ร่วมงานกับหมอจีน



เปิดรับสมัครบุคลากรที่มีความสามารถ ตามตำแหน่งงาน ดังต่อไปนี้
 

อัพเดตตำแหน่งงานที่รับสมัคร 30 กรกฎาคม 2562

สำนักงานใหญ่ กทม.


1. พยาบาลวิชาชีพ (1 อัตรา)
• เพศหญิง อายุ 35 - 50 ปี
• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการพยาบาล
• มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ที่ยังอยู่ในระยะเวลาการรับรองของสภาการพยาบาล
• มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
• ดูแลงานด้านบริหารงานฝ่ายการพยาบาลเป็นหลัก
• วางแผนพัฒนาบุคคลกรด้านการพยาบาล
• มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน มีใจในการทำงานเป็นทีม
• มีความคิดสร้างสรรค์ แสวงหาความรู้ และการพัฒนาตนเองและองค์กร

2. หัวหน้าแผนกช่างซ่อมบำรุง ( 1 อัตรา )

• เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป
• วุฒิปริญญาตรี สาขาการไฟฟ้า
• ประสบการณ์ซ่อมบำรุงไม่น้อยกว่า 5 ปี
• มีประสบการณ์ด้านอาคารชุดนิติบุคคล จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

3. เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย (5 อัตรา)

• เพศหญิง อายุ 20 – 35 ปี
• วุฒิการศึกษาม.6 ขึ้นไป
• มีประกาศนียบัตรผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย หรือผู้ช่วยพยาบาล จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• บุคลิกดี รักงานบริการ


4. เจ้าหน้าที่จัดยา (3 อัตรา)
• เพศ ชาย/หญิง อายุ 20 – 35 ปี
• วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
• มีความขยัน อดทน 
• เคยทำงานด้านการจ่ายยา/จัดยาจีน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

5. เจ้าหน้าที่จ่ายยา (1 อัตรา)

• เพศ ชาย อายุ 20 – 35 ปี
• วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการแพทย์แผนจีน
• มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีจิตรักงานบริการและจรรยาบรรณวิชาชีพแพทย์ ขยันอดทนและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
• ทำหน้าที่ให้บริการแนะนำการทานยา ข้อควรปฏิบัติระหว่างรักษา ให้ข้อมูลยาแก่ผู้ที่มารับบริการ ทำหน้าที่ตรวจและจ่ายยาให้ตรงกับใบสั่งของแพทย์ และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

6. เจ้าหน้าที่ตรวจยา (2 อัตรา)
• เพศชาย อายุ 25 -35 ปี
• จบปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาแพทย์แผนจีน
• ทำหน้าที่ตรวจยาก่อนจ่ายยาในจุดๆ ต่างๆ ที่ให้บริการ เช่น ในห้องจ่ายยา ห้องเคอลี่ ห้องต้มยา ห้องผัดยา
• ทำงานด้านเอกสารประกันคุณภาพและงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
• มีความละเอียดรอบคอบ 



7. เจ้าหน้าที่แคชเชียร์ (2 อัตรา)
• เพศหญิง อายุ 25-35 ปี
• วุฒิ ปวส.-ป.ตรี สาขาบัญชี /การเงิน
• จัดเก็บเงินจากผู้ใช้บริการ และจัดทำรายงานรายได้ประจำวันและเดือน
• มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน ระเอียดรอบคอบ มีจิตใจรักงานบริการ
• หากสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

8. ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
• เพศชาย อายุ 35 – 45 ปี
• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิติศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์ สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ สาขาจิตวิทยา สาขาการจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
• กำหนดกลยุทธ์และวางแผนงานทรัพยากรบุคคล
• จัดทำแผนพัฒนาศักยภาพบุคคลากร บริหารจัดการฝึกอบรมและพัฒนา
• กำหนดกลยุทธ์ และวางแผนงานบริหารทรัพยากรบุคคล
• จัดทำฐานข้อมูลระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล

สาขาศรีราชา

1. เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย (2 อัตรา)
• เพศหญิง อายุ 20 – 35 ปี
• วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
• มีประกาศนียบัตรผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย หรือผู้ช่วยพยาบาล จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• บุคลิกดี รักงานบริการ

    สวัสดิการ

- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ประกันสังคม
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
- ทุนการศึกษา
- เงินโบนัสประจำปี (ตามผลงาน)
- ค่าตอบแทนพิเศษ
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ค่าเครื่องแบบ/ยูนิฟอร์ม พนักงาน

ข้อมูลการติดต่อ
คุณ ฐิติภรณ์ โกเมนพรรณกุล
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ที่อยู่ : เลขที่ 14 ซ.นาคเกษม ถ.กรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย จ. กรุงเทพมหานคร 10100
เบอร์โทร : 02 -223 -1111 ต่อ 622
E-mail : thitiporn.hr.ch@gmail.com

หรือ สามารถกรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้ พร้อมกับแนบรูปถ่ายและ Resume มาได้เลยค่ะ

 

รองรับนามสกุลไฟล์ ขนาดไฟล์ต้องไม่เกิน MB