Longhua Hospital Shanghai University of TCM เยี่ยมชมหัวเฉียวศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรจีนแบบครบวงจร 

Last updated: 2021-02-23  |  2518 Views  | 

Longhua Hospital Shanghai University of TCM เยี่ยมชมหัวเฉียวศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรจีนแบบครบวงจร 

ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Longhua Hospital Shanghai University of TCM สาธารณรัฐประชาชนจีนได้แก่ คุณ เซียว เจิน  ผู้อำนวยการ Longhua Hospital Shanghai University of TCM , China คุณ หวง เจีย เสียง และ คุณ จาง ปิง  รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลหลงหัว คุณ สื่อ จิ้ง อี้  หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาลหลงหัว
และ คุณ หลี่ เหอ เกิน -หัวหน้าแผนกมะเร็งโรงพยาบาลหลงหัว
เยี่ยมชมห้องนิทรรศการสมุนไพรจีนหัวเฉียว และเรียนรู้วิธีศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรจีนแบบครบวงจร  
นอกจากนี้ยังได้แลกเปลี่ยนข้อมูลการจัดการด้านสมุนไพรจีนกับผู้บริหารของคลินิกหัวเฉียวแพทย์แผนจีน ณ อาคารคลังยาศรีสมาน อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2561
 

This website uses cookies to optimize the performance and the experience of users. This website uses cookies to optimize the performance and the experience of users.