ร่วมงานกับเรา

หัวเฉียวแพทย์แผนจีน กำลังเปิดรับสมัครบุคลากรที่มีความสามารถตามตำแหน่งงานว่าง ดังต่อไปนี้ 

    ประจำสาขากรุงเทพฯ (สำนักงานใหญ่ )

1. แพทย์จีน - ทุยหนา (3 อัตรา)

 • แพทย์จีนเพศชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาการแพทย์แผนจีนทุยหนา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีใบประกอบโรคศิลปะ
 • มีประสบการณ์ในสาขาที่เกี่ยวข้อง 2 ปีขึ้นไป
 • สามารถไปทำงานต่างจังหวัดได้ (โคราช / ศรีราชา)
 • มีความมุ่งมั่น อดทน และสุขภาพร่างกายแข็งแรง

2. เลขานุการผู้อำนวยการ (1 อัตรา)

 • เพศหญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป สัญชาติจีนหรือไทย
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 3 – 5 ปี
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาจีน (พูด อ่าน เขียน)
 • มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี

3. หัวหน้าแผนกช่างซ่อมบำรุงอาวุโส (1 อัตรา)

 • เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ซ่อมบำรุงไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านอาคารชุดนิติบุคคล จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

4. พนักงานขับรถ ( 3 อัตรา )

 • เพศชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • สุขภาพร่างกายแข็งแรง มีความอดทน
 • สามารถทำงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายได้

5. เจ้าหน้าที่จัดยา ( 3 อัตรา )

 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 – 35 ปี
 • วุฒิ ม.6 – ปริญญาตรี
 • จัดเตรียมยาตามใบสั่งของแพทย์จีน
 • สามารถทำงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายได้
 • หากมีความรู้ด้านยาจีน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

6. แม่ครัว (1 อัตรา)

 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 45 ปี
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • สุขภาพร่างกายแข็งแรง
 • หากมีประสบการณ์ด้านการทำอาหาร จะพิจารณาเป็นพิเศษ

7. เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย / NA (8 อัตรา)

 • เพศหญิง อายุ 20 – 35 ปี
 • มีประกาศนียบัตรผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย หรือ ผู้ช่วยพยาบาล
 • มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี


    ประจำสาขาโคราช

1. เจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์ (Digital Marketing) (1 อัตรา)

 • เพศชาย/หญิง อายุ 23 – 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรม Photoshop / Illustrator ได้ในระดับดีหรือขั้นสูง
 • มีความรู้ภาษาจีนหรืออังกฤษ จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

2. แพทย์จีน - ฝังเข็ม (1 อัตรา)

 • เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ด้านการฝังเข็ม
 • มีความรู้ภาษาจีน และภาษาอังกฤษ
 • มีทักษะในการสื่อสาร

 

    ประจำสาขาศรีราชา 

1. ผู้จัดการ สาขาศรีราชา (1 อัตรา)

 • เพศชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ด้านการบริหารงานหรือกิจการด้านคลินิกหรือสถานพยาบาล อย่างน้อย 5 ปี
 • บริหารจัดการสาขาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

2. พยาบาลวิชาชีพ (1 อัตรา)

 • เพศหญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการพยาบาล
 • มีใบอนุญาตประกอบวชิาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ที่ยังอยู่ในระยะเวลาการรับรองของสภาการพยาบาล

3. เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย (7 อัตรา)

 • เพศหญิง อายุ 20 – 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป หรือประกาศนียบัตรผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย
 • มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่
 • มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี

4. เจ้าหน้าที่ต้มยา (2 อัตรา)

 • เพศชาย อายุ 20 – 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
 • มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

5. เจ้าหน้าที่จัดยา (2 อัตรา)

 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 20 – 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ม.6 - ปริญาตรี
 • หากมีความรู้ทางด้านภาษาจีน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

6. เจ้าหน้าที่การเงิน (1 อัตรา)

 • เพศหญิง อายุ 22 – 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบสูง


    สวัสดิการ

- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ประกันสังคม
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
- ทุนการศึกษา
- เงินโบนัสประจำปี (ตามผลงาน)
- ค่าตอบแทนพิเศษ
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ค่าเครื่องแบบ/ยูนิฟอร์ม พนักงาน

ข้อมูลการติดต่อ
คุณ ฐิติภรณ์ โกเมนพรรณกุล
คลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแแพทย์แผนจีน หัวเฉียว
ที่อยู่ : เลขที่ 14 ซ.นาคเกษม ถ.กรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย จ. กรุงเทพมหานคร 10100
เบอร์โทร : 022231111 ต่อ 622
E-mail : thitiporn.hr.ch@gmail.com

หรือ สามารถกรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้ พร้อมกับแนบรูปถ่ายและ Resume มาได้เลยค่ะ

 

รองรับนามสกุลไฟล์ ขนาดไฟล์ต้องไม่เกิน MB