คลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2565

Last updated: 16 Nov 2022  |  418 Views  | 

คลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2565

คุณอรัญ เอี่ยมสุรีย์ ผู้อำนวยการคลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรพนักงาน ประจำปี 2565 เพื่อสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาให้แก่บุตรของพนักงานที่เรียนดีและประพฤติดี สร้างขวัญกำลังใจแก่พนักงาน และช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของพนักงานที่มีบุตรอยู่ในช่วงที่ต้องศึกษาเล่าเรียน โดยจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นประจำ ทุกปี ในปีนี้ได้มอบทุนการศึกษารวม 75 ทุน เป็นเงินทั้งสิ้น 332,000 บาท เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy