ร่วมงานกับเรา

หัวเฉียวแพทย์แผนจีน
กำลังเปิดรับสมัครบุคลากรที่มีความสามารถตามตำแหน่งงานว่าง ต่อไปนี้

 

    ประจำสาขากรุงเทพฯ (สำนักงานใหญ่ )

1. แพทย์จีน - ทุยหนา (3 อัตรา)

 • แพทย์จีนเพศชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาการแพทย์แผนจีนทุยหนา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีใบประกอบโรคศิลปะ
 • มีประสบการณ์ในสาขาที่เกี่ยวข้อง 2 ปีขึ้นไป
 • สามารถไปทำงานต่างจังหวัดได้ (โคราช / ศรีราชา)
 • มีความมุ่งมั่น อดทน และสุขภาพร่างกายแข็งแรง

2. เลขานุการผู้อำนวยการ (1 อัตรา)

 • เพศหญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป สัญชาติจีนหรือไทย
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 3 – 5 ปี
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาจีน (พูด อ่าน เขียน)
 • มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี

2. หัวหน้าแผนกช่างซ่อมบำรุงอาวุโส (1 อัตรา)

· เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป
· วุฒิปวส. ขึ้นไป
· ประสบการณ์ซ่อมบำรุงไม่น้อยกว่า 5 ปี
· มีประสบการณ์ด้านอาคารชุดนิติบุคคล จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

3. แม่ครัว (1 อัตรา)

· เพศหญิง อายุ 35 - 45 ปี
· วุฒิการศึกษาม.3 ขึ้นไป
· สามารถประกอบอาหารได้
· หากมีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

 

    ประจำคลังยา (ศรีสมาน)

1. เจ้าหน้าที่ธุรการ (1 อัตรา)

· เพศชาย อายุ 23 – 30 ปี
· วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
· ใช้ MS.OFFICE ได้ในระดับดี
· มีความสามารถภาษาจีน (พูด อ่าน เขียน) จะพิจารณากรณีพิเศษ

2. พนักงานดูแลสวน (1 อัตรา)

· เพศชาย อายุ 22 – 45 ปี
· ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
· มีความอดทน สุขภาพร่างกายแข็งแรง
· รับผิดชอบงานจัดสวน ดูแลต้นไม้

 

    ประจำสาขาโคราช

1. ผู้จัดการสาขาโคราช (1 อัตรา)

· เพศชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
· วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
· ประสบการณ์ด้านการบริหารงานหรือกิจการด้านคลินิก หรือสถานพยาบาล อย่างน้อย 5 ปี
· สามารถบริหารจัดการสาขาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิ์ผลสูงสุด

2. เจ้าหน้าที่การตลาดดิจิตอล (Digital Marketing) (1 อัตรา)

· เพศชาย/หญิง อายุ 23 – 35 ปี
· วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่ เกี่ยวข้อง
· ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
· สามารถใช้ Photoshop / Flash / Illustrator ได้ในระดับดีหรือขั้นสูง
· ความรู้ภาษาจีน หรืออังกฤษ จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

3. แพทย์จีน - ฝังเข็ม (1 อัตรา)

· เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
· วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการแพทย์แผนจีน
· มีความรู้และเชียวชาญด้านฝังเข็ม
· มีภูมิลำเนาในพื้นที่ใกล้เคียง

 

    ประจำสาขาศรีราชา

1. พยาบาลวิชาชีพ (1 อัตรา)

· เพศหญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
· วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการพยาบาล
· มีใบอนุญาตประกอบวชิาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ที่ยังอยู่ในระยะเวลาการรับรองของสภาการพยาบาล

2. ผู้จัดการ สาขาศรีราชา (1 อัตรา)

· เพศชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
· วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
· ประสบการณ์ด้านการบริหารงานหรือกิจการด้านคลินิกหรือสถานพยาบาล อย่างน้อย 5 ปี
· บริหารจัดการสาขาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิ์ผลสูงสุด

3. เจ้าหน้าที่จัดยา (2 อัตรา)

· เพศ ชาย/หญิง อายุ 20 – 30 ปี
· วุฒิการศึกษาปริญาตรี ขึ้นไป
· มีความรู้ภาษาจีนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

4. เจ้าหน้าที่การเงิน (1 อัตรา)

· เพศหญิง อายุ 22 – 35 ปี
· วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี
· มีความรับผิดชอบสูง

5. ผู้ช่วยพยาบาล (1 อัตรา)

· เพศหญิง อายุ 25 – 35 ปี
· วุฒิ ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตร 1 ปี
· หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

6. ล่ามภาษาญี่ปุ่น (1 อัตรา)

· เพศหญิง อายุ 28 – 35 ปี
· วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ภาษาญี่ปุ่น
· สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS.OFFICE
· มีความสามารถในการส่งสาร และถ่ายทอดความรู้
· หากสามารถสื่อสารจีน อังกฤษได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

7. เจ้าหน้าที่ต้มยา (2 อัตรา)

· เพศชาย อายุ 20 – 30 ปี
· วุฒิการศึกษาม.6 ขึ้นไป
· สุขภาพร่างกายแข็งแรง

8. พนักงานขับรถ (1 อัตรา)

· เพศชาย อายุ 25 – 35 ปี
· วุฒิการศึกษาม.6 ขึ้นไป
· มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน

 

    สวัสดิการ

- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ประกันสังคม
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
- ทุนการศึกษา
- เงินโบนัสประจำปี (ตามผลงาน)
- ค่าตอบแทนพิเศษ
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ค่าเครื่องแบบ/ยูนิฟอร์ม พนักงาน

ข้อมูลการติดต่อ
คุณ ฐิติภรณ์ โกเมนพรรณกุล
คลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแแพทย์แผนจีน หัวเฉียว
ที่อยู่ : เลขที่ 14 ซ.นาคเกษม ถ.กรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย จ. กรุงเทพมหานคร 10100
เบอร์โทร : 022231111 ต่อ 622
E-mail : thitiporn.hr.ch@gmail.com

หรือ ท่านสามารถกรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้ พร้อมกับแนบรูปถ่ายและ Resume มาได้เลยค่ะ

 
รองรับนามสกุลไฟล์ ขนาดไฟล์ต้องไม่เกิน MB