ปณิธาน บริการปวงชนด้วยความซื่อสัตย์จากใจ

(诚心诚意为了人民健康服务)

คำสำคัญ :  1.ที่พึ่งของประชาชน 2. อีกหนึ่งความหวัง  3.การรักษาเฉพาะบุคคล


 
   1.1   พัฒนาแพทย์ที่เปี่ยมด้วยองค์ความรู้  

หัวเฉียวแพทย์แผนจีนมุ่งมั่นดำเนินงานภายใต้ปณิธาน“บริการปวงชนด้วยความซื่อสัตย์จากใจ” หนึ่งในยุทธศาสตร์สำคัญในการ 
ดำเนินงานคือ พัฒนาบุคคลากรให้มีความเป็นเลิศในด้านการบริการ  โดยใช้มาตรการ การพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
มีระบบการศึกษาต่อเนื่อง การฝึกอบรมเสริมความรู้ความก้าวหน้าและความมั่นคงทางวิชาชีพและจรรยาบรรณ


1.1.1 ส่งบุคลากรศึกษาต่อต่างประเทศในมหาวิทยาลัยแพทย์แผนจีนชั้นนำของประเทศจีน

หัวเฉียวแพทย์แผนจีนมุ่งเน้นการพัฒนาแพทย์จีนรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยนับตั้งแต่ปีพ.ศ.2558
มีแพทย์แผนจีนที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 1 ท่าน และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 22 ท่าน
นอกจากนั้นยังมีบุคลากรแพทย์แผนจีนที่กำลังศึกษาระดับปริญญาเอก 2 ท่านและปริญญาโท 3 ท่าน
เมื่อสถานการณ์โควิด 19 คลี่คลายลง ในทุก ๆ ปีหัวเฉียวแพทย์แผนจีนจะมีการส่งบุคคลากรไปศึกษาต่อยังต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง

  


1.1.2 อบรมระยะสั้นเพื่อพัฒนาองค์ความรู้


ฝ่ายการแพทย์มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยในแต่ละปีจะมีการจัดหลักสูตรอบรมระยะสั้นเพื่อพัฒนาทักษะความรู้ให้กับบุคลากรในฝ่ายการแพทย์ได้แก่

 - หลักสูตรจิตวิทยาคลินิก

- หลักสูตรสนทนาภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรทางการแพทย์

- การอบรมควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ กรมควบคุมโรคติดต่อ ได้แก่

       หลักการควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อของวัณโรค

      หลักการควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อของโรคเอดส์

      หลักการควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อของโรคไข้หวัดใหญ่

      หลักการควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อของหัดเยอรมันและอีสุกอีใส

- การพัฒนาศักยภาพเพิ่มทักษะด้านการรักษาทางการแพทย์แผนจีน คลินิกฯ สาขาโคราช

 

   บรรยายเรื่องวัณโรค 30 มกราคม 2562               

 

   บรรยายเรื่องโรคเอสด์ 20 มีนาคม 2562

     

 บรรยายพิเศษแก่คณะแพทย์จีนการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว สาขาโคราช

1.1.3 พัฒนาคุณภาพการรักษาอย่างต่อเนื่อง

คลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว ให้ความสำคัญกับงานวิจัยและพัฒนา เนื่องจากงานวิจัยนั้นเป็นรากฐานในการพัฒนาของงานทุกด้าน
และยังสามารถนำผลวิจัยที่ได้ไปใช้ประโยชน์ได้ โดยในปี พศ.2562 นั้นได้ริเริ่มนำร่องงานวิจัย R2R (Routine to research) ได้แก่


 

 โครงการวิจัยตำรับยารักษาโรคภูมิแพ้       
 
 

  โครงการพัฒนามาตรฐานรักษากลุ่มอาการปวดด้วยวิธีทุยหนา                     

 1.2 การพัฒนามาตรฐานการให้บริการ  
ฝ่ายการแพทย์มุ่งเน้นการให้บริการผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพและจัดทำมาตรฐานการให้บริการเพื่อให้การให้บริการผู้ป่วยมีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยฝ่ายการแพทย์ได้มีการจัดทำคู่มือมาตรฐานการให้บริการโดยมีการอัพเดทและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

  •      ระบบการลงข้อมูลรหัสโรค ICD-10 
         
  
      


นอกจากนี้ หัวเฉียวแพทย์แผนจีนยังมีส่วนร่วมในการพัฒนามาตรฐานการแพทย์แผนจีนในระดับสากล เข้าร่วมประชุมและพิจารณา ISO TC 249 สาขา WG4
เกี่ยวกับอุปกรณ์ฝังเข็ม และ WG3 อุปกรณ์ทางการแพทย์แผนจีนที่ไม่ใช่เข็ม ในฐานะหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญของประเทศไทย 

  เป็นคณะทำงานมาตรฐานการแพทย์แผนจีนระดับนานาชาติ ด้านการฝังเข็ม โดยปี 2562 ได้มีการจัดการประชุมในสาธารณรัฐประชาชนจีน เมืองอู่ฮั่น WHO working group Meeting on Benchmarks for Acupuncture and Tuina วันที่ 15-16 สิงหาคม 2562 โดยมี พจ.ปณิตา กาสมสัน เดินทางไปร่วมประชุม
 
    


  •       ระบบนัดหมายออนไลน์

            

            1.3 คืนสู่สังคม (CSR) เมื่อต้นไม่เติบโตแข็งแรงใหญ่ มีผลผลิต ซึ่งผลผลิตนี้ก็คือคืนสู่สังคม

หัวเฉียวแพทย์แผนจีนมุ่งเน้นการคืนสู่สังคม โดยในแต่ละปีจะมีการออกหน่วยยังสถานที่ต่าง ๆ เพื่อให้บริการประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นการคืนสู่สังคมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่สวนลุมพินี 

    


 ออกหน่วยร่วมกับมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง   ณ ที่ทำการมูลนิธิร่วมกุศล สมุทรปราการ อ.ท้ายบ้าน ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการวันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 – 14.00 น.

     

 ออกบูธร่วมกับบริษัท รถไฟฟ้ามหานคร (จำกัด )  โครงการ M Care กับ MRT

      

 ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ CSR  ณ มูลนิธิพุทธจักษุวัชชาลัย อารามวัตรมหายาน 

   

 ออกหน่วยบริการทางการแพทย์ ตรวจวินิจฉัยและให้คำแนะนำในการหย่างเซิงดูแลสุขภาพเบื้องต้น ณ บริษัทจำกัดหัวเว่ย เทคโนโลยี(ประเทศไทย)

         
 
 งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ
 
    

    

 ออกหน่วยร่วมกับมูลนิธิแสงไซ้กี จ.ศรีสะเกษ วันที่ 16 – 18 พฤศจิกายน 2560

     


  โครงการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการให้แก่ประชาชนทั่วไป ทุกวันเสาร์สิ้นเดือน

โดยอาศัยรูปแบบ “เสวนาภาษาหมอจีน” เพื่อให้ประชาชนทั่วไปจำได้ง่ายมากขึ้น ซึ่งจะมีการจัดทำเอกสารประกอบการบรรยายและแบบประเมินเพื่อสรุปผลงานบรรยายในแต่ละครั้ง
การบรรยายมุ่งเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับดูแลสุขภาพเบื้องต้น สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการดูแลตนเองในชีวิตประจาวันได้ มีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับศาสตร์การแพทย์แผนจีน เน้นให้ผู้ฟังมีส่วนร่วมในการฟังบรรยายมากขึ้น

   

   

     
 
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้