฟ้า แอร์ ของอาคาร
• ซ่อมบำรุงเครื่องมือ / เครื่องจักร


4. หัวหน้าแผนกช่างซ่อมบำรุง ( 1 อัตรา )
• เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป
• วุฒิปริญญาตรี สาขาการไฟฟ้า
• ประสบการณ์ซ่อมบำรุงไม่น้อยกว่า 5 ปี
• มีประสบการณ์ด้านอาคารชุดนิติบุคคล จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ


5. เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย (5 อัตรา)

• เพศหญิง อายุ 20 – 35 ปี
• วุฒิการศึกษาม.6 ขึ้นไป
• มีประกาศนียบัตรผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย หรือผู้ช่วยพยาบาล จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• บุคลิกดี รักงานบริการ

สาขาศรีราชา
1. พยาบาลวิชาชีพ (1 อัตรา)
• เพศหญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการพยาบาล
• มีใบอนุญาตประกอบวชิาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ที่ยังอยู่ในระยะเวลาการรับรองของสภาการพยาบาล


2. เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย (5 อัตรา)
• เพศหญิง อายุ 22 – 35 ปี
• วุฒิการศึกษาม.6 ขึ้นไป
• มีประกาศนียบัตรผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย หรือผู้ช่วยพยาบาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ
• บุคลิกดี รักงานบริการ


3. เจ้าหน้าที่จัดยา (1 อัตรา)
• เพศ ชาย/หญิง อายุ 20 – 30 ปี
• วุฒิการศึกษาปริญาตรี ขึ้นไป
• มีความรู้ทางด้านภาษาจีนจะพิจารณาเป็นพิเศษ


4. เจ้าหน้าที่ต้มยา (1 อัตรา)
• เพศชาย อายุ 20 – 30 ปี
• วุฒิการศึกษาม.6 ขึ้นไป
• สุขภาพร่างกายแข็งแรง5. ผู้จัดการสาขาศรีราชา (1 อัตรา)
• เพศชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
• วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาดหรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
• ประสบการณ์ด้านการบริหารงานหรือกิจการด้านคลินิกหรือสถานพยาบาล อย่างน้อย 5 ปี
• มีความสามารถในการบริหารจัดการสาขาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด


6. เจ้าหน้าที่การเงิน (1 อัตรา)
• เพศหญิง อายุ 22 – 35 ปี
• วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี
• มีความรับผิดชอบ รอบคอบ ซื่อสัตย์
• มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี


    สวัสดิการ

- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ประกันสังคม
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
- ทุนการศึกษา
- เงินโบนัสประจำปี (ตามผลงาน)
- ค่าตอบแทนพิเศษ
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ค่าเครื่องแบบ/ยูนิฟอร์ม พนักงาน

ข้อมูลการติดต่อ
คุณ ฐิติภรณ์ โกเมนพรรณกุล
คลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแแพทย์แผนจีน หัวเฉียว
ที่อยู่ : เลขที่ 14 ซ.นาคเกษม ถ.กรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย จ. กรุงเทพมหานคร 10100
เบอร์โทร : 022231111 ต่อ 622
E-mail : thitiporn.hr.ch@gmail.com

หรือ สามารถกรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้ พร้อมกับแนบรูปถ่ายและ Resume มาได้เลยค่ะ

 

รองรับนามสกุลไฟล์ ขนาดไฟล์ต้องไม่เกิน MB