สัมมนาการฝังเข็มรักษาโรคของศีรษะและใบหน้า

Last updated: 23 Feb 2021  |  2298 Views  | 

สัมมนาการฝังเข็มรักษาโรคของศีรษะและใบหน้า

คลินิกหัวเฉียวแพทย์แผนจีน ร่วมกับ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข และ Tianjin University ,China จัดงานสัมมนาแห่งปี เพื่อพัฒนาและส่งเสริมงานการแพทย์แผนจีนในประเทศไทย "การฝังเข็มรักษาโรคของศีรษะและใบหน้า" วิทยากรโดย ศาสตราจารย์ หวังเว่ย (Prof.Wang Wei) รองหัวหน้าคณะกรรมการประชุมจุดฝังเข็มของสมาคมฝังเข็มแห่งประเทศจีน ผู้นำด้านการฝังเข็มและผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมความสำเร็จทางการแพทย์แผนจีนแห่งชาติ 


นอกจากนี้อาจารย์หวังเว่ย เป็นผู้บูรณาการวิธีการสอนตามหลักทฤษฎีและการรักษาทางคลินิกฯเข้าด้วยกัน ในการรักษาทางคลินิกมีความเชี่ยวชาญในการใช้การฝังเข็มร่วมกับยาจีนรักษาโรคปวดต่างๆ ความผิดปกติทางระบบประสาทและอาการทางจิตประสาท โรคหลอดเลือดหัวและสมอง โรคทางนรีเวช โรคทางระบบทางเดินอาหาร เป็นต้น และยังมีประสบการณืเฉพาะทางในการฝังเข็มรักษาโรคต่อมลูกหมากโต ภาวะมีบุตรยาก อัมพาตสมองในเด็ก และฝังเข็มร่วมกับยาจีนเพื่อปรับสภาวะสมดุลของร่างกาย (Sub Health)


ระหว่างวันที่ 15-17 สิงหาคม 2561 
ณ โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพฯ

โดยผู้เข้าอบรมสัมมนาในครั้งนี้เป็นแพทย์จีน นักศึกษาแพทย์จีน แพทย์แผนปัจจุบัน และบุคลากรด้านการแพทย์แผนจีนในประเทศไทย

 

 

  

 

 

 

 

 

 


本网站使用cookie,优化网站并使得网站拥有良好的使用体验 本网站使用cookie,优化网站并使得网站拥有良好的使用体验