แผนกอายุรกรรม  ประกอบด้วย
1. คลินิกอายุรกรรมทั่วไป
2. คลินิกโรคมะเร็ง
3. คลินิกโรคไต
4. คลินิกนรีเวช-บุรุษเวช
5. คลินิกระบบทางเดินอาหาร
6. คลินิกเบาหวานและต่อมไร้ท่อคลินิกอายุรกรรม  รักษาด้วยการใช้ยาสมุนไพรจีนเพื่อปรับสมดุลร่างกายและอวัยวะต่างๆให้ทำงานเป็นไปอย่างปกติ  โดยมีหลักวิธีการตรวจวินิจฉัยโรคทั้ง 4 ด้วยวิธีการดู การฟังและดมกลิ่น การซักถาม และการจับชีพจร  เพื่อให้ได้ข้อมูลต่างๆ ประวัติการเจ็บป่วย อาการจากผู้ป่วยและสิ่งแวดล้อมที่เป็นปัจจัยก่อโรค จะถูกนำมาวิเคราะห์ถึงสาเหตุและกลไกการเกิดโรค และแพทย์จีนจะใช้ผลการวิเคราะห์นี้กำหนดแนวทางในการรักษา ซึ่งกระบวนการรักษานี้ต้องผ่านการวินิจฉัยจากแพทย์จีนที่มีประสบการณ์     

นอกจากนี้แพทย์จีนยังให้ความสำคัญกับการป้องกันก่อนที่จะเกิดโรค กล่าวโดยรวมแล้ว "การแพทย์แผนจีนจะเน้นรักษาที่คนเป็นสำคัญ"

ทีมแพทย์จีนของคลินิกหัวเฉียวแพทย์แผนจีน นำโดยแพทย์จีนอาวุโสจากมหาวิทยาลัยแพทย์จีนชั้นนำที่มีประสบการณ์การรักษามานานกว่า 30 ปี และมีทีมแพทย์จีนที่มีความรู้และประสบการณ์ในการรักษาโรคทางอายุรกรรมเฉพาะทางในแต่ละสาขา

คลินิกอายุรกรรมเฉพาะทาง

1. คลินิกโรคมะเร็งส่งเสริมการป้องกันและรักษาโรคมะเร็งด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีนร่วมกับแผนปัจจุบัน ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคมะเร็งหลังผ่าตัด
ป้องกันและรักษาผลข้างเคียงจากการรักษาด้วยยาเคมีบำบัดหรือรังสีรักษา  ช่วยให้การรักษาด้วยเคมีบำบัดและรังสีรักษามีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น เสริมสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายให้แข็งแรงและช่วยกำจัดเซลล์มะเร็งเพื่อลดโอกาสการกระจายและเกิดซ้ำของมะเร็ง  ในผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาทางแผนปัจจุบัน ช่วยบรรเทาอาการเจ็บปวดจากโรคมะเร็ง เพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยให้ดีขึ้นและให้มีชีวิตที่ยืนยาวยิ่งขึ้น

ท่านสามารถรับคำแนะนำและบริการรักษาตรงตามหลักวิชาการจากทีมแพทย์ที่มีความรู้ความเข้าใจในการรักษาโรคมะเร็งด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน เป็นอีกทางเลือกหนึ่งเพื่อไม่ให้ผู้ป่วยต้องสูญเสียโอกาสในการรักษา

* รายการด้านอาการและโรคมะเร็ง  ที่ทีมแพทย์จีนเฉพาะทางของคลินิกหัวเฉียวแพทย์แผนจีนรักษาแล้วได้ผลดีเป็นที่น่าพอใจ ลดความเจ็บปวดและผลข้างเคียงจากการรักษาโรคมะเร็ง เพิ่มคุณภาพชีวิตและยืดอายุของผู้ป่วย

ลำดับ
(CODE)
โรคมะเร็งชนิดต่างๆ และอาการ ผลข้างเคียง ที่แพทย์แผนจีนรักษาได้54321
1 มะเร็งผิวหนัง - Skin Cancer - 皮肤癌
*2 มะเร็งเต้านม – Breast Cancer - 乳腺癌*  

