ร่วมงานกับเราเปิดรับสมัครบุคลากรที่มีความสามารถตามตำแหน่งงานว่าง ดังต่อไปนี้
 

อัพเดตตำแหน่งงานที่รับสมัคร 20 /03 /2562

สำนักงานใหญ่ กทม.

1. พยาบาลวิชาชีพ (1 อัตรา)
·     เพศหญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
·     วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการพยาบาล
·     มีใบอนุญาตประกอบวชิาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ที่ยังอยู่ในระยะเวลาการรับรองของสภาการพยาบาล    

2. หัวหน้าแผนกช่างซ่อมบำรุง ( 1 อัตรา )
·       เพศชาย อายุ  35 ปีขึ้นไป
·       วุฒิปริญญาตรี สาขาการไฟฟ้า
·       ประสบการณ์ซ่อมบำรุงไม่น้อยกว่า 5 ปี
·       มีประสบการณ์ด้านอาคารชุดนิติบุคคล  จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ


3. เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย (5 อัตรา)
·     เพศหญิง อายุ 20 – 35 ปี
·     วุฒิการศึกษาม.6 ขึ้นไป
·     มีประกาศนียบัตรผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย หรือผู้ช่วยพยาบาล จะพิจารณาเป็นพิเศษ
·     บุคลิกดี รักงานบริการ

4. เจ้าหน้าที่จัดยา (1 อัตรา)
·     เพศ ชาย/หญิง อายุ 20 – 35 ปี
·     วุฒิการศึกษาม.6 ขึ้นไป
·     เคยทำงานด้านการจ่ายยา/จัดยาจีน จะพิจารณาเป็นพิเศษ


5. ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ (1 อัตรา)
·     เพศชายหรือหญิง
·     อายุ 26 ปีขึ้นไป
·     สัญชาติไทย (ใช้ภาษาจีน ฟังพูดอ่านเขียน คล่อง )
·     จบปริญญาตรี สาขาการแพทย์แผนจีน (หากมีปริญญาด้านการบริหารด้วยจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ)
·     สื่อสารภาษาจีนได้คล่องแคล่ว *ภาษาจีน HSK5 ขึ้นไป*
·     มีความรับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย์ ตั้งใจ ละเอียดรอบคอบและตรงต่อเวลา


6. ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
·     กำหนดกลยุทธ์และวางแผนงานทรัพยากรบุคคล (HR Strategy) วางแผนอัตรากำลังคน (Manpower Planning) ให้เหมาะสมกับโครงสร้างองค์กรและงบประมาณ รวมทั้งวางกลยุทธ์แผนการพัฒนาองค์กร (Organization Development)

·     จัดทำแผนพัฒนาศักยภาพบุคคลากร บริหารจัดการฝึกอบรมและพัฒนา (Training and Development) รวมทั้งจัดทำ Competency ที่เหมาะสมกับตำแหน่ง

·     กำหนดกลยุทธ์ และวางแผนงานบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Management) ประกอบด้วย

·     จัดทำฐานข้อมูลระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล รวมทั้งการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรบุคคลด้านต่างๆ

·     ดูแลการเข้าปฏิบัติงาน ระบบการลงเวลา การขาด ลา หรือมาสายของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งการบันทึกข้อมูล และการรายงานผล โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปของหน่วยงาน

·     บริหารจัดการการเบิกจ่ายสวัสดิการต่างๆ ค่ารักษาพยาบาล รวมทั้งสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของเจ้าหน้าที่ เช่น ประกันสุขภาพ บัตรประกันชีวิต การตรวจสุขภาพประจำปี กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

·     รับผิดชอบและดูแลระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานดูแลรับผิดชอบให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามคำสั่ง ข้อบังคับ และระเบียบวินัยของสำนักงาน


สาขาศรีราชา


1. เจ้าหน้าที่จัดยา (1 อัตรา)

·     เพศ ชาย/หญิง อายุ 20 – 35 ปี
·     วุฒิการศึกษาม.6 ขึ้นไป
·     เคยทำงานด้านการจ่ายยา/จัดยาจีน จะพิจารณาเป็นพิเศษ2. เจ้าหน้าที่ต้มยา (1 อัตรา)

·     เพศชาย อายุ 20 – 35 ปี
·     วุฒิการศึกษาม.6 ขึ้นไป
·     สุขภาพร่างกายแข็งแรง

 

    สวัสดิการ

- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ประกันสังคม
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
- ทุนการศึกษา
- เงินโบนัสประจำปี (ตามผลงาน)
- ค่าตอบแทนพิเศษ
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ค่าเครื่องแบบ/ยูนิฟอร์ม พนักงาน

ข้อมูลการติดต่อ
คุณ ฐิติภรณ์ โกเมนพรรณกุล
คลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแแพทย์แผนจีน หัวเฉียว
ที่อยู่ : เลขที่ 14 ซ.นาคเกษม ถ.กรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย จ. กรุงเทพมหานคร 10100
เบอร์โทร : 022231111 ต่อ 622
E-mail : thitiporn.hr.ch@gmail.com

หรือ สามารถกรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้ พร้อมกับแนบรูปถ่ายและ Resume มาได้เลยค่ะ

 

รองรับนามสกุลไฟล์ ขนาดไฟล์ต้องไม่เกิน MB