ชมรมวิชาการครอบครัวแพทย์แผนจีน中医家园 Case Conference & Journal Club ครั้งที่ 1

Last updated: 2 ก.ค. 2567  |  4379 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ชมรมวิชาการครอบครัวแพทย์แผนจีน中医家园 Case Conference & Journal Club ครั้งที่ 1

ชมรมวิชาการครอบครัวแพทย์แผนจีน中医家园

กำหนดการจัดกิจกรรมวิชาการ Case Conference & Journal Club ครั้งที่ 1 / 2562

- การประชุม Case Conference 
เพื่อร่วมกันปรึกษาหารือกับแพทย์จีนเฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการรักษา และปรับปรุงแก้ไขขั้นตอนการรักษาให้ดีและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีการนำ Caseจริงมาศึกษาร่วมกัน เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วย


- การประชุม Journal Club
เป็นการประชุมเพื่อร่วมกันพิจารณาบทความทางวิชาการ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ที่เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ


โดยกิจกรรมของชมรมฯ จะจัดขึ้นเป็นประจำทุกๆ 3 เดือน ในสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน
* เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

- กำหนดการ - 

1. วันที่พุธ ที่ 27 มีนาคม 2562
* เวลา 16.00 – 18.00 น. 

สถานที่ : ห้องประชุม ชั้น 7 คลินิกหัวเฉียวแพทย์แผนจีน (ยศเส ,กรุงเทพฯ)

สามารถรับชมกิจกรรม ถ่ายทอดสด Live ผ่านกลุ่ม Facebook Group ของชมรมวิชาการครอบครัวแพทย์แผนจีน中医家园

* เวลา 16.00 – 16.30 น.
กิจกรรม Case conference 1

หัวข้อเรื่อง  针灸治疗吉兰巴雷综合征一例
ผู้ดำเนินรายการ : แพทย์จีน รติกร อุดมไพบูลย์วงศ์ (เวิน เจิน ฮุ่ย)
แผนกฝังเข็ม* เวลา 16.30 – 17.00 น.
Case conference 2

หัวข้อเรื่อง 自我治疗无卵泡不孕症的治疗简介
ผู้ดำเนินรายการ : แพทย์จีนธนภร ตันสกุล  (เฉิน รุ่ย อิ๋น)
แผนกอายุรกรรมนรีเวช


* เวลา 17.00 – 17.30 น.
Journal club

เรื่อง 中医治疗化疗后骨髓抑制的文献综述
ผู้ดำเนินรายการ : แพทย์จีนวรพงศ์ ชัยสิงหาญ (เฉิน จู เซิง)
แผนกอายุกรรมโรคมะเร็ง- คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมกิจกรรม - 
1. Add เข้ากลุ่มปิด Facebook Group
"ชมรมวิชาการครอบครัวแพทย์แผนจีน 中医家园"
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ต้องเป็นแพทย์จีน ที่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี และมีใบประกอบโรคศิลปะการแพทย์แผนจีน (พจ.)

- ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรม - 
"ชมรมวิชาการครอบครัวแพทย์แผนจีน"  หรือ "中醫家園醫學會"
มีความหมายเปรียบเสมือนบ้านหลังหนึ่งที่ให้ทั้ง ความอบอุ่น และเป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุนการเรียนรู้ทางการแพทย์ แผนจีนแก่สมาชิกทุกคน 

ชมรมนี้เกิดจากการรวมตัวของบุคลากรหลายสาขาวิชาชีพ ได้แก่ แพทย์จีน แพทย์ฝังเข็ม และนักวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริม พัฒนา ศึกษา วิจัย ตลอดจนเผยแพร่องค์ความรู้และผลงานวิชาการด้านการแพทย์แผนจีน อันจะนำมาซึ่งประโยชน์โดยรวมทั้งในด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร และการเพิ่มพูนความรู้และทักษะใ นการรักษาโรคให้กับแพทย์จีน เพื่อพัฒนาศาสตร์การแพทย์แผนจีนในระบบบริการสุขภาพของไทยให้มีความเข้มแข็ง เป็นที่ยอมรับและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนทั่วไป 

วัตถุประสงค์ของชมรม 

1. ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี มีความสมัครสมาน สามัคคีเป็นปึกแผ่นของวิชาชีพแพทย์แผนจีน

2. ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษา วิจัย การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ เพื่อให้เกิดการ พัฒนาองค์ความรู้ และเผยแพร่ผลงานวิชาการในวงการวิชาชีพการแพทย์แผนจีนในประเทศไทย

3. เป็นหน่วยประสานข้อมูลข่าวสาร และฐานข้อมูลด้านการแพทย์แผนจีน

4. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีนได้พัฒนาความรู้ทักษะและเพิ่มพูนประสบการณ์ให้ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงของวิชาการการแพทย์ที่ทันสมัย

5. ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรม ต่างๆ อันเป็นสาธารณประโยชน์


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. 092-270-9278

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้