ประกาศรับสมัครเคสผู้ป่วยโรคมะเร็ง ครั้งที่ 2 : โดย อาจารย์หรวนกว่างซิน รพ.หลงหัวเซียงไฮ้ (ไม่มีค่าใช้จ่ายค่าแพทย์)

Last updated: 22 Jul 2022  |  13086 Views  | 

ประกาศรับสมัครเคสผู้ป่วยโรคมะเร็ง ครั้งที่ 2 : โดย อาจารย์หรวนกว่างซิน รพ.หลงหัวเซียงไฮ้ (ไม่มีค่าใช้จ่ายค่าแพทย์)

คลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว
ร่วมกับ โรงพยาบาลแพทย์แผนจีนหลงหัว เซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน
ที่มีชื่อเสียงอันดับต้นๆ ในการรักษาโรคมะเร็งด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน

ได้จัดให้มีการรับการปรึกษาโรคมะเร็งด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน (โดยไม่มีค่าใช้จ่าย)
เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของผู้ป่วยโรคมะเร็ง ที่จะได้รับคำแนะนำเพื่อเป็นแนวทางในการรักษารวมไปถึงวิธีการรักษาใหม่ๆ วิธีการดูแลตนเองด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน และเป็นความร่วมมือระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศไทยเพื่อพัฒนาการรักษาโรคมะเร็งโดยแพทย์แผนจีนในประเทศไทย

โดย แพทย์จีน หรวน กว่าง ซิน(阮廣欣 )
รองหัวหน้าประจำแผนกมะเร็ง โรงพยาบาลการแพทย์แผนจีนหลงหัว
สังกัดมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีนข้อมูลแพทย์จีน หรวน กว่าง ซิน(阮廣欣 )
- การศึกษาระดับปริญญาเอก โดยได้รับทุนการศึกษาสำหรับอาจารย์ชาวต่างชาติเต็มเวลา ณ มหาวิทยาลัยเซ็นต์หลุยส์ รัฐวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา


- ติดตามศาสตราจารย์หลิวเจียเซียง ซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นอาจารย์ใหญ่ทางด้านรักษามะเร็ง โรงพยาบาลหลงหัวเซี่ยงไฮ้ เป็นเวลาเกือบ 20 ปี ซึ่งมีความชำนาญการในการใช้วิธีบำรุงเจิ้งชี่เพื่อรักษาโรคมะเร็ง ในการรักษาโดยศาสตร์การแพทย์แผนปัจจุบันร่วมกับศาสตร์การแพทย์แผนจีนในการรักษาโรคมะเร็งบริเวณทรวงอก เช่น มะเร็งปอด มะเร็งหลอดอาหาร มะเร็งของระบบทางเดินอาหาร  มะเร็งลำไส้ใหญ่ มะเร็งตับ มะเร็งในระบบทางเดินปัสสาวะ มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ มะเร็งต่อมลูกหมาก

- มุ่งเน้นการศึกษาวิจัยทางด้านการใช้การแพทย์จีนในการป้องกันและรักษาโรคมะเร็งในทางคลินิกและทางห้องปฏิบัติการ

- เป็นผู้เขียนงานวิจัยหลัก และทำหน้าที่ดูแลตรวจสอบวิทยานิพนธ์ต้นฉบับ
(Corresponding Author) ในการตีพิมพ์งานวิจัยหัวข้อเรื่อง “การใช้วิธีการบำรุงเจิ้งชี่ ส่งผลต่อสภาวะแวดล้อมของเซลล์ในมะเร็งปอดระยะสุดท้ายชนิดเซลล์ขนาดไม่เล็ก non-small cell”


สถานที่การออกตรวจและจัดกิจกรรม
คลินิกหัวเฉียวแพทย์แผนจีน (กรุงเทพฯ)
วันที่  27 - 28 พฤศจิกายน 2562 
รอบที่ 1 : เวลา 09.00 - 12.00 น.
รอบที่ 2 : เวลา 13.00 - 14.30 น.

ผู้สนใจกรุณาลงทะเบียนเข้ารับการตรวจได้โดยการสมัครแบบออนไลน์
คลิกที่นี่เพื่อสมัครลงทะเบียนในแบบฟอร์มออนไลน์ 

https://forms.gle/qSsxcBS3MNNcRdbn8

ปิดรับสมัคร วันที่ 24 พฤศจิกายน 2562
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 092-270-9278
(ชมรมวิชาการครอบครัวแพทย์แผนจีน)เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม
1. ตรวจวินิจฉัย ให้คำปรึกษา ข้อแนะนำ แนวทางการรักษา โดยแพทย์จีน หร่วน กว่าง ซิน
ซึ่งการตรวจจะไม่มีค่าใช้จ่ายค่าแพทย์
2. ไม่รวมค่าใช้จ่ายกรณีมีการสั่งจ่ายยาทุกประเภท
3. ควรเตรียมผลการตรวจ Lab และ CT MRI เท่าที่มี และประวัติการรักษาที่ผ่านมา เพื่อใช้ประกอบในการตรวจ This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy