การรักษาโรคเบาหวานด้วยการแพทย์แผนจีน

Last updated: 22 Jul 2022  |  15643 Views  | 

การรักษาโรคเบาหวานด้วยการแพทย์แผนจีน

โรคเบาหวาน (เซียวเข่อ : 消渴) เป็นโรคที่มีอาการสำคัญทางคลินิกคือ อาการปัสสาวะบ่อย กระหายน้ำบ่อย หิวบ่อย ร่างกายซูบผอม หรือปัสสาวะมีรสหวาน สาเหตุที่สำคัญคือ พันธุกรรม การ พร่องของอินเเละสารน้ำ ความแห้งและความร้อนแกร่ง และยังมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับอาการเลือคั่งอีกด้วย

โรคนี้เป็นโรคที่พบบ่อย เป็นโรคที่ทำลายสุขภาพประชาชนในช่วงหลายปีที่ผ่านมา  อัตราการเกิดโรคนี้มีแนวโน้มสูงมากขึ้นทุกปี การรักษาโรคนี้ด้วยการแพทย์แผนจีนนี้สามารถช่วยลดและป้องกันอาการข้าง เคียงต่าง ๆ ที่เกิดร่วมกับโรคเบาหวานได้อย่างมีประสิทธิภาพการวินิจฉัยโรคโดยวิธีแพทย์แผนจีน

อาการกระหายน้ำบ่อย หิวบ่อย ปัสสาวะบ่อย ร่างกายซูบผอม หรือค่าน้ำตาลในเลือดสูง เป็นหลักในการวินิจฉัยโรคเบาหวาน ผู้ป่วยบางรายอาจมีอาการดังกล่าวข้างต้นไม่เด่นชัด แต่เมื่อถึงวัยกลางคนจะเริ่มมีอาการชัดเจน ร่วมกับมักชอบกินอาหารมันและรสจัด มีสภาพร่างกายอ้วน จนกระทั่งอาจพบมีภาวะแทรกซ้อนร่วมด้วย เช่น วัณโรค บวมน้ำ เวียนศีรษะ เจ็บแน่นหน้าอก โรคหลอดเลือดสมอง ตาบอด เป็นฝี เป็นต้น หรือในทางกลับกัน ถ้าพบโรคเหล่านี้ควรสันนิฐานว่าอาจจะมีโรคเบาหวานร่วมด้วย

หลักการรักษาโดยวิธีแพทย์แผนจีน
หลักสำคัญ คือการป้องกันการเกิดโรคเบาหวาน ผู้ที่มีรูปร่างอ้วนหรือน้ำหนักเกินจัดอยู่ในกลุ่มเสมหะปฏิกูล ผู้ที่มีรูปร่างสันทัดหรือซูบผอมจัดอยู่ในกลุ่มอินพร่อง กลุ่มเสมหะปฏิกูล เน้นการสลายเสมหะเป็นหลัก กลุ่มชี่ติดขัดเสมหะอุดกั้น ต้องปรับการไหลเวียนชี่และสลายเสมหะ กลุ่มม้ามพร่องเสมหะชื้น ต้องบำรุงม้ามสลายเสมหะ กลุ่มที่แปรสภาพเป็นความร้อนต้องขจัดร้อน กลุ่มอินพร่องชี่ติดขัดต้องบำรุงอิน ปรับการไหลเวียนชี่ สำหรับผู้ที่มีร่างกายผอม ต้องไม่ลืมบำรุงอิน

โรคนี้มักทำให้การไหลเวียนของเลือดติดขัด จนเกิดอินพร่อง และหยางพร่องในที่สุด ทำให้เกิดแผลเบาหวานที่เท้า โรคตา ไอเรื้อรัง เป็นต้น เมื่อรักษาให้คำนึงถึงสุขภาพองค์รวม และเลือกใช้ยาเพิ่มการไหลเวียนและสลายเลือดคั่งอย่างเหมาะสม ขจัดพิษร้อน บำรุงม้ามเสริมชี่ เสริมบำรุงอินไต และเสริมความอุ่นให้หยางไต เป็นต้น

การรักษาตามการวิเคราะห์แยกกลุ่มอาการโรค
โดยวิธีการใช้ตำรับยาจีนที่เหมาะสมตามกลุ่มอาการ


1. กลุ่มอาการปอดร้อน สารน้ำถูกทำลาย    
หลักการรักษา : ขจัดความร้อนในปอด เพิ่มสารน้ำแก้กระหาย บำรุงอินให้ความชุ่มชื้นไต บำรุงชี่สร้างสารน้ำ

2. กลุ่มอาการความร้อนกระเพาะอาหารสะสม
หลักการรักษา : ขจัดระบายไฟในกระเพาะอาหาร บำรุงอินเพิ่มสารน้ำ บำรุงอิน เพิ่มสารน้ำ ดับกระหายลดอาการหงุดหงิด บำรุงชี่ ปรับสมดุลจงเจียว

3.  กลุ่มอาการชี่และอินพร่อง
หลักการรักษา : เสริมม้ามบำรุงชี่ สร้างสารน้ำ บำรุงกระเพาะอาหาร  บำรุงชี่ เสริมอิน บำรุงม้ามและไต

4. กลุ่มอาการอินไตพร่อง
หลักการรักษา : บำรุงอินไต เสริมหน้าที่การเหนี่ยวรั้งของไต  บำรุงอิน เสริมไต สร้างสารน้ำดับกระหาย

5.  กลุ่มอาการอินและหยางพร่อง
หลักการรักษา : บำรุงอิน เสริมไต บำรุงหยาง เสริมหน้าที่การเหนี่ยวรั้งและดึงกลับของไต อบอุ่นหยางของไต ปรับการไหลเวียนของชี่และน้ำ

การรักษาด้วยการฝังเข็ม
โรคเบาหวานเกี่ยวข้องกับปอด กระเพาะอาหารและไต โดยเฉพาะสำคัญที่สุด คือ ไต ดังนั้น แนวทางในการรักษาโดยวิธีฝังเข็ม แพทย์จีนจะเลือกจุดฝังเข็มที่เกี่ยวข้องกับอวัยวะส่วนนี้

การรมยา  (อ่านต่อ - การรมยาคืออะไร ? รักษาโรคได้อย่างไร)
หลักการและวิธีการ : การรักษาด้วยการรมยาเน้นที่จุดบนเส้นลมปราณมือไท่อินปอด เส้นลมปราณเท้าไท่อินม้าม เส้นลมปราณเท้าเส้าอินไตรวมไปถึงจุดตามแนวสันหลัง โดยใช้วิธีรมยาอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น วิธีรมยาแบบพออุ่น (温和灸) วิธีรมยาโดยมีวัสดุคั่น (隔药灸) และวิธีฝังเข็มอุ่น (温针灸) เป็นต้น

วิธีรักษาอื่น ๆ
นอกจากนี้ยังมีการรักษาแบบฝังเข็มใต้ผิวหนัง  ฝังเข็มหู การทุยหนา การฉีดยาเข้าจุดฝังเข็ม การฝึก ชี่กง  การแช่เท้าด้วยยาจีน  การใช้ยาจีนแบบภายนอก การใช้วิธีไอออนโตฟอรีซีส(Iontophoresis) ด้วยยาจีน การควบคุมอาหารและการออกกำลังกาย

โรคเบาหวาน เป็นโรคของระบบเมตะบอลิซึมที่มีระดับน้ำตาลสูงในเลือดเป็นสำคัญ ในทางคลินิกมักมีรูปแบบอาการ คือ ปัสสาวะบ่อย  กระหายน้ำบ่อย หิวบ่อย น้ำหนักตัวลด อาจพบว่าไม่มีเรี่ยวแรงร่างกายผ่ายผอม เมื่อมีอาการนานเรื้อรังจะพบโรคแทรกซ้อนมากมาย

แม้การแพทย์แผนจีนจะไม่มีโรคที่ชื่อว่า “เบาหวาน” แต่จากบันทึกในคัมภีร์แพทย์แผนจีน พบว่า อาการที่กล่าวข้างต้นนี้ตรงกับโรคทางแพทย์แผนจีนโบราณ ที่เรียกว่า “เซียวเข่อ (消渴)” โดยทั่วไปกลไกของโรคมีสาเหตุจากอินพร่องเป็นพื้นฐาน ความร้อนและความแห้งเป็นอาการที่แสดงออก โรคมีผลกระทบต่ออวัยวะปอด กระเพาะอาหารและไต หลักการรักษามักจะเน้นที่ไตเป็นหลัก โดยการบำรุงอินไต ขจัดร้อน สร้างสารน้ำดับกระหาย

สาเหตุของโรค เกิดจากพันธุกรรม อวัยวะตันทั้งห้าอ่อนแอ อินของไตพร่อง รับประทานอาหารหวานและมันมากเกินไป อารมณ์ไม่สมดุล นั่งนานเคลื่อนไหวน้อย ออกกำลังกายน้อย ทำงานตรากตรำหรือสุขสบายมากเกินไป เป็นต้น


This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  ,  Cookies Policy