3 มะเร็งปากมดลูก – Cervical Cancer - 宫颈癌*  
 
4 มะเร็งเยื่อบุมดลูก – Endometrial Cancer - 子宫内膜癌 *   
5 มะเร็งรังไข่ – Ovarian Cancer - 卵巢癌 *   
6 มะเร็งปอด – Lung Cancer - 肺癌 *   
7 มะเร็งกล่องเสียง – Laryngeal Cancer - 喉癌 *   
8 มะเร็งโพรงหลังจมูก – Nasopharyngeal Cancer - 鼻咽癌 *   
9 มะเร็งทอนซิล – Cancer of tonsil - 扁桃体癌 *   
10 มะเร็งหลอดอาหาร – Esophageal Cancer - 食管癌 *   
11 มะเร็งกระเพาะอาหาร - Stomach /Gastric Cancer - 胃癌 *   
12 มะเร็งลำไส้เล็ก – Small intestine Cancer - 小肠癌 *   
13 มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง – Colorectal Cancer - 结直肠癌 *   
14 มะเร็งตับอ่อน – Pancreatic Cancer - 胰腺癌  *  
15 มะเร็งต่อมลูกหมาก – Prostate Cancer - 前列腺癌 *    
16 มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ – Bladder Cancer - 膀胱癌 *   
17 มะเร็งอัณฑะ – Testicular Cancer - 睾丸癌    
18 มะเร็งไต – Kidney Cancer - 肾癌    
19 มะเร็งกระดูก – Bone Cancer - 骨肉瘤    
20 มะเร็งลูกตาในเด็ก -  Retinoblastoma - 眼癌   *  
21 เนื้องอกในสมอง - Intracranial tumors , Brain tumors - 脑肿瘤  *   
22 มะเร็งต่อมไทรอยด์ - Thyroid carcinoma - 甲状腺癌 * *   
23 มะเร็งตับ - Liver Cancer - 肝癌   *  
24 มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลัน - Acute Leukemia 急性白血病   *  
25 มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเรื้อรัง- Chronic leukemia 慢性白血病 *   
26 มะเร็งต่อมนํ้าเหลือง - Malignant Lymphoma 恶性淋巴瘤    
27 เนื้องอกกระดูก - bone tumor 良性骨肿瘤    
28 มะเร็งเนื้อเยื่ออ่อนและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน
- Soft Connective tissue sarcoma - 软组织肉瘤
 *   
29 มะเร็งไขกระดูก - Multiple Myeloma 多发性骨髓瘤    
30 เนื้องอก - benign tumor - 良性肿瘤    
31 มะเร็งลิ้น - Tounge Cancer - 舌癌    
32 ผลข้างเคียงจากคีโม - Side effects of chemotherapy - 化疗的副作用*
*
    
33 ผลข้างเคียงจากฉายแสง - Side effects of radiotherapy - 放疗的副作用
    
34 ผลข้างเคียงจากผ่าตัด - Side effects of surgery - 手术的副作用 *   
35 เส้นเลือดขอดในตับ,ปานแดงที่ตับ - Hemangioma - 肝血管瘤 *   
36 มะเร็งเยื่อหุ้มปอด - Pleural mesothelioma - 胸膜间皮瘤 *   
37 เนื้องอกในต่อมไทมัส -  Thymoma - 胸腺瘤 *   
38 เนื้องอกต่อมไทรอยด์ - thyroid tumor - 甲状腺瘤 *   


 
2. คลินิกโรคไตอวัยวะไตยังเป็นอวัยวะสำคัญที่สร้างฮอร์โมนและช่วยในการดูแลระบายของเสียของร่างกายเรา  ผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องระบบทางเดินปัสสาวะ  เช่น ปัสสาวะแสบ ขัด ปัสสาวะน้อย-มาก  ปัสสาวะไม่สุด ในผู้สูงอายุเพศชายที่มักมีปัญหาเรื่องต่อมลูกหมากโต  เป็นต้น  ซึ่งปัญหาเหล่านี้มักพบได้มากในผู้สูงอายุ   หรือผู้ป่วยบางรายที่ดื่มน้ำน้อย  ชอบกลั้นปัสสาวะเป็นเวลานานๆ มักจะส่งผลให้เกิดนิ่วในไต  นิ่วในท่อปัสสาวะได้  ซึ่งยาจีนจะสามารถช่วยขับนิ่วในไตออกมาได้  (ขนาดไม่เกิน 1 cm ) การรับประทานยาจีนถือได้ว่าเป็นการรักษาอีกวิธีหนึ่งที่ได้ผลดี 

ผู้ป่วยโรคไตในการรักษาแบบแพทย์แผนจีนนั้นเป็นการช่วยชะลอภาวะไตเสื่อมและยืดระยะเวลาของการที่จะเริ่มฟอกไตออกไป   การใช้ยาจีนสามารถควบคู่ไปกับการทานยาปัจจุบัน  จะทำให้สามารถควบคุมความดัน  เบาหวาน  โปรตีนรั่วในปัสสาวะได้ผลดียิ่งขึ้น  จึงทำให้อวัยวะไตทำงานหนักน้อยลง  ในผู้ที่ภาวะไตเสื่อมที่ได้รับการฟอกไตแล้ว  ผู้ป่วยยังคงจำเป็นที่จะทำการฟอกไตต่อเนื่องตามแพทย์แผนปัจจุบัน 

โดยรับประทานยาจีนร่วมจะสามารถช่วยลดอาการข้างเคียงจากการฟอกไต เช่น อ่อนเพลีย  ไม่อยากอาหาร  ผิวแห้งคัน เป็นต้น  ทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยดีขึ้นและมีชีวิตยืนยาวขึ้น

โรคที่รักษา ได้แก่ โรคไตวายเรื้อรัง   โรคไตอักเสบเรื้อรัง  โรคไตIgA  โปรตีนรั่วในปัสสาวะ  นิ่วในไต  กระเพาะปัสสาวะอักเสบ  ต่อมลูกหมากโต  ต่อมลูกหมากอักเสบ  ติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ เป็นต้น 

               

3. คลินิกนรีเวช-บุรุษเวชเนื่องจากวิถีชีวิตของคนไทยในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปผู้หญิงออกมาทำงานนอกบ้านมากขึ้น  การทำงานที่เคร่งเครียดและจังหวะชีวิตที่เร่งรีบ และนอกจากนี้ประเทศไทยเป็นเมืองร้อน คนจึงมักมีนิสัยชอบดื่มเครื่องดื่มเย็นๆ กินอาหารที่มีฤทธิ์เย็น เมื่อนานวันเข้าจะส่งผลทำให้มดลูกเย็น ทำให้ปวดท้องประจำเดือน ประจำเดือนมาไม่ปกติ  มีผลกระทบต่อมดลูกรังไข่  ส่งผลให้มีบุตรยาก 

การรักษาโรคนรีเวชแพทย์จีนจะวินิจฉัยและแนะนำวิธีการป้องกันและให้การรักษา ด้วยหลักการปรับให้อินและหยางกลับมาสมดุล เมื่อร่างกายกลับมาแข็งแรง ประจำเดือนจึงมาปกติ มดลูกแข็งแรง และมีบุตรได้ สำหรับภาวะมีบุตรยากสามารถเข้ารับการรักษาได้ทั้งฝ่ายหญิงและฝ่ายชาย เพื่อปรับสมดุลร่างกาย ฟื้นฟูสมรรถภาพทางเพศ  เนื่องจากยาจีนไม่มีผลข้างเคียงใดๆ เป็นวิธีการรักษาโรคทางนรีเวช-บุรุษเวชที่ดีทางหนึ่ง

ผู้ป่วยจะได้รับคำแนะนำเพื่อปรับเปลี่ยนลักษณะการใช้ชีวิต ป้องกันโรคก่อนที่จะเกิด และรักษาโรคได้ทันท่วงที  นอกจากนี้เรายังอาศัยผลการตรวจต่างๆ ของแพทย์แผนปัจจุบันมาร่วมพิจารณาประกอบการรักษาอีกด้วย ซึ่งทำให้ผลการรักษาดียิ่งขึ้น

โรคที่รักษา ได้แก่ ภาวะมีบุตรยาก เตรียมพร้อมตั้งครรภ์อย่างมีคุณภาพ เตรียมพร้อมก่อนการทำฉีดเชื้อ IUI หรือเด็กหลอดแก้ว IVF เป็นต้น บำรุงครรภ์ ภาวะเลือดออก ปวดเอวปวดท้อง อาการเจ็บป่วยในช่วงตั้งครรภ์ เช่น ปัสสาวะบ่อย เป็นต้น  บำรุงสตรีหลังคลอดบุตร บำรุงน้ำนม ปวดท้องปวดเอวหลังคลอดบุตรเป็นต้น  ภาวะประจำเดือนไม่ปกติ ภาวะอาการไม่ปกติก่อนและหลังมีประจำเดือน (อาการต่างๆ ก่อนมีประจำเดือน เช่น คัดเต้านม ปวดเมื่อยตามตัว ปวดเวียนศีรษะ เลือดกำเดาไหล คลื่นไส้อาเจียน บวมน้ำ เป็นสิว ผื่นคัน ท้องเสีย เป็นต้น) ภาวะถุงน้ำหลายใบในรังไข่ ประจำเดือนขาด (PCOS) อาการปวดท้องประจำเดือน ภาวะเนื้องอกในมดลูก เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ (ช็อกโกแล็ตซีสต์ มดลูกโต) อุ้งเชิงกรานอักเสบ

 

4. คลินิกระบบทางเดินอาหารระบบทางเดินอาหารเป็นระบบใหญ่อีกระบบหนึ่งในร่างกายของมนุษย์ เริ่มตั้งแต่ช่องปากจนสุดที่ทวารหนัก ซึ่งในผู้ป่วยที่มีอาการเรื้อรัง มักเป็นๆหายๆ และจะส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจ  เช่น มีอาการท้องอืดท้องแน่น เบื่ออาหาร ถ่ายเหลว ท้องผูกโดยที่ตรวจร่างกายแล้วไม่พบความผิดปกติใดๆ เนื่องจากศาสตร์แพทย์แผนจีนมองผู้ป่วยแบบองค์รวมและเน้นการปรับสมดุลเป็นหลัก การรักษาด้วยยาสมุนไพรจีนจึงเป็นวิธีที่ดีวิธีหนึ่งที่จะช่วยปรับระบบทางเดินอาหารทำงานเป็นปกติยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ยาสมุนไพรจีนยังสามารถลดผลข้างเคียงจากการใช้ยาแผนปัจจุบันและภาวะหลังผ่าตัดต่างๆในระบบทางเดินอาหารได้ หรือในผู้ป่วยโรคอ้วนที่ไม่ได้เกิดจากความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ หรือบางรายอาการป่วยไม่รุนแรงแต่มักจะอาศัยพึ่งพายาสำเร็จรูป หรืออาหารเสริมต่างๆ

สามารถขอรับคำปรึกษาและรับประทานยาจีนเพื่อช่วยปรับสมดุลของระบบทางเดินอาหารให้แข็งแรงและเผาผลาญได้ดีขึ้น และลดการพึ่งพายาอื่นๆได้ รวมถึงวิธีการดูแลระบบทางเดินอาหารที่ถูกต้อง  ไม่ว่าจะเป็นการเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสม การออกกำลังกายในรูปแบบต่างๆที่สอดคล้องกับร่างกายของผู้ป่วยรวมไปถึงเทคนิคต่างๆที่ใช้เพื่อดูแลสุขภาพทางเดินอาหารด้วยตัวเอง

โรคที่รักษา ได้แก่ โรคกระเพาะและลำไส้อักเสบเรื้อรัง ลำไส้แปรปรวน แผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ กรดไหลย้อน แผลร้อนในที่ช่องปาก อาหารไม่ย่อย ท้องผูกท้องเสียเรื้องรัง โรคตับ ตับอ่อนและถุงน้ำดี กลุ่มอาการหลังผ่าตัดถุงน้ำดี โรคหลอดอาหารอักเสบ เป็นต้น

 
ลำดับ
(CODE)

โรคระบบทางเดินอาหารชนิดต่างๆ
และอาการ ผลข้างเคียง ที่แพทย์แผนจีนรักษาได้

54321
1  โรคระบบทางเดินอาหารแปรปรวน
  Functional Gastrointestinal Disease
  功能性胃肠病

*


2  โรคลำไส้แปรปรวน
  Irritable bowel syndrome
  肠易激综合征

*


3

  โรคกรดไหลย้อน
  Gastroesophageal reflux disease
  胃食管返流

 *   
4  โรคกระเพาะและลำไส้อักเสบเรื้อรัง
  Chronic gastroenteritis 
  慢性胃肠炎
 *   
5  โรคหลอดอาหารอักเสบ
  Esophagitis 
  食管炎
  *  
6  โรคแผลในช่องปาก 
  Aphthous Ulcers
  口腔溃疡
*    
7  โรคท้องเสียเรื้อรัง
  Chronic diarrhea
  慢性腹泻
 *   
8  โรคท้องผูกเรื้อรัง 
  Chronic constipation
  慢性便秘
 *   
9

  โรคแผลในกระเพาะและลำไส้ 
  Gastrointestinal ulcer
  胃肠溃疡

 *   
10  โรคไขมันพอกตับ
  Fatty liver
  脂肪肝

*


11  โรคตับอ่อนอักเสบเรื้อรัง
  Chronic pancreatitis
  慢性胰腺炎

*


12  โรคนิ่วในถุงน้ำดี(ระยะต้น) 
  胆囊结石 (初期)
  *  
13  โรคตับแข็ง(ระยะต้น)
  肝硬化 (初期)
  *  
14  กลุ่มอาการหลังผ่าตัดถุงน้ำดี
  胆囊切除术后综合症
 *   
15  โรคตับอักเสบ 
  各种肝炎
  *  
16  โรคลำไส้อักเสบเรื้อรัง - Chronic colitis
  慢性结肠炎
 *   
17  ดีซ่าน - jaundice
  黄疸
 *   
18  ปวดท้อง - stomach ache
  腹痛
*    
19  ท้องอืดแน่น 
  Bloating
  腹胀
*    
20  ท้องผูก/ถ่ายลำบาก
  constipation
  便秘
 *   
21

  ท้องเสีย/ถ่ายเหลว
  diarrhea
  腹泻

 *   
22  กลืนลำบาก
  Dysphagia 
  吞咽障碍
 *   
23  เบื่ออาหาร
  Loss of appetite
  食欲不振
*    
24  แสบร้อนกลางอก
  Heartburn 
  烧心
*    
25  อาหารไม่ย่อย  
  indigestion
  消化不良
*    
26  คลื่นไส้
  nausea
  恶心
 *   
27

  อาเจียน
  Vomit
  呕吐

 *   
28  ถ่ายเป็นเลือด
  Blood in the stool 
  便血
 *   
29  อิ่มเร็ว
  Early satiation
  早饱
 *   

5. คลินิกเบาหวานและต่อมไร้ท่อการรักษาด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีนจะช่วยป้องกันการเกิดโรคเบาหวานในผู้ป่วยที่มีภาวะใกล้เป็นเบาหวาน และบุคคลที่ค่าน้ำตาลในเลือดยังอยู่ในระดับปกติ สามารถลดน้ำตาลในเลือด และช่วยลดปริมาณการใช้ยาแผนปัจจุบันลงได้  นอกจากนี้ยังช่วยทดแทนยาแผนปัจจุบันในกรณีที่ยาแผนปัจจุบันใช้ไม่ได้ผลหรือในผู้ป่วยที่แพ้ยาแผนปัจจุบัน หรือมีสภาวะดื้อต่อยาลดน้ำตาลในเลือด ยาสมุนไพรจีนสามารถช่วยบรรเทาอาการต่างๆที่เกิดจากโรคเบาหวาน ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต เช่น หิวบ่อย กระหายน้ำบ่อย ปัสสาวะบ่อย ตามัว บวมน้ำ อ่อนเพลีย เป็นต้น สามารถช่วยป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากโรคเบาหวาน เช่น ภาวะแทรกซ้อนทางสายตา ภาวะแทรกซ้อนทางไต ภาวะแทรกซ้อนทางระบบประสาท โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง
โรคของหลอดเลือดส่วนปลายและแผลเรื้อรังจากเบาหวาน  ช่วยปรับการทำงานของต่อมไทรอยด์  ลดอาการที่เกิดจากโรคไทรอยด์ (Hyperthyroidism , Hypothyroidism) เพิ่มระดับคุณภาพชีวิตของผู้ที่เป็นโรคไทรอยด์ และยังสามารถช่วยลดผลข้างเคียงต่างๆที่อาจที่เกิดจากยาแผนปัจจุบันลงได้อีกด้วย

ผู้ป่วยสามารถขอรับคำปรึกษาเพื่อปรับเปลี่ยนลักษณะการใช้ชีวิต การเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสม วิธีป้องกันโรคก่อนที่จะเกิด และรับการรักษาโรคด้วยยาสมุนไพรจีนเพื่อปรับสมดุลร่างกาย บรรเทาอาการต่างๆ และแนวทางการดูแลตัวเองอย่างเหมาะสมได้

โรคที่รักษา ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคแทรกซ้อนที่เกิดจากเบาหวาน โรคไทรอยด์ โรคเก๊าท์ โรคของระบบเมตาบอลิซึม(ระบบเผาผลาญ) โรคอ้วน โรคปวดข้อจากความผิดปกติของระบบต่อมไร้ท่อ เป็นต้น

 


image
image
image
image
 Youtube 
"VDO Clip แผนกอายุกรรม 内科 Internal TCM Department"
เปิดมุมมองการรักษาโรคทางนรีเวชด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน
โดย แพทย์จีนบุญยาพร พฤกษเศรษฐ
รู้ทันโรคต่อมลูกหมากอักเสบกับการแพทย์แผนจีน
โดย แพทย์จีน จิตติกร พิมลเศรษฐพันธ์
ฝังเข็มในสูงวัย ฟื้นฟูร่างกายให้สมดุล
โดย แพทย์จีนชลิดา สิทธิชัยวิจิตร
CHECK UP สุขภาพ เช็กอาการไตพร่องทางศาสตร์แพทย์แผนจีน
โดย ดร.พจ. เยาวเกียรติ เยาวพันธุ์กุล
(หมอจีน ชิว ลี่ ฟู่)
บทสัมภาษณ์แพทย์จีน ในรายการคนสู้โรค ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (ThaiPBS)
รักษากรดไหลย้อน ด้วยแพทย์จีน
โดย แพทย์จีน ต้นสกุล สังข์ทอง
(หมอจีน ซ่ง เซียน เนี่ยน)
ผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายกับการรักษาแบบประคับประคอง
โดย แพทย์จีน อรกช มหาดิลกรัตน์
(หมอจีน ไช่ เพ่ย หลิง)
สร้างภูมิคุ้มกัน ไม่ให้กลับมาเป็นมะเร็งซ้ำ
โดย แพทย์จีน วรพงศ์ ชัยสิงหาญ
(หมอจีน เฉิน จู เซิง)
ผู้ป่วยโรคไตกับการรักษาด้วยแพทย์แผนจีน
โดย ดร.พจ. เยาวเกียรติ เยาวพันธุ์กุล
(หมอจีน ชิว ลี่ ฟู่)
ประจำเดือนมาผิดปกติดูแลด้วยแพทย์แผนจีน
โดย แพทย์จีน สิตา สร้อยอัมพรกุล
(หมอจีน หลิน อิ่ง เหวิน)
อาการไอเรื้อรัง รักษาด้วยแพทย์แผนจีน
โดย แพทย์จีน ศศินิภา กายเจริญ
(หมอจีน เฝิง เจี๋ย อวี่)

ภาวะอาการความผิดปกติในร่างกาย โรคเกี่ยวกับอายุรกรรม และการรักษาด้วยวิธีแพทย์แผนจีน

ม้าม ในทางแพทย์จีนมีหน้าที่ควบคุมการย่อยและดูดซึมสารอาหาร ส่งต่ออาหารที่รับประทานไปที่กระเพาะอาหาร ควบคุมและจัดการสารน้ำในร่างกาย

สีของยาจีนมีต้นกำหนดมาจากทฤษฎีปัญจธาตุ มีการกำหนดธาตุทั้ง 5 ที่เป็นจุดเด่นในการรักษาของแพทย์แผนจีน โดยแต่ละสีสัน ก็จะถูกกำหนดให้เป็นธาตุต่าง ๆ

การแพทย์แผนจีนมีการมองปัจจัยก่อโรคออกเป็นหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยจากภายนอก อย่างเช่น ความร้อน ความเย็น ลมก่อโรค หรือความชื้น

อาการกรดไหลย้อนเป็นอาการที่เริ่มพบได้มากขึ้นในยุคปัจจุบัน การเลือกใช้ยาสมุนไพรจีนที่มีส่วนช่วยในการเสริมสร้างความแข็งแรงของกระเพาะม้าม

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้