10ปีพัฒนาการก้าวกระโดดคลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว

ฝ่ายวิชาการและฝึกอบรม

 งานดูแลด้านการฝึกปฏิบัติทางคลินิก

       คลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียวนับตั้งแต่วันที่ 5 เดือนกรกฎาคม 2538 เริ่มจากการมีห้องตรวจรักษาเล็กๆ  และเมื่อในปี2543กระทรวงสาธารณสุขได้อนุมัติให้การแพทย์แผนจีนเป็นการถูกต้องตามกฏหมายในไทย  และ ปี2547 
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติได้ก่อตั้งคณะการแพทย์แผนจีนและเปิดรับนักศึกษาใหม่ โดยร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเซี่ยงไฮ้ในด้านการเรียนการสอนและให้มีการฝึกปฏิบัติทางคลินิกการแพทย์แผนจีนทั้งในประเทศไทยและประเทศจีน   คลินิกการแพทย์แผนจีนนับตั้งแต่ปี 2552 โดยมีท่านอร่าม  เอี่ยมสุรีย์ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการคลินิกเป็นต้นมาได้ริเริ่มให้มีฝ่ายวิชาการและฝึกอบรมขึ้น โดยให้รองศาสตราจารย์ สมฤดี คงคาวิฑูร (แพทย์จีนฉีฮุ่ยหลาน) รับผิดชอบเป็นหัวหน้าดูแล  เริ่มแรกได้เชิญอาจารย์จูไห่เยี่ยนหัวหน้าแผนกวิชาการและฝึกอบรมของโรงพยาบาลหลงหวา เซี่ยงไฮ้มาช่วยชี้แนะให้คำแนะนำในการทำงานด้านการฝึกปฏิบัติทางคลินิก  นับตั้งแต่นั้นมาคลินิกได้รับนักศึกษาแพทย์จีนเข้าฝึกปฏิบัติทางคลินิกต่อเนื่องยาวนานกว่า 10 ปี  ปัจจุบันได้ทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในไทยมากถึง 7 แห่ง  จึงทำให้คลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียวกลายเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติทางคลินิกของนักศึกษาแพทย์จีนที่มีมาตรฐานที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย  โดยมีคลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียวสำนักงานใหญ่ สาขาโคราช และสาขาศรีราชาเป็นแหล่งที่รองรับการฝึกปฏิบัติทางคลินิก ปัจจุบันปี 2563 จะมีนักศึกษาแพทย์จีนรวมเป็นจำนวนทั้งหมด 1206 คน


       ปี 2552ก่อตั้งฝ่ายวิชาการและฝึกอบรมขึ้น โดยให้รองศาสตราจารย์ สมฤดี คงคาวิฑูร รับผิดชอบเป็นหัวหน้าดูแล 
       เชิญอาจารย์จูไห่เยี่ยนหัวหน้าแผนกวิชาการและฝึกอบรมของโรงพยาบาลหลงหวา เซี่ยงไฮ้มาช่วยชี้แนะให้
          คำแนะนำในการทำงานด้านการฝึกปฏิบัติทางคลินิก  

 
 
 


ทั้งนี้คลินิกได้ฝึกฝนนักศึกษาแพทย์จีนจากทั่วทุกสารทิศเป็นจำนวนมากมาย ถึง 7 แห่งที่ได้ทำความร่วมมือร่วมกันตั้งแต่ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  วิทยาลัยนครราชสีมา  วิทยาลัยเชียงราย  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  และมหาวิทยาลัยรังสิต

1)    มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ   ปี 2552มีนักศึกษาแพทย์จีนมาฝึกปฏิบัติ จนถึงปัจจุบันมีทั้งหมด 12 รุ่น
2)   มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  ปี 2554มีนักศึกษาแพทย์จีนมาฝึกปฏิบัติ จนถึงปัจจุบันมีทั้งหมด 11 รุ่น
3)   วิทยาลัยนครราชสีมา  ปี 2556มีนักศึกษาแพทย์จีนมาฝึกปฏิบัติ จนถึงปัจจุบันมีทั้งหมด 8 รุ่น
4)   วิทยาลัยเชียงราย  ปี 2561มีนักศึกษาแพทย์จีนมาฝึกปฏิบัติ จนถึงปัจจุบันมีทั้งหมด 2 รุ่น
5)   มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง   ปี 2563 มีนักศึกษาแพทย์จีนมาฝึกปฏิบัติ จนถึงปัจจุบันมีทั้งหมด 2 รุ่น
6)   มหาวิทยาลัยรังสิต  ปี 2563 จะมีนักศึกษาแพทย์จีนมาฝึกปฏิบัติ จนถึงปัจจุบันมีทั้งหมด 2 รุ่น
7)   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   คาดว่าปี 2565 จะมีนักศึกษาแพทย์จีนมาฝึกปฏิบัติรุ่นแรก


        

 ปี 2552  น.ศ.แพทย์จีนรุ่นแรกจาก ม.หัวเฉียวฯ  

   

  ปี 2559-2561 ได้ทำความร่วมมือกับมหาวิทยาธรรมศาสตร์ และ วิทยาลัยเชียงราย

  งานด้านพัฒนาแพทย์จีนรุ่นใหม่

               งานด้านการส่งเสริมแพทย์แผนจีนในประเทศไทยได้ค่อยๆพัฒนาไปมาก  สามารถรองรับความต้องการของประชาชนคนไทยได้ในวงกว้างมากขึ้น  และการรักษาด้วยศาสตร์แพทย์แผนจีนยังเป็นที่ยอมรับมากขึ้นในปัจจุบัน  ทางกระทรวงสาธารณสุขประเทศไทยมีการจัดสอบการประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีนทุกๆปี  ปัจจุบันมีแพทย์จีนที่มีใบประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีนถึง 1469 คน  ส่วนหนึ่งทางคลินิกจะคัดเลือกรับเข้ามาปฏิบัติงานที่คลินิก  และส่วนหนึ่งก็กระจายไปหางานทำตามโรงพยาบาลของรัฐ และคลินิกส่วนตัวให้การรักษาแบบผสมผสานด้วยการฝังเข็มและทุยหนาเป็นหลัก

              ท่านอร่าม  เอี่ยมสุรีย์ ผู้อำนวยการคลินิกและคณะทำงานได้เดินทางไปยังประเทศจีนเพื่อเชื่อมสัมพันธ์กับทางมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนที่มีชื่อเสียง  และขอสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับแพทย์จีนรุ่นใหม่ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และการอบรมระยะสั้น  เช่น มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนปักกิ่ง  มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเทียนจิน  มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนกวางเจา  มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเซี่ยงไฮ้  มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเฉิงตู  มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนอู่ฮั่น  มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนส่านซีและมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนหนานจิง เป็นต้น ซึ่งท่านได้สนับสนุนแพทย์จีนรุ่นใหม่ทั้งหมด 35 คนด้วยกัน  เพื่อเป็นแรงกำลังสำคัญที่จะมาช่วยพัฒนาคลินิกและการแพทย์แผนจีนในอนาคต    แพทย์จีนรุ่นใหม่ที่คลินิกการแพทย์แผนจีนสนับสนุนด้านการศึกษาตลอด 10 ปี ที่ผ่านมา


 
   
  
 

คลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียวได้พัฒนาอย่างรวดเร็วในช่วง 10 ปีที่ผ่านมามีแผนกเฉพาะทางต่างๆกว่า 10 แผนก ได้แก่ แผนกอายุรกรรมทั่วไป  แผนกอายุรกรรม-มะเร็ง  แผนกอายุรกรรม-ผิวหนังและความงาม  แผนกอายุรกรรม-นารีเวช  แผนกอายุรกรรม-โรคไต  แผนกอายุรกรรม-หลอดเลือดหัวใจ  แผนกอายุรกรรม-ต่อมไร้ท่อ  แผนกอายุรกรรม-ผู้สูงอายุ  แผนกฝังเข็ม  แผนกทุยหนาและกระดูก  นอกจากนี้ยังมีห้องยา  และศูนย์การเรียนรู้ยาสมุนไพรจีนครบวงจร


  งานด้านการจัดอบรมและบรรยายความรู้
     

         
    10 ปีที่ผ่านมาได้เริ่มมีการจัดการบรรยายความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและโรคที่พบบ่อยด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีนเป็นประจำทุกเดือน  ผู้ที่เข้าร่วมฟังบรรยายมีทั้งแพทย์  ผู้ป่วยและญาติผู้ป่วย รวมทั้งผู้ที่สนใจในศาสตร์การแพทย์แผนจีน ประมาณ 60-80คนต่อครั้ง ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีและผู้ที่เข้าร่วมต่างได้รับความรู้มากมายสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการดูแลสุขภาพของตัวเองและคนรอบข้างไดเป็นอย่างดี


              นอกจากนี้ทุกๆปียังได้จัดการอบรมทางวิชาการระยะสั้นเพื่อถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้และวัฒนธรรมทางศาสตร์การแพทย์แผนจีน ช่วยยกระดับความรู้ความสามารถในการรักษาให้ดียิ่งขึ้น  โดยได้มีการเดินทางไปประเทศจีนเชื่อมสัมพันธ์และติดต่อเชิญวิทยากรจากมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนที่มีชื่อเสียงต่างๆมาบรรยายให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์การรักษาด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน ซึ่งที่ผ่านมาได้จัดอบรมทางวิชาการให้ความรู้ให้หัวข้อต่างๆ โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งแพทย์แผนจีน  แพทย์แผนปัจจุบัน  นักศึกษาและผู้ที่อยู่ในวงการแพทย์  ซึ่งนับว่าเป็นการช่วยยกระดับคุณภาพของแพทย์แผนจีนในสังคมไทยอีกด้วย  

-    การรักษาโรคเรื้อรังด้วยคัมภีร์เน่ยจิง

-   โภชนบำบัดในศาสตร์การแพทย์แผนจีน

-   การฝังเข็มรักษาโรคหลอดเลือดสมอง

-   การรักษาโรคไตด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน  

-   การรักษาโรคระบบประสาทด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน

-   การรักษาโรคจิตเวชด้วยการฝังเข็ม

-   ทักษะพิเศษการฝังเข็มรักษาโรคทางนรีเวชและโรคอ่อนเพลียเรื้อรัง

-   ทักษะพิเศษการฝังเข็มในรักษาโรคอัมพฤกษ์อัมพาต

-   การใช้ยาสมุนไพรจีนและหัตถการในการรักษาโรคทางกระดูก

-    การฝังเข็มรักษาโรคทางศีรษะและใบหน้า

-    ยาจีนและการฝังเข็มรักษาโรคทางหลอดเลือดหัวใจและสมอง

                                        การอบรมทางวิชาการระยะสั้น                                                                  การบรรยายความรู้ทั่วไปให้แก่ประชาชน


 งานด้านการต้อนรับคณะต่างๆที่มาเยี่ยมชมคลินิก

       ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมามีคณะต่างๆทั้งในและต่างประเทศที่เข้ามาเยี่ยมชมและดูงานทางคลินิก รวมทั้งการเชื่อมสัมพันธ์กับหน่วยงานสำคัญๆและมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงต่างๆ ซึ่งฝ่ายวิชาการและฝึกอบรมได้ทำหน้าที่ให้การต้อนรับ พา
เยี่ยมชมและดูงานคลินิกเป็นอย่างดี รายละเอียดดังข้างล่าง


●    คณะต่างๆจากมหาวิทยาลัยและโรงพยาบาลที่มีชื่อเสียงในประเทศไทยมาดูงานทางคลินิก ได้แก่ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  วิทยาลัยนครราชสีมา  วิทยาลัยเชียงราย  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  และมหาวิทยาลัยรังสิต  คณะแพทย์แผนไทยประยุกต์โรงพยาบาลศิริราช  คณะแพทย์โรงพยาบาลรามาธิบดี  คณะแพทย์พระมงกุฎเกล้า  คณะแพทย์มหาวิทยายูท่าห์ สหรัฐอเมริกา เป็นต้น

  

●     คณะต่างๆจากมหาวิทยาลัยและโรงพยาบาลที่มีชื่อเสียงในประเทศจีนมาดูงานทางคลินิก ได้แก่   อธิการบดี สวีเจี้ยนกวงและคณะจากมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเซี่ยงไฮ้   อธิการบดีศาสตราจารย์จางป๋อหลี่และคณะจากมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเทียนจิน  รองอธิการบดีศาสตราจารย์เกาซิ่วเหมยและคณะจากมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเทียนจิน  คณบดี คณะพื้นฐานแพทย์จีนศาสตราจารย์เกาหย่งเสียงและคณะจากมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเฉิงตู   รองศาสตราจารย์ไช่เซี่ยงหงผู้เชี่ยวชาญด้านนารีเวชและคณะจากมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนปักกิ่ง  ศาสตราจารย์สวีลี่หลานและคณะจากโรงพยาบาลแห่งที่หนึ่งสังกัดมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเหอหนาน เป็นต้น

●    หน่วยงานที่สำคัญต่างๆทั้งในและต่างประเทศ ได้แก่  นายอู๋จื้ออู่อัครราชฑูต และทีมคณะจากสถานฑูตจีน  นายถานเทียนซิงรองหัวหน้าสำนักกิจการโพ้นทะเลและประเทศจีนและคณะ  นายเหยียนซู่เจียงรองอธิบดีกรมบริหารยาแผนโบราณจีนแห่งประเทศจีนและคณะ    นายหยูไห่หยางผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายกฎระเบียบและกำกับดูแล สังกัดกรมบริหารยาแผนโบราณจีนแห่งประเทศจีนและคณะ  ดร.หยางเหว่ยซรงสมาคมแพทย์แผนจีนแห่งประเทศมาเลเซียและคณะ เป็นต้น

 งานด้านแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ

       ฝ่ายวิชาการและการฝึกอบรมในช่วง 10 ปีที่ผ่านมายังเข้าร่วมและการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง  โดยได้ส่งแพทย์จีนรุ่นใหม่ไปเข้าร่วมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถด้านการรักษาด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน  เผยแพร่วัฒนธรรมการแพทย์แผนจีน   ผลักดันและยกระดับศักยภาพของแพทย์แผนจีนในภาพรวม  โดยมีทั้งเดินทางไปแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการตามมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในประเทศจีน  เช่น มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเซี่ยงไฮ้   มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเทียนจิน  มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเฉิงตู  มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนฝูเจี้ยน เป็นต้น และยังได้เข้าร่วมงานประชุมแลกเปลี่ยนแพทย์จีนห่วงอาทร  การประชุมแลกเปลี่ยนแพทย์แผนจีนในโพ้นทะเล การประชุมวิชาการของสมาพันธ์การแพทย์แผนจีนโลกด้านการรักษาด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน   การประชุมแลกเปลี่ยนทางวิชาการซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  เป็นต้น  นอกจากนี้คลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียวยังได้รับคัดเลือกให้เป็น  “ศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนความรู้จีนโพ้นทะเล”  โดยได้รับการสนับสนุนจากโรงพยาบาลหลงหัวเซี่ยงไฮ้  โรงพยาบาลระดับมณฑลเจียงซู  และมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนฟูเจี้ยน  เพื่อช่วยผลักดันยกระดับการแพทย์แผนจีน

         โดยสรุปในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาได้เข้าร่วมทั้งในและต่างประเทศ  โดยได้ส่งเสริมฝึกแพทย์จีนรุ่นใหม่แนวหน้าของคลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว ดังนี้คือ

●     เดือนกรกฎาคม ปี 2556 :  เข้าร่วมงานประชุมวิชาการไทย-เซี่ยงไฮ้ ครั้งที่ 6  “การรักษาโรคทางเดินหายใจด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน”  โดยส่งวิทยากรบรรยาย  รองศาสตราจารย์ แพทย์จีนสมฤดี  คงคาวิฑูร  (สถานที่: จ.กรุงเทพฯ ประเทศไทย)   

●     เดือนมิถุนายน ปี 2558 : เข้าร่วมงานประชุมวิชาการไทย-เซี่ยงไฮ้ ครั้งที่ 8  “การรักษาด้วยการนวดทุยหนาแผนจีน”  โดยส่งวิทยากรบรรยาย  แพทย์จีน หลินเผยชวน (สถานที่: จ.กรุงเทพฯ ประเทศไทย)   

●     เดือนสิงหาคม ปี 2558 :  เข้าร่วมงานประชุมวิชาการซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  “การรักษาโรคมะเร็งด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน”  โดยส่งวิทยากรบรรยาย  รองศาสตราจารย์ แพทย์จีนสมฤดี  คงคาวิฑูร แพทย์จีน เหอชวนตี้  และ แพทย์จีนอรกช  มหาดิลกรัตน์  (สถานที่: จ.กรุงเทพฯ ประเทศไทย)   

●    เดือนพฤษภาคม ปี 2559  :  เข้าร่วมงานประชุมแลกเปลี่ยนแพทย์จีนห่วงอาทร  ซึ่งได้รับเชิญจากสถานฑูตจีนและสำนักงานจีนในต่างประเทศ ณ กรุงปักกิ่ง   โดยนำทีมโดย รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ แพทย์จีนสมชาย  จิรพิจนิจวงศ์  พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ แพทย์จีนสมฤดี  คงคาวิฑูร  แพทย์จีนหลินเผยชวน  และ แพทย์จีนอรกช  มหาดิลกรัตน์  (สถานที่: กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน)   

●    เดือนมิถุนายน ปี 2560  :  เข้าร่วมงานประชุมวิชาการไทย-เซี่ยงไฮ้ ครั้งที่ 10  “การรักษาโรคทางเดินอาหารด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน”  โดยส่งวิทยากรบรรยาย  แพทย์จีน อรกช  มหาดิลกรัตน์  (สถานที่: จ.กรุงเทพฯ ประเทศไทย)   

●    เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2561 :  เข้าร่วมงานประชุมวิชาการซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  “การรักษาโรคผิวหนังด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน”  โดยส่งวิทยากรบรรยาย  แพทย์จีน เหอชวนตี้  พร้อมด้วย แพทย์จีนสมเกียรติ  พัดอินท  (สถานที่: จ.สมุทรปราการ ประเทศไทย)   

●    เดือนพฤษภาคม ปี 2559  :  เข้าร่วมการประชุมวิชาการของสมาพันธ์การแพทย์แผนจีนโลกด้านการรักษามะเร็งด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน  โดยมี รองศาสตราจารย์ แพทย์จีนสมฤดี  คงคาวิฑูร  และ แพทย์จีนอรกช  มหาดิลกรัตน์  (สถานที่: อู่ฮั่น ประเทศจีน)   

●    เดือนกันยายน ปี 2559 : หัวหน้าฝ่ายวิชาการและฝึกอบรม รองศาสตราจารย์ แพทย์จีนสมฤดี  คงคาวิฑูร เป็นตัวแทนคลินิกเดินทางไปเข้าร่วม  “การประชุมแลกเปลี่ยนแพทย์จีนห่วงอาทร และเพื่อนมณฑลเจียงซู” โดยได้รับเกียรติให้ป้ายเพื่อเป็น  “ศูนย์กลางการเชื่อมสัมพันธ์”  โรงพยาบาลมณฑลเจียงซูกับคลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว  ทั้งนี้ยังมอบเครื่องการเรียนรู้ทางไกล 1 เครื่อง  และแพทย์จีนสมฤดี ยังได้รับหนังสือแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาอาวุโส  (สถานที่: เจียงซู ประเทศจีน)   

●    ในปี 2561-2562  : คลินิกและโรงพยาบาลหลัวหัวเซี่ยงไฮ้ ได้ร่วมมือกันเปิด  “ศูนย์กลางการแพทย์แผนจีนระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนกับประเทศไทย” ซึ่งเชิญแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมาบรรยายความรู้และให้คำปรึกษาแนะแนวการรักษาของผู้ป่วยทั้งแผนกมะเร็งและแผนกไต

       งานทุกด้านของฝ่ายวิชาการและฝึกอบรมที่ผ่านมาตลอด 10 ปี มีการลงข้อมูลข่าวสาร จัดทำประชาสัมพันธ์ ตามสื่อต่างๆที่เป็นภาษาไทยและตีพิมพ์ลงหนังสือพิมพ์จีนเป็นอย่างดี   มีการเผยแพร่กิจกรรมทั้งด้านการเรียนการสอนทางการแพทย์ กิจกรรมทางวิชาการต่างๆ  รวมถึงส่งเสริมแพทย์จีนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถอย่างสม่ำเสมอ  จึงเป็นผลให้ คลินิกหัวเฉียวแพทย์แผนจีนได้รับเลือกเป็นสถานพยาบาลแพทย์แผนจีนต้นแบบในไทย
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้