คลินิกฝังเข็ม สาขาโคราช

(针灸科) : 痛症、办公室并发症、头痛、偏头痛、失眠、椎间盘突出压迫神经、中风。

(针灸科) : 偏头痛、关节疼痛、痛症、失眠、慢性疲劳综合征、过敏、面瘫、痛经、 胃痛、食管返流。