สมองยิ่งใช้ ยิ่งแข็งแรง !!!

Last updated: 2021-02-23  |  2632 Views  | 

สมองยิ่งใช้ ยิ่งแข็งแรง !!!

ในคัมภีร์ ‘อี้จิง’ กล่าวไว้ว่า 
“สรรพชีวิตย่อมมีการเคลื่อนไหว” 

เช่นกันกับเซลล์สมอง ต้องมีการเคลื่อนไหว ยิ่งใช้จึงมีชีวิตชีวา ยิ่งใช้จึงยิ่งฉลาด “การพายเรือทวนกระแสน้ำหากไม่ออกแรงพายเรือต้านเรือย่อมถูกกระแสน้ำพัดพาล่าถอยไปฉันใด เซลล์สมองที่ไม่ได้ใช้งานก็ย่อมเสื่อมถอยฉันนั้น” 


ตัวอย่างเช่นนี้มีให้เห็นกันในผู้สูงอายุวัยเกษียณหลายท่านที่เมื่อเกษียณแล้วพักผ่อนอยู่กับบ้านเฉยๆ ไม่ได้ใช้สมอง ไม่ได้ทำงานเหมือนเคย ไม่นานนักก็จะเริ่มมีอาการหลงลืม สมองฝ่อตัว บางรายถึงขั้นเป็นโรคสมองเสื่อม 


“การพายเรือทวนกระแสน้ำต้องออกแรงพายเรือต้านจึงจะไม่ถูกกระแสน้ำพัดพาให้ล่าถอยไปฉันใด การหมั่นกระตุ้นเซลล์สมองโดยการใช้งานสมองก็สามารถชะลอความเสื่อมถอยของสมองได้ฉันนั้น” 


ในช่วงยุคปี 90 ที่ผ่านมามีหลักฐานการศึกษาค้นพบแล้วว่าเซลล์สมองของมนุษย์มีการสร้างใหม่ได้ตลอดเวลา และการสร้างเซลล์สมองใหม่นี้เกิดขึ้นได้ตลอดช่วงอายุขัยของมนุษย์ ดังนั้นไม่ว่าคุณจะอยู่ในช่วงวัยใดหากไม่หยุดที่จะใช้สมองในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เซลล์สมองก็จะยังคงมีการพัฒนาเสมอ 


สมองที่มีการเรียนรู้สิ่งใหม่อย่างต่อเนื่องจะมีการสร้างแขนงประสาทเชื่อมโยงระหว่างเซลล์สมองเพิ่มขึ้น ในขณะที่เมื่อหยุดเรียนรู้ไม่มีการใช้สมองอย่างต่อเนื่องแขนงประสาทเชื่อมโยงระหว่างเซลล์สมองก็จะมีจำนวนลดลง ดังนั้นการเรียนรู้สิ่งใหม่ ความรู้ใหม่ๆ การใช้ชีวิตในสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ การท่องเที่ยวไปในที่ใหม่ๆ ทำกิจกรรมที่กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้จึงเป็นการพัฒนาสมองให้ผลในการบำรุงสมองอย่างดีเยี่ยม


บทความโดย แพทย์จีน ปณิตา กาสมสัน
แผนกอายุรกรรมฝังเข็ม (ระบบประสาทและสมอง)
คลินิกหัวเฉียวแพทย์แผนจีน

 

This website uses cookies to optimize the performance and the experience of users. This website uses cookies to optimize the performance and the experience of users.