แพทย์จีน จรัญ จันทะเพชร (หมอจีน จ้าน หลาน)

แพทย์จีน จรัญ จันทะเพชร (หมอจีน จ้าน หลาน)

แพทย์จีน จรัญ จันทะเพชร (หมอจีน จ้าน หลาน)
湛藍 中醫師
TCM. Dr. Charun  Chanthaphet (Zhan Lan)

เลขที่ใบประกอบโรคศิลปะ พจ.407

          


ประสบการณ์ในการรักษา
แพทย์จีน จรัญ จันทะเพชร (หมอจีนจ้านหลาน) เป็นหมอจีนที่มีประสบการณ์ในการรักษาโรคทางอายุรกรรมทั่วไป เช่น ไข้หวัด ไอ หอบหืด เวียนศีรษะ โลหิตจาง รวมถึงโรคหัวใจต่าง ๆ เช่น หัวใจขาดเลือด ภาวะหัวใจล้มเหลว ลิ้นหัวใจรั่ว กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ หัวใจเต้นผิดจังหวะ โรคเรื้อรังของระบบหัวใจและปอด โรคหลอดเลือดหัวใจและสมอง ไขมันในเลือดสูง ความดันโลหิตสูง เบาหวาน และอาการแน่นหน้าอก อัมพฤกษ์อัมพาต อ่อนแรง นอนไม่หลับ ใจสั่น เหงื่อออก

普通內科疾病、 各種心臟疾病、 如心律失常、 胸悶心痛、 心肌缺血、 慢性心衰、 心瓣膜疾病、 心肌炎、 肺心病、 心腦疾病、 乏力、 中風、 高血脂、 高血壓、 糖尿病、 感冒、 咳嗽、 哮喘、 眩暈、 貧血、 失眠、 心悸、 汗出等

Chinese herbs on Internal Common diseases, Cardiovascular disease, Cardiac arrhythmia, Angina pectoris, Myocardial ischemia, Chronic heart failure, Heart valve disease, Myocarditis, Chronic pulmonary heart disease, Cardio - cerebrovascular diseases, Hypodynamia, Stroke, Hyperlipidemia, Hypertension, Diabetes mellitus, Common cold, Cough, Asthma, Vertigo, Anemia, Insomnia, Palpitation, Sweat

 

การศึกษา
ปริญญาโท สาขาอายุรกรรมโรคหัวใจและหลอดเลือด
มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน
畢業於成都中醫藥大學中西醫結合(心血管科)碩士學位
Master's Degree of Chinese Medicine, Integrated Chinese and Western Clinical Medicine of Cardiology
Chengdu University of Traditional

ภาษา
ภาษาจีน ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

Language Spoken
Chinese language,  Thai language and English language

 

(ประจำสาขาโคราช)

ตารางออกตรวจ

ห้องตรวจ104
วันที่ออกตรวจวันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันเสาร์ และ วันอาทิตย์
เวลาออกตรวจ08.00 น. - 16.00 น.
วันหยุดวันศุกร์

(KORAT BRANCH)

Room No.104
Work DayMonday Tuesday Wednesday Thursday Saturday Sunday
Time8:00 am. to 4:00 pm.
Day offFriday

(呵叻分院)

診室104
工作時間周一、 周二、 周三、 周四、 周六、 周日
時間08:00 - 16:00 時
休假日周五

 

ผลงานวิจัย / ตีพิมพ์ / ทุนการศึกษา / การฝึกอบรม

1. งานวิจัย การรักษาโรคหัวใจล้มเหลวเรื้อรังในทางแพทย์จีน
采用中医温阳补气方法治疗慢性心力衰竭的 meta 分析。
A meta analysis in the treatment of chronic heart failture by TCM Wenyang Buqi method.

2. บทความตีพิมพ์ กลไกการรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจทางแพทย์จีน
中医药治疗动脉粥样硬化的作用机制概述。
Mechanism of Traditional Chinese Medicine on Atherosclerosis.