พิธีไหว้ครูแพทย์จีน ประจำปี 2561

Last updated: 23 Feb 2021  |  2681 Views  | 

พิธีไหว้ครูแพทย์จีน ประจำปี 2561

วันที่ 16 มกราคม ของทุกปีถือเป็นวันครูแห่งชาติ ทางคลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว จึงได้จัดพิธีไหว้ครูแพทย์จีนขึ้น 
เพื่อเป็นการเตือนใจให้ระลึกถึงวิชาความรู้  ที่ครูอาจารย์ได้ถ่ายทอดให้
 
 
   
 
          ดังนั้น การที่แพทย์จะดีได้นั้นไม่เพียงแต่จะรักษาผู้ป่วยให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บได้แล้ว ยังต้องเป็นผู้ที่มีคุณธรรมด้วย โดยเมื่อได้เริ่มทำการรักษาคนไข้แล้ว ผู้เป็นหมอจะต้องมีจิตใจที่แน่วแน่ มีสมาธิ และตั้งใจรักษาคนไข้ให้หายจากอาการเจ็บป่วยต่างๆ และเมื่อมีคนไข้มาขอให้รักษา ผู้เป็นหมอก็จะต้องทำการรักษาโดยไม่มีข้อแม้ใดๆ และดูแลคนไข้ทุกคนเสมือนเป็นญาติของตน
 
 
         大医精诚 (ต้าอี จิง เฉิง) เป็นตำราที่ "ท่านซุนซือเหมี่ยว" เขียนเอาไว้ โดยมีความหมายว่า
          ต้าอี  หมายถึง แพทย์ที่มีทั้งทักษะความสามารถ และเป็นผู้ที่มีคุณธรรมอันสูงส่ง
          จิง    หมายถึง เทคนิคเฉพาะด้านที่ฝึกอย่างชำนาญ
          เฉิง   หมายถึง คุณธรรมอันสูงส่ง
 

This website uses cookies to optimize the performance and the experience of users. This website uses cookies to optimize the performance and the experience of users.