ร่วมงานกับหมอจีนเปิดรับสมัครบุคลากรที่มีความสามารถ ตามตำแหน่งงาน ดังต่อไปนี้
 

อัพเดตตำแหน่งงานที่รับสมัคร 7 มิถุนายน 2562

สำนักงานใหญ่ กทม.
1. ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล (1 อัตรา)
• กำหนดกลยุทธ์และวางแผนงานทรัพยากรบุคคล
• จัดทำแผนพัฒนาศักยภาพบุคคลากร บริหารจัดการฝึกอบรมและพัฒนา 
• กำหนดกลยุทธ์ และวางแผนงานบริหารทรัพยากรบุคคล
• จัดทำฐานข้อมูลระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล 

2. พยาบาลวิชาชีพ (1 อัตรา)
• เพศหญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านการพยาบาล
• มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ ที่ยังอยู่ในระยะเวลาการรับรองของสภาการพยาบาล

3. ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ (1 อัตรา)
• ทุกเพศ
• อายุ 26 ปีขึ้นไป
• สัญชาติไทย 
• ปริญญาตรี สาขาการแพทย์แผนจีน 
• สื่อสารภาษาจีนได้ดี หรือสอบผ่านภาษาจีนระดับ HSK5 ขึ้นไป
• มีความรับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย์ ตั้งใจ ละเอียดรอบคอบและตรงต่อเวลา

4. เจ้าหน้าที่สำนักงานการแพทย์ (2 อัตรา)
•  ทุกเพศ อายุ 25-30 ปี
•  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการแพทย์แผนจีนขึ้นไป 
•  มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาจีน หรือ สอบผ่านวัดระดับทักษะด้านภาษา


5. หัวหน้าแผนกช่างซ่อมบำรุง ( 1 อัตรา )
• เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป
• วุฒิปริญญาตรี สาขาการไฟฟ้า
• ประสบการณ์ซ่อมบำรุงไม่น้อยกว่า 5 ปี
• มีประสบการณ์ด้านอาคารชุดนิติบุคคล จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

6. เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย N/A  (5 อัตรา)
• เพศหญิง อายุ 20 – 35 ปี
• วุฒิการศึกษาระดับมัธยมปลายขึ้นไป
• มีประกาศนียบัตรผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย หรือผู้ช่วยพยาบาล จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• บุคลิกดี รักงานบริการ

7. เจ้าหน้าที่จัดยา (1 อัตรา)
• ทุกเพศ อายุ 20 – 35 ปี
• วุฒิการศึกษาระดับมัธยมปลายขึ้นไป
• มีประสบการณ์ด้านการจ่ายยา / จัดยาจีน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

8. เจ้าหน้าที่จ่ายยา (1 อัตรา)
• ทุกเพศ อายุ 20 – 35 ปี
• วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาการแพทย์แผนจีน
• มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง  รักงานบริการ ขยันอดทนและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
• ทำหน้าที่ให้บริการแนะนำการรับประทานยา ข้อควรปฏิบัติในการใช้ยาสมุนไพร

9. เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ต้มยา (1 อัตรา)
• เพศชาย อายุ 20 – 30 ปี
• วุฒิการศึกษาระดับมัธยมปลาย / ปวช. / ปวส. ขึ้นไป
• มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง รักงานบริการ  ละเอียดรอบคอบ
• ทำหน้าที่ต้มยา ดูแลเครื่องมืออุปกรณ์ ซ่อมบำรุงเบื้องต้น รักษาดูแลทำความสะอาดอุปกรณ์ และงานที่ได้รับมอบหมาย

สาขาศรีราชา
1. เจ้าหน้าที่จัดยา (1 อัตรา)
• ทุกเพศ อายุ 20 – 35 ปี
• วุฒิการศึกษาระดับมัธยมปลาย ขึ้นไป
• เคยทำงานด้านการจ่ายยา/จัดยาจีน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

2. เจ้าหน้าที่ต้มยา (1 อัตรา)
•  เพศชาย อายุ 20 – 35 ปี
• วุฒิการศึกษาระดับมัธยมปลาย ขึ้นไป
• สุขภาพร่างกายแข็งแรง


    สวัสดิการ

- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ประกันสังคม
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
- ทุนการศึกษา
- เงินโบนัสประจำปี (ตามผลงาน)
- ค่าตอบแทนพิเศษ
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ค่าเครื่องแบบ/ยูนิฟอร์ม พนักงาน

ข้อมูลการติดต่อ
คุณ ฐิติภรณ์ โกเมนพรรณกุล
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ที่อยู่ : เลขที่ 14 ซ.นาคเกษม ถ.กรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย จ. กรุงเทพมหานคร 10100
เบอร์โทร : 02 -223 -1111 ต่อ 622
E-mail : thitiporn.hr.ch@gmail.com

หรือ สามารถกรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้ พร้อมกับแนบรูปถ่ายและ Resume มาได้เลยค่ะ

 

รองรับนามสกุลไฟล์ ขนาดไฟล์ต้องไม่เกิน MB