Workshop ชี่กง โดย อาจารย์แพทย์จีน ว่าน ซู เจี้ยน

Workshop ชี่กง โดย อาจารย์แพทย์จีน ว่าน ซู เจี้ยน

ภาพบรรยากาศกิจกรรม Workshop ชี่กงและการดูแลสุขภาพแบบแพทย์แผนจีน " โดย อาจารย์แพทย์จีน ว่าน ซู เจี้ยน ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาด้วยวิธีฝังเข็ม,การจัดกระดูกและทักษะเฉพาะทางด้านการแพทย์แผนจีน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 8 หัวเฉียวแพทย์แผนจีน (กรุงเทพฯ)