พิธีรับมอบใบประกาศเกียรติคุณ สถานพยาบาลการแพทย์แผนจีนต้นแบบในประเทศไทย

Last updated: 22 Jul 2022  |  2931 Views  | 

พิธีรับมอบใบประกาศเกียรติคุณ สถานพยาบาลการแพทย์แผนจีนต้นแบบในประเทศไทย

พิธีรับมอบใบประกาศเกียรติคุณ "สถานพยาบาลการแพทย์แผนจีนต้นแบบในประเทศไทย" ให้กับ คลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว สังกัดมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้รับเกียรติจาก คณะผู้บริหารจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

เนื่องด้วยคลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียวถือเป็นคลินิกฯต้นแบบในการพัฒนางานบริการทางการแพทย์แผนจีน การบูรณาการในการรักษา การส่งเสริม ฟื้นฟู ด้วยศาสตร์การแพทย์ผสมผสาน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับประชาชน รวมถึงเป็นแหล่งศึกษาดูงานแบบครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นด้านการรักษาด้วยศาสตร์การแพทย์จีน ด้านสมุนไพรจีนและการแปรรูป ให้กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ภายในประเทศและต่างประเทศ โดย นายอร่าม เอี่ยมสุรีย์ ผู้อำนวยการคลินิกฯ เป็นตัวแทนรับมอบใบประกาศเกียรติคุณในครั้งนี้ เมื่อวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy