โรคปลอกหุ้มเส้นเอ็นข้อมืออักเสบ

Last updated: 22 Jul 2022  |  122237 Views  | 

โรคปลอกหุ้มเส้นเอ็นข้อมืออักเสบ

De-Quervain's Disease  桡骨茎突狭窄性腱鞘炎
โรคปลอกหุ้มเส้นเอ็นข้อมืออักเสบ

เป็นกลุ่มอาการที่เกิดจากการอักเสบของปลอกหุ้มเส้นเอ็นและเยื่อหุ้มเส้นเอ็น ตรงบริเวณข้อมือ (โคนนิ้วหัวแม่มือ) ทำให้เกิดอาการบวม อาการปวด และ มีการหนาตัวของปลอกหุ้มเส้นเอ็นลักษณะคล้ายก้อนได้ 


Cr.Photo : www.healthism.co/de


De-Quervain's Disease
เป็นภาวะการอักเสบเรื้อรังของเส้นเอ็นบริเวณที่ลอดผ่านปลอกเส้นเอ็น ซึ่งเป็นตำแหน่งที่รับน้ำหนักและมีการเสียดสีมากกว่าบริเวณอื่น ซึ่งโดยปกติบริเวณที่มีการเสียดสีมากจะมีเยื่อหุ้มเส้นเอ็นที่หุ้มทั้งด้านในผนังของปลอกเส้นเอ็นและด้านนอกเส้นเอ็น เพื่อช่วยลดการเสียดสีที่เกิดจากการใช้งานมากเกินไป ทำให้เยื่อหุ้มเอ็นทั้งสองฝั่งหนาตัวขึ้น ทำให้ช่องว่างในปลอกเส้นเอ็นตีบลง ทำให้เส้นเอ็นที่ลอดผ่านเคลื่อนไหวได้ยากขึ้นเป็นโรคที่เกิดการอักเสบของปลอกหุ้มเส้นเอ็นและเยื่อหุ้มเส้นเอ็น 2 เส้นคือ abductor pollicis longug (APL) และ extensor pollicis brevis (EPB) ลอดผ่านปลอกเส้นเอ็น first extensor retinaculum


 
สาเหตุการเกิดโรค
โรคปลอกหุ้มเส้นเอ็นข้อมืออักเสบมักมักจะมีสาเหตุจากการทำงานโดยใช้งานของนิ้วหัวแม่มือในท่าเหยียดนานๆซ้ำๆบ่อยๆ มากเกินไป เช่น ในท่า กางนิ้วหัวแม่มือออกทางด้านข้างและกระดกขึ้น, ใช้ข้อมือเยอะๆ หรือ ในบางรายอาจพบว่าเคยมีการบาดเจ็บในตำแหน่งนี้มาก่อน จนกระทั่งเกิดการอักเสบเรื้อรังตามพยาธิสภาพ ดังได้กล่าวมาแล้วผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยง
เช่น พนักงานที่ใช้คอมพิวเตอร์หรือเม้าส์ เป็นเวลานาน, แม่บ้านทำความสะอาดบ้าน, นักจิตรกร  หรือนักกีฬาประเภทแบดมินตัน, เทเบิ้ลเทนนิส ,วอลเลย์บอล เป็นต้น มีอุบัติการณ์พบได้ในผู้หญิงน้อยกว่าผู้ชาย 6-10 และพบมากในช่วงอายุ 30-60 ปี


อาการและอาการแสดง
อาจสังเกตพบการอักเสบคือ ปวด-บวม-แดง-ร้อน ผู้ป่วยจะมีอาการปวดเจ็บและบวมบริเวณข้อมือด้านนิ้วหัวแม่มือ บวมบริเวณเอ็นตรงโคนนิ้วหัวแม่มือ อาการอาจจะค่อยเป็นค่อยไป หรืออาจจะเกิดทันที อาการปวดอาจจะร้าวไปข้อศอก อาจจะมีอาการชาด้านหลังนิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้ อาการจะปวดมากโดยเฉพาะเวลาหยิบหรือจับสิ่งของหรือมีการเคลื่อนไหวนิ้วหัวแม่มือ เช่น เวลาเหยียดและงอนิ้วหัวแม่มือเต็มที่ บิดเสื้อผ้า ยกขันน้ำ กวาดพื้น อุ้มลูก เป็นต้น

การตรวจร่างกาย
การตรวจที่สำคัญคือ

1. ผู้ป่วยต้องมีการกดเจ็บ (tenderness) บริเวณ first dorsal compartment หรือ ประมาณ 1 เซนติเมตร proximal ต่อ radial styloid

2. การตรวจร่างกายที่จำเพาะสำหรับโรคนี้ “ Finkelstein’s test”

3. การตรวจทางห้องปฏิบัติการFinkelstein’s test มีการตรวจ 3 ขั้นตอน
1.ขั้นแรกผู้ตรวจจับกระดูกฝ่ามือ (metacarpal)ของนิ้วหัวแม่มือให้ค้างไว้ในท่า full adduction โดยให้ข้อมืออยู่ในท่าneutral

2.ขั้นตอนที่สองให้เลื่อนนิ้วมือของผู้ตรวจมาที่กระดูก proximal phalanxของนิ้วหัวแม่มือ กดข้อmetacarpophalangeal joint (MCPJ)ของนิ้วหัวแม่มือให้อยู่ในท่างอเต็มที่ (full flexion) โดยที่กระดูกฝ่ามือยังอยู่ในท่ากระดูก full adduction และข้อมืออยู่ในท่าneutral เหมือนเดิม ผู้ป่วยบางรายจะเริ่มมีอาการปวดบริเวณปุ่มกระดูก radial styloid แปรว่าผลการตรวจเป็นบวก

3.ขั้นตอนที่สามให้ผู้ตรวจกดนิ้วหัวแม่มือของผู้ป่วยค้างไว้ให้กระดูกฝ่ามืออยู่ในท่า full adduction และข้อMCPJ อยู่ในท่างอเต็มที่ค้างไว้ จากนั้นจึงกดข้อมืออยู่ในท่า full ulnar deviation ผู้ป่วยจะมีอาการข้อมือด้านนิ้วหัวแม่มือ ปวดบริเวณปุ่มกระดูก radial styloid แปรว่าผลการตรวจเป็นบวก


การรักษา (แพทย์แผนปัจจุบัน)
การดูแลรักษาควรเริ่มต้นด้วยวิธีการอนุรักษ์ โดยการพักใช้งาน ปรับเปลี่ยนวิธีการใช้งานข้อมือ การประคบอุ่น และให้ยาแก้ปวด นอกจากนั้นพิจารณาใส่ wrist splint หรือใช้วิธีทางกายภาพบำบัด เพื่อลดอาการปวด

* ในรายที่ผู้ป่วยมีอาการปวดมาก อาจใช้วิธีการฉีดสเตียรอยด์เข้าไปใน synovial sheath ของ dorsal first extensor compartment  ถ้าหากรักษาด้วยวิธีต่างๆดังข้างต้นแล้วไม่ประสบความสำเร็จ แพทย์พิจารณารักษาด้วยการผ่าตัด decompression of the first extensor compartmentมุมมองในทางแพทย์แผนจีน
ในทางการแพทย์แผนจีนจะเรียกโรคปลอกหุ้มเส้นเอ็นข้อมืออักเสบเป็นการบาดเจ็บของเส้นเอ็นกล้ามเนื้อ ( 伤筋 ) ซึ่งสาเหตุเกิดจากการเส้นเอ็นบริเวณข้อมือและนิ้วมือ ใช้งานที่หักโหมจนทำให้เกิดอาการบาดเจ็บสะสมเรื้อรัง และได้รับความเย็น ความชื้น มากระทบทำให้เส้นลมปราณถูกอุดกั้น จึงทำให้ชี่และเลือดเกิดการติดขัดไหลเวียนไม่คล่อง เมื่อชี่และเลือดไม่สามารถไปหล่อเลี้ยงเส้นเอ็นกล้ามเนื้อได้ จึงทำให้เกิดอาการเจ็บปวดขึ้น

การรักษาด้วยการทุยหนา (นวดจีน)
หลักการรักษา : คลายเส้นเอ็น ทะลวงเส้นลมปราณ เพิ่มการไหลเวียน

ท่าทางที่ใช้ในการรักษา : การกด การคลึง การเค้น การดัน การถู การเขย่า ฯ


ขั้นตอนการรักษา : แช่ยาจีน  นวดทุยหนา  ฝังเข็ม  พอกยาจีน
แพทย์จีน ธีรา อารีย์ (หลิน ซี หยวน)
แผนกทุยหนาThis website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